NVBF skal utarbeide ny strategiplan og i den forbindelse er det tid for å evaluere planen som har vært førende i perioden 2020-2024.

Det gjennomføres nå en bred evaluering av strategiplanen 2020-2024 der man ønsker innspill fra hele organisasjonen. NVBF inviterer derfor alle klubbstyrer til å gjennomgå evalueringen sammen og sende inn et samlet svar på vegne av klubben. Evalueringen vil ligge til grunn for forbundsstyrets videre arbeid med å utvikle strategiplanen for 2024-2028.

 

Klubbens evaluering sendes inn via denne linken: https://www.formpl.us/form/5836971427889152
Spørsmålene i evalueringen finner du også her slik at man kan gjennomgå disse før man går inn i det digitale skjemaet: Spørsmål evaluering

 

Svarfrist 11. februar 2024

 

Basert på evalueringen vil det ble utarbeidet forslag til ny strategiplan. Utkast til ny strategiplan vil bli sendt på høring til alle klubber i perioden 22. mars til 17. april. Vi oppfordrer alle klubbstyrer til å sette av tid på styremøtene i denne perioden for å gjennomgå det nye utkastet slik at man får flest mulig innspill.

Spørsmål om evalueringen og ny strategiplan kan sendes til generalsekretær Guro Røen, [email protected]

 

Takk for at dere setter av tid til dette og på den måten bidrar til å utvikle norsk volleyball!

 

Start typing and press Enter to search