Vi opplever mykje sjukdom i Noreg i starten av 2024, og vi anbefaler difor at ein ikkje handhelsar i tilknytning til kampaktivitet. Dette gjelder i første omgang regionsmesterskap som står for dør.
Ved kampstart kan dommar og kapteinar helse på kvarandre ved nikk eller «knoke», og ved kampslutt stiller laga seg opp på 3 meter og takkar for kampen ved å klappar for kvarandre.

Start typing and press Enter to search