Forbundstinget holdes annethvert år og møteplassen blir Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen, lørdag 8. juni og søndag 9. juni 2024.

Norsk volleyball opplever sterk vekst og utvikling, og det skjer mye bra rundt omkring i landet der klubbene sørger for masse god aktivitet, volleyballglede og fantastiske arrangement for barn, ungdom og voksne. Vi håper å se våre engasjerte medlemsklubber delta på Forbundstinget. Det blir sosial arena for deltagelse til volleyballens fremtid, møte gamle kjente og skape nye bånd. Vi håper å se deg der!

Det er viktig at klubbene stiller opp på Forbundstinget og tar del i debatten når vi skal vedta vårt overordnede strategidokument, framtidsplanen i norsk volleyball som setter grunnlaget for de viktigste fokusområdene, samt foreta valg av Forbundsstyret for perioden 2024-2026. Langtidsplanen har allerede vært ute på høring i Organisasjonen og benytt nå anledningen til å legge føringer på hva vi sammen skal få til og prioritere de neste 4 årene.

NVBF satser på ungt lederskap med prosjekter som Vi leder sammen & Åpen hall, nettopp for å styrke ung deltagelse i lederposisjoner som historisk har vært mindre besatt av yngre. En stor andel av våre medlemmer er ungdom og vi ønsker at våre medlemsklubber også stiller med unge representanter. Forbundstinget er en arena hvor det unge perspektivet skal ivaretas på lik linje som alle andres og vi oppfordrer medlemsklubbene til å velge yngre representanter til å delta på Forbundstinget. For å understøtte dette vil det gis reisestøtte på inntil kr. 2500,- til delegater som er under 26 år. Mer informasjon om dette vil legges ut på www.volleyball.no.

Om representasjon:

Klubber som har medlemmer fra 0 – 99 har én representant, og klubber med 100 eller flere medlemmer har to representanter (klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn).
Regional representasjon er som følger:  to representanter pr. region fra Nord, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Sydvest, og fire representanter fra Øst. 

Informasjon om påmelding, fullmaktsskjema, frister, sakspapirer og praktisk informasjon vil legges ut på volleyball.no på en egen nettside.

Norges Volleyballforbund oppfordrer klubbene i norsk volleyball til å ta en aktiv rolle for å påvirke i det fremtidige arbeidet med utviklingen av norsk volleyball.

Valgkomiteen

Valgkomiteen i NVBF ønsker forstatt innspill på kandidater til verv i forbundsstyret og komiteer for perioden 2024-2026.
Volleyballen ser etter personer som brenner for sporten vår og som vil være med å utvikle norsk volleyball de neste to årene. En kandidat bør ønsker å bruke styreplassen sin til å jobbe aktivt med ett eller flere saksområder også mellom de 6-8 møtene styret har gjennom året. Kandidater til kontrollkomiteen bør ha økonomikompetanse, og de som skal være i lovkomiteen, kunnskap og interesse for lover og regelverk innen idrett.
 

Start typing and press Enter to search