Sandasol – Norgesturnè med sandvolleyball i fokus

I mai og juni reiser vi “Norge-rundt” for å treffe klubber som ønsker å starte opp med sandvolleyball for barn og/eller ungdom eller som har svært liten aktivitet og planlegger å utvide sitt treningstilbud for denne gruppen. Vi ønsker å bidra til en inspirerende kveld med med faglig påfyll, latter og glede. Hva kan være bedre enn å starte sommeren på banen med sand under tærne, sol fra skyfri himmel, venner og ikke minst en utfordrende og morsom idrett?

Kate Sønstebø er vår klubbveileder og primus motor for dette prosjektet. Hun gleder seg STORT til å legge ut på tur!

Her kan dere lese om Kate sin bakgrunn og kompetanse, hennes entusiasme for Sandasol og noen tanker om bobiltur under en pandemi.

Se foreløpig reiserute og søk om å få besøk her!

Hva tenker du om å være med på Sandasol-turneen? Og hva tenker du om konseptet?

Siden Sandasol til dels er min egen «baby», er det vel ganske klart at jeg er veldig begeistret. Å besøke flere klubber når man først er på reise er ingen ny tanke, det har jeg allerede gjort i flere år. Siden 2016 har jeg besøkt nærmere 60 klubber, og mange av dem har vært i samme geografiske område slik at jeg har hatt opptil 4 klubbesøk på en arbeidsuke. Det fungerer kjempebra, og det er egentlig dette vi nå utvider. Å reise med bobil er forlokkende, følelsen av å «bo i en bag» blir mindre og ikke minst har vi fordelen av å redusere reisetida masse. Vi kan også ta med oss mer utstyr, vi har jo ikke tenkt å komme helt tomhendt på besøk. 😊

Målet med Sandasol er flerdelt. Med meg i bilen skal jeg hele tiden ha en person som skal være ute i sanda og gi inspirasjon til klubbenes trenere/aktivitetsledere, slik at flere klubber kan komme i gang med organisert sandvolleyballaktivitet for barn og unge. Både Irene og Vitor er fantastiske i sin rolle, og jeg mener helt oppriktig at klubbene som får lære av disse er superheldige!

Både Irene og Vitor er fantastiske i sin rolle, og jeg mener helt oppriktig at klubbene som får lære av disse er superheldige!

Sandasol_gul

Ulike klubber har ulike utfordringer, og min jobb er å bidra til at de blir enda litt bedre på det de selv ønsker.

Min rolle i Sandasol er å bidra til at klubbenes styremedlemmer/andre ressurspersoner blir enda bedre på det å drive klubb. Ulike klubber har ulike utfordringer, og min jobb er å bidra til at de blir enda litt bedre på det de selv ønsker. Vi har tre faste temaer de kan velge mellom, men de har også muligheten til å selv velge tema innenfor kategorien «organisasjonsutvikling».  Jeg ser av søknadene så langt at dette kommer til å bli kjempegøy!

Å reise rundt i Norge mens vi enda herjes av en pandemi kan for noen synes merkelig og kanskje til og med dumdristig. Allikevel velger vi å gjøre dette, for med nettopp denne reisemåten og dette konseptet kan vi fint forholde oss til selv de strengeste korona-restriksjonene. Vi vil unngå mange kontaktpunkter i de ulike kommunene vi skal ferdes i gjennom å kunne leve i bobilen, og når vi er på besøk i en klubb vil vi være ekstremt nøye på avstand. Vi kommer helt sikkert på besøk til de klubbene vi velger ut, så lenge det er tillatt å komme inn i kommunen og klubben får lov til å møtes utendørs. Vi vil ha dialog med de valgte klubbene når vi nærmer oss dato for besøk, og som den evige optimisten jeg er tror jeg dette vil ordne seg.

Hvor lenge har du vært klubbveileder for Norges Volleyballforbund? Fortell litt om din kompetanse og erfaring.

Høsten 2015 var jeg så heldig å bli valgt til å bli med på Norges Idrettsforbunds (NIFs) klubbveilederutdanning. Jeg var da ikke ansatt i Norges Volleyballforbund (NVBF), for på den tida jobbet jeg meg tilbake til et yrkesaktivt liv etter flere år som ufør. Høsten 2016 satte NVBF klubbutvikling skikkelig på kartet, og sammen med særlig region øst fant vi klubber som ønsket å prøve dette nye fenomenet. Fram til 1. mai 2019 drev jeg klubbutvikling gjennom eget firma, før jeg ble ansatt i 50 % stilling i NVBF. Og fra 1. januar 2020 ble det en hel stilling. Nå jobber jeg ikke bare med klubbutvikling i NVBF, men det er en stor del av hverdagen min i avdelingen Utvikling og Kompetanse. Nå skal det også sies at jeg har jobbet i NVBF før også, allerede i 1996 ble volleyball en del av min yrkesaktive hverdag, da som kretssekretær for Nord-Trøndelag Volleyballkrets og lønnsutbetalinger fra Nord-Trøndelag Idrettskrets. Etter hvert ble det region Trøndelag, før hele familien flyttet til østlandet og jeg fikk en stilling på hovedkontoret i Oslo. Til sammen har jeg vel jobbet med volleyball i drøyt 10 år, avbrutt av barnefødsler og altså den uføre perioden.

Jeg har både stiftet klubb og innehatt de fleste verv i et styre, vært både spiller og trener – så jeg har liksom volleyball godt under huden.

Jeg opplever at jeg har bred erfaring med konseptet volleyball, som ansatt i krets- og regionsleddet lærte jeg om alle sider av det å administrere denne fantastiske idretten og det er til stor hjelp og nytte i den jobben jeg har nå. Jeg har også både stiftet klubb og innehatt de fleste verv i et styre, vært både spiller og trener – så jeg har liksom volleyball godt under huden.

Start typing and press Enter to search