Har klubben fått nye spillere, trenere, ledere og andre ressurspersoner denne sesongen? Har klubben registrert dem som medlemmer i KlubbAdmin?

Medlemmer betyr inntekter for klubben. Både i form av medlemsavgift og treningskontingent. I tillegg mottar for eksempel klubber som organiserer aktivitet for barn og unge i alderen 6-19 lokale aktivitetsmidler (LAM).

Sesongen er nå i gang for de fleste klubber og NVBF anbefaler alle å registrere sine nye medlemmer allerede første gangen de møter på trening. Husk at medlemsavgiften kan være så lav som 50 kroner. Medlemsavgiften vedtar klubben på årsmøte.

Flere medlemmer = høyere inntekter for klubben.

Start typing and press Enter to search