Tekst hentet fra Norges Idrettsforbund

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2020 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

SÆRFORBUND, IDRETTSKRETSER, SÆRKRETSER, REGIONER OG IDRETTSRÅD gjennomfører rapporteringen i SportsAdmin

Les mer her: Momskompensasjon

Start typing and press Enter to search