Foto: Dall-E

 

Valgkomiteen i NVBF ønsker innspill på kandidater til verv i forbundsstyret og komiteer for perioden 2024-2026. Til forbundsstyret ser vi etter personer som brenner for sporten vår og som vil være med å utvikle norsk volleyball de neste to årene. En kandidat bør ønsker å bruke styreplassen sin til å jobbe aktivt med ett eller flere saksområder også mellom de 6-8 møtene styret har gjennom året. Kandidater til kontrollkomiteen bør ha økonomikompetanse, og de som skal være i lovkomiteen, kunnskap og interesse for lover og regelverk innen idrett. 

Forbundstinget i NVBF skal avholdes 8.-9. juni. Innstillingen fra valgkomiteen skal følge NIF sin lov, §§ 2-4 (Kjønnsfordeling), 2-5, 2-6 og 2-7 (hvem kan velges) og gjeldende retningslinjer som er gitt etter disse paragrafene.  

Forbundsstyret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. Valgkomiteen vil legge følgende kriterier til grunn ved valg av kandidater; kompetanse, mangfold, inkludering, alder, kjønn og geografi. 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til: 

1.        Forbundsstyret: President, 1. visepresident og 2. visepresident, 5 styremedlemmer og      3 varamedlemmer. 

2.        Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

3.        Lovkomité med leder og 2 medlemmer 

Innstillingen fra valgkomiteen følger sakspapirene til Forbundstinget. 

 

Sånn kommer du med forslag på kandidater: 

Send epost til [email protected] innen 17. mars 2024 med følgjene innhold: 

  •         Navn, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdato og hvilken klubb vedkommende representerer.
  •         Informasjon om bakgrunn, engasjement og kompetanse.

Kandidater som blir foreslått, må være spurt om å stille som kandidat.  

Valgkomitéen i NVBF
Bente Siljander (leder TIF Viking), Tomm Hansen (Kolbotn IL), Wilde Jakobsen (Randaberg  IL) og Marthe Lagesen (BK Tromsø).

 

Start typing and press Enter to search