Har klubben fått nye spillere, trenere, ledere og andre ressurspersoner denne sesongen? Har klubben registrert dem som medlemmer i KlubbAdmin?

Medlemmer betyr inntekter for klubben. Både i form av medlemsavgift og treningskontingent. I tillegg mottar for eksempel klubber som organiserer aktivitet for barn og unge i alderen 6-19 lokale aktivitetsmidler (LAM).

Sesongen er nå i gang for de fleste klubber og NVBF anbefaler alle å registrere sine nye medlemmer allerede første gangen de møter på trening. Husk at medlemsavgiften kan være så lav som 50 kroner. Medlemsavgiften vedtar klubben på årsmøte.

Flere medlemmer = høyere inntekter for klubben.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search