3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Hva er nedsatt funksjonsevne?
En funksjonsnedsettelse viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon. Funksjonshemning oppstår når det er et gap mellom et individs forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.

Hvordan arbeider NVBF med paraidrett?

Norges Volleyballforbunds visjon er «Idrettsglede for Alle». For oss betyr dette at alle skal kunne spille volleyball uavhengig av alder, tro, kjønn, nasjonalitet fysisk utvikling eller funskjon. Visjonen er forankret gjennom NVBFs forbundsting, og viser vei for handlingsplanen som fastsetter satsningsområdene i inneværende periode. For at flere med funksjonsnedsettelse skal få muligheten til å spille volleyball, arbeider vi målrettet med å inkludere alle gjennom å arrangere/oppsøke paraidrettsdager, reise på klubbesøk, undervise på høyskoler/universitet og besøker helsesportssenter.

Bakgrunnen for at NVBF satser på paravolley er flere.

  1. For det første ønsker NVBF at flere personer med utviklingshemming/bevegelseshemming skal delta i fysisk aktivitet som fremmer idrettsglede, mestringsfølelse, aktivitetsglede og helse.
  2. For det andre mener vi at personer med utviklingshemming/bevegelseshemming trenger flere trygge og tilrettelagte møteplasser innen idretten der de kan stifte bekjentskaper på tvers av bosted, alder, religion og nasjonalitet.
  3. For det tredje mener vi at paravolley er en egnet integreringsarena mellom funksjonsfriske og personer med utviklingshemming/bevegelseshemming.
  4. Den fjerde grunnen til å satse på paravolley er at NVBF mener at samkvem mellom funksjonsfriske og personer med utviklingshemming/bevegelseshemming gir de funksjonsfriske større forståelse og innsikt i både handicappedes utfordringer, men også muligheter. Dette tror vi vil bidra til å skape et rausere samfunn der flere personer med funksjonsnedsettelser blir oppfattet som en ressurs fremfor en byrde. Slik vi ser det trenger personer med funksjonsnedsettelser å bli løftet frem som viktige bidragsytere i det norske samfunnet. Vi tror at starten på et slikt løft er økt synlighet og forståelse mellom gruppene.

Sittevolleyball for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Sittevolleyball er en av verdens aller største paraidretter. Norge har en sterk historie i sittevolleyball med et sølv fra OL i Atlanta i 1996 som den største bragden. Det er en spennende og fartsfylt aktivitet som kan spilles av absolutt alle. På klubbnivå oppfordres lagene til å spille med og mot personer både med og uten funksjonsnedsettelser for å oppnå økt integrering og forståelse. I idrettsverden gir den høye graden av inkludering sittevolleyball en unik følelse av frihet, enten ved å fjerne proteser, komme seg ut av en rullestol, eller rett og slett bare sette seg ned for å trene og konkurrere på samme nivå, uavhengig av evner og begrensninger.

Diamantvolleyball for personer med psykisk funksjonsnedsettelse

Diamantvolleyball ble utviklet for å etablere et volleyballtilbud til personer med psykisk utviklingshemning og skape sosial inkludering gjennom aktivitet og konkurranse. i oppfordrer derfor til å ta med venner, søsken, familie eller ledsager på trening. Reglene i diamantvolleyball er nøyaktig de samme som i minivolleyball, noe som gjør at personer med og uten utviklingshemning kan spille sammen.

Start typing and press Enter to search