NVBF har mottatt få søknader innen fristen, og vi utlyser derfor de aldersbestemte NM-ene en gang til. Ny søknadsfrist er satt til 1. juni. 

NVBF v/avdeling Arrangement og Konkurranse søker med dette etter arrangører til totalt åtte aldersbestemte NM de to kommende volleyballsesongene. Klubber kan søke om å få arrangere NM U15, NM U17, NM U19 og MVGS i 2021 og 2022. Pr. 10. mai har NVBF mottatt søknader fra fem ulike klubber, og for å kunne tildele de åtte arrangementene med en viss geografisk spredning ønsker vi at flere klubber skal søke.

Ny søknadsfrist er satt til 1. juni 2020. Søknad skal sendes inn elektronisk til [email protected] og [email protected].

NVBF  vil lage en innstilling for de åtte arrangementene basert på innkomne søknader. Det må vurderes ut fra hva som skjer med de utsatte mesterskapene kommende høst om innstillingen også omfatter NM U15 og NM U17 for 2021. Dersom arrangementene for 2020 blir avlyst vil klubbene som skulle arrangert få prioritet i 2021. NVBF vil foreta tildeling av arrangementer fredag 5. juni 2020, og klubbene blir informert om avgjørelsen samme dag.

En klubb kan søke om å få arrangere flere mesterskap i samme søknad, men hver klubb vil, ved tildeling, kun ha mulighet til å få ansvar for ett av de åtte arrangementene. Klikk på lenken til det søknadsskjemaet som er aktuelt for din klubb.

Nedenfor finner du datoer for de forskjellige NM, samt informasjon om hvilke kriterier som vil ligge til grunn for tildelingen.

2021:
MVGS – 28.-31. januar 2021
NM U19 – 4.-7. mars 2021
NM U17 – 11.-14. mars 2021
NM U15 – 18.-21. mars 2021

2022:
MVGS – 27.-30. januar 2022
NM U19 – 10.-13. mars 2022
NM U17 – 24.-27. mars 2022
NM U15 – 31. mars-3. april 2022

 

Kriterier for tildeling av NM

Søkere må forholde seg til kriteriene nedenfor i sin søknad om å få arrangere et nasjonalt mesterskap.

Følgende kriterier er gjeldende for alle mesterskap – U15, U17, U19 og MVGS:

  1. Klubben har minimum 8 baner tilgjengelig og kan levere en bekreftelse på hallbestilling.
  2. Klubben kan dokumentere ryddig økonomi og god styring. Mesterskapet har et gjennomarbeidet budsjett.
  3. Tilstrekkelig overnattingskapasitet til alle deltakere.
  4. Plan for bankett og åpningsseremoni.
  5. Tilrettelagt for streaming, minimum to baner. Plan for produksjon og distribusjon.
  6. Samarbeid med lokale aktører.
  7. Klubben kan levere en helhetlig plan for mesterskapet.
  8. Klubben har ikke arrangert et av disse fire mesterskapene året før.

 

Kriterier gjeldende for NM U15 og NM U17:

  1. Klubben driver aktivitet i disse årsklassene.

Kriterier gjeldende for NM U19 og MVGS:

  1. Klubben er en aktiv deltaker i NVBF med flere lag i seriesammenheng.

NVBF v/avdeling Arrangement og Konkurranse ser frem til å motta mange gode og spennende søknader om aldersbestemte NM i 2021 og 2022.

Start typing and press Enter to search

volleyball-19-generellt-nyhetsbilde-bvb-fivb