Julekvelden kom til volleyballen i Hordaland allerede 24. oktober i år. 

SANDVOLLEYBALLHALL I BERGEN!

Vi må takke Bergen Kommune for gode møter, utrolig rask prosess og ikke minst et vanvittig bra utfall. Tusen takk til Roger Valhammer, konstituert byråd for barnehage, skole og idrett, for at du har lyttet, satt deg inn i saken og handlet. Tusen takk til Birgitte Røksund for rask handling og invitasjon til møte for å høre på oss. Tusen takk til Roald Bruun-Hanssen for din interesse for det arbeidet som gjøres vedrørende Arena Nord og ditt fokus på brukerne, og din dialog med den private bidragsyter. Tusen takk til Trond Mohn for nok et bidrag til Hordalandsidretten og volleyballen.

KORT HISTORIE

På 2000-tallet hadde vi en Sandhall på Nøstet i Bergen Kommune, denne hallen var midlertidig og skulle erstattes så snart man flyttet fra Nøstet. Fysak åpnet i 2007 men sandhallen ble dessverre ikke med på lasset. I 2016 ble det en del aktivitet, høringsuttalelser og brev til Idrettsrådet i Bergen som ikke resulterte i noe mer konkret. Høsten 2018 begynte volleyballfamilien i Hordaland igjen å røre på seg som resulterte i et møte med Bergen Kommune 24. september.

Bergen kommune skulle undersøke og jobbe videre med tre saker etter dette møte:

  • Mulighet for å implementere sandvolleyball i planene og utbyggingen på Arena Nord.
  • Mulighet for Sandvolleyball i Kjøkkelvik
  • Vedlikehold av eksisterende sandvolleyballanlegg i Kjøkkelvik.

JULEKVELDEN KOM 24.OKTOBER

Nøyaktig to måneder før jul møtte volleyballfamilien spent opp igjen i møte med Bergen Kommune.  Møte ble ledet av Roger Valhammer sammen med Birgitte Røksund. I tillegg til representantene fra Bergen Kommune var prosjektleder for Arena Nord, Roald Bruun-Hanssen tilstede sammen med idrettsrådets administrative leder, Roar Andersen.

JULEGAVE 1: Sandvolleyballhall i forbindelse med Arena Nord blir realisert og ferdigstilles julen 2020. Arena Nord implementerer denne hallen inn i det allerede pågående prosjektet, og Trond Mohn tar ekstra kostnaden.

JULEGAVE 2: Sandvolleyballhall i forbindelse med sandvolleyballanlegget i Kjøkkelvik realiseres. Kommunen starter med reguleringsarbeid og bruker midler som er satt av for å følge idrettsplanen til dette prosjektet. Dette er under prosjektering og ennå ikke tidfestet når det er realiserbart.

I tillegg tar Bergen Kommune ansvaret for vedlikehold av sandvolleyballbanene på Kjøkkelvik og følger opp idrettsservice sitt arbeid der.

FOR EN GAVEPAKKE TIL – OG TUSEN TAKK!

Tilstede på dagens møte fra volleyballfamilien i Hordaland var:

Jan Steinar Larsen, leder i Lyderhorn VBK og pådriver av aktivitet og vedlikehold på sandvolleyballanlegget i Kjøkkelvik.

Bente Siljander, styremedlem i NVBF og TIF Viking

Scott Olsen tidligere landslagstrener, lærer ved Tertnes toppidrettsgymnas/Olympiatoppen og juniortrener i TIF Viking

Kåre Mol, verdens beste sandvolleyballtrener i BeachVolley Vikings, samt erfaren utøver og landslagstrener som også brenner for bredde.

Vibeke Molvik, administrativ leder i Hordaland Volleyballregion.

 

BRUKERGRUPPE

For videre fremdrift av sandvolleyballhall på Arena Nord har vi dannet en brukergruppe som skal jobbe tett med prosjektgruppen fremover med følgende medlemmer: Kåre Mol, Scott Olsen og Vibeke Molvik.

 

KONTAKT OSS

Har dere spørsmål, ønsker kontakt eller har innspill ta gjerne kontakt

Kåre Mol tlf: 41669154

Scott Olsen tlf: 94844516

Vibeke Molvik tlf: 45273233

Start typing and press Enter to search