Foto: NVBF

Vi kan med stor glede presentere vår nye Sportssjef Charlotte Støelen!

Charlotte kommer fra rollen som Utvikling- og toppidrettsansvarlig i Badmintonforbundet hvor hun har jobbet med den helhetlige utviklingen av toppidretten og oppfølgingen av landslagene. I dag har Charlotte delvis permisjon fra Badmintonforbundet og fungerer som generalsekretær i Norges Functional Fitnessforbund i et vikariat der.

Charlotte har bred idrettsbakgrunn, blant annet som landslagsutøver og landslagstrener, og også som frivillig, leder og ansatt, både på klubb og forbundsnivå. Charlotte har høyere utdanning innenfor bevegelsesvitenskap og mental trening fra NTNU, og holder nå på med en spesialisering i trenerrollen ved siden av fulltidsjobb.

– Med Charlotte får vi en leder som er engasjert, utviklingsorientert og faglig sterk med god innsikt i norsk toppidrett. Hun er spesielt opptatt av trenerens rolle i arbeidet med å skape gode prestasjonsmiljø rundt lag og utøvere, og at nøkkelen til suksess skjer gjennom samarbeid, sier generalsekretær Guro Røen.

Hovedoppgavene til vår nye sportssjef vil være å sikre struktur og en rød tråd i arbeidet vårt innenfor toppidretten, fra junior til senior, fra regionslag til landslag, i alle grener, og legge til rette for en god prestasjonskultur. For å forsterke utviklingsfokuset som vil ligge til rollen, har vi valgt å endre stillingstittelen fra Sportssjef til Leder Sport og prestasjonsutvikling.

– Jeg opplever toppidretten i Norges Volleyballforbund som et miljø med høy kompetanse og ambisjoner om de store prestasjonene. Dette er noe som treffer meg rett i idrettshjertet og jeg gleder meg til å bli en del av miljøet. Jeg ser på det som ekstra spennende og motiverende å jobbe med en idrett der vi har utøvere og trenere i verdenstoppen, samtidig som at det gror godt på juniorsiden. Å se helhet og synergier i hele organisasjonen for å løfte volleyballen videre, er noe jeg gleder meg til å ta fatt på, sier vår nye Leder sport og prestasjonsutvikling Charlotte Støelen.

Charlotte starter hos oss i 50% stilling fra 1. januar og deretter 100% fra mai 2024. I tiden frem til hun er på plass vil Iver Horrem være fungerende Sportssjef kombinert i rollen som Markedssjef.

Vi gleder oss til å få Charlotte med på laget!

Spørsmål kan rettes til generalsekretær Guro Røen, [email protected].

Kort om prosessen
• I forkant av ansettelsen har vi gjennomført en bred og grundig evaluering av Sportssjefrollen slik den har fungert frem til nå og fremtidens behov. Dette har dannet grunnlaget for endelig stillingsutlysning og hva som har vært viktig å hensynta i prosessen med å finne egnet kandidat
• Guro Røen og Iver Horrem fra administrasjonen har holdt i prosessen
• Etter søknadsfristen utløp 15. august har vi gjennomført flere intervjurunder med godt kvalifiserte kandidater inkl. løsning av case før vi landet på en endelig innstilling

 

Start typing and press Enter to search