Terian Kaelo og Birgitte Maaseide under EM U18 i 2019. Foto: CEV


HVILKE REGLER GJELDER FOR TRENING?

De nasjonale retningslinjene tillater per i dag – 22. april – volleyballtrening for alle aldersgrupper, både ute og inne. Flere steder i landet er det innført strengere tiltak i en periode nå, og alle spillere har ansvar for å følge grundig med på hvilke retningslinjer som gjelder i den kommunen de bor.

VOKSNE OVER 20 ÅR

For voksne over 20 år gjelder følgende retningslinjer i henhold til nasjonale tiltak:

  • Innendørs kan inntil 10 voksne personer drive organisert aktivitet sammen, så lenge man klarer å holde en meters avstand.
  • Utendørs kan grupper på inntil 20 personer trene sammen, så lenge man kan holde en meters avstand.
  • Ingen konkurranseaktivitet for voksne.

BARN OG UNGE UNDER 20 ÅR

  • Barn og ungdom under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt.
  • I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som volleyball og sandvolleyball, kan barn og ungdom delta på samlinger og konkurranser utendørs innad i egen region. Utendørs er maks antall deltakere på arrangement 200.
  • Dersom samlingen eller konkurransen avholdes innendørs, må deltakerne være fra samme kommune. Da er maks antall deltakere på 50 personer.

NVBF ber alle spillere om å sjekke hvilke kommunale retningslinjer som gjelder i egen kommune.

ÅPNE SAMLINGER SANDVOLLEYBALL

Helgen 1.-2. mai er det planlagt åpne samlinger for U17-spillere i sandvolleyball rundt omkring i landet. Spillere fra alle klubber i hver region er da invitert til trening og spill, og NVBF har ansatt dyktige trenere som er ansvarlige for opplegget på hvert sted. Kun spillere som deltar på de åpne samlingene vil være aktuelle for uttak til regionlag i sandvolleyball. Spillere som ønsker å delta på de åpne samlingene, men av ulike årsaker er forhindret, bør derfor melde fra til NVBF v/[email protected] og til trener i sin region.

Nasjonale og lokale smittevernstiltak gjør organisering av de åpne samlingene litt mer utfordrende, men NVBF ønsker å gi alle spillere en mulighet til å få delta.

I regioner der nasjonale retningslinjer er gjeldende overalt, vil det være innenfor regelverket å avholde åpen samling som planlagt. Det er tillatt at spillere fra hele regionen deltar, med et øvre tak på 200 personer.

I regioner der enkelte kommuner har et strengere tiltaksnivå, er det litt mer utfordrende å finne gode løsninger. Merk dere at hver enkelt spiller vil være underlagt de retningslinjer som gjelder i den kommunen der spilleren bor. Dersom en spillers kommune ikke anbefaler å krysse kommunegrensa for å trene eller delta på arrangement, må spilleren droppe samlingen. Spillere som er påmeldt til samling, og som likevel ikke får delta, vil få refundert påmeldingsavgiften.

I region Øst har mange kommuner for tiden strengere retningslinjer, og NVBF ser derfor ikke andre løsninger enn at den første åpne samlingen for spillere i Øst utsettes til noen uker senere i mai.

I Hordaland er Bergen for tiden underlagt strengere smittevernstiltak. NVBF har, i samråd med trenerne, derfor valgt å flytte samlingen for ungdom i Hordaland til 13. mai.

I region Nord var planen å avholde innendørs samlinger i mai måned grunnet værforhold. Dette lar seg ikke gjøre slik de nasjonale tiltakene er akkurat nå, for ved innendørs arrangement må alle deltakere komme fra samme kommune. Derfor er det bestemt at første åpne samling i Nord utsettes til i slutten av mai. Dersom det da fortsatt ikke er tillatt med regional innendørs samling, vil samlingen avholdes ute.

I de øvrige regioner – Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Rogaland, Agder og Trøndelag – ønsker NVBF å arrangere de åpne samlingene på de datoer som er planlagt. De kommende dagene vil vi gjøre nødvendige tilpasninger, og samlinger kan bli flyttet og eventuelt delt opp for at vi skal få det til. Vi vil jobbe med å finne gode løsninger, og vi har som mål å få avholdt mest mulig aktivitet under trygge rammer. Informasjon om samlingene i hver region vil legges ut på volleyball.no fortløpende. Påmelding vil åpne mandag før samling og være åpen til torsdag.

Se her for informasjon om åpne samlinger og regionlag i sandvolleyball.

SANDVOLLEYBALLTRENEREN – EN INTRO

I Trondheim, Stavanger og Ålesund vil kurset «Sandvolleyballtreneren – en intro» holdes samtidig med åpen samling. Kurset passer for dem som vil lære hvordan man enkelt kan organisere sandvolleyballtrening for barn og unge.

Se i kurskalenderen for mer informasjon om kurset.

 

Start typing and press Enter to search