Fra venstre; Sportssjef Matt van Wezel, landslagstrenere Elisabeth Eyde og John Walstad og NVBFs nye parakonsulent Øyvind Lie (oppstart 31. juli).

 

Et godt steg på veien mot parastrategien En idrett-like muligheter

Det er ikke hverdagskost å ansette to trenere samtidig for landslaget i paravolleyball, men etter at NVBF vedtok parastrategien En idrett-like muligheter har det skapt muligheter til å tenke helhet i mye større grad. Begge trenerne kommer inn med en sterk faglig bakgrunn, er utviklingsorienterte, har erfaring fra både den nasjonale og internasjonale arenaen og har et brennende ønske om å gjøre norsk paravolleyball bedre. De utfyller hverandre godt, og vil forsterke organisasjonen, satsningen på paravolleyball og NVBF på en god måte. Vi ser virkelig frem til å få de på plass.

Elisabeth Eyde (49) er utdannet fra både Norges Idrettshøyskole og Forsvaret har lang erfaring fra paraidretten. Etter snart to tiår som idrettspedagog på CatoSenteret, erfaring fra utviklingsprosjekt innenfor paraidrett på Olympiatoppen, ledet Nyskadergruppen på Ridderuka gjennom 15 år og ulike samlinger på CampSpinal/Brain med Sunnaasstiftelsen har hun bred erfaring med tilrettelegging av trening for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner.

– Alle skal ha like muligheter til å drive idrett, uavhengig av ambisjon eller funksjonsvariasjon. Idretten er en mestringsarena som gir muligheter for å skape gode opplevelser sammen med andre, og jobbe mot felles mål, sier Eyde.

– Vil jobbe inn mot rekruttering og tilrettelegging for spillere og klubber. Utvikle et lag med gode kvaliteter og med EM i Stavanger 2025 som første store mål, og på veien videre for store opplevelser, fortsetter hun.

 

John Walstad (55) har i en lengre periode jobbet med kurs og instruksjon i diamantvolleyball for NVBF. Som lærer på Stovner VGS i 25 år, samt en prosentstilling med et inkluderingsprosjekt fra Bowlingforbundet. Han er også tidligere leder og trener for Oslo Volley (elite damer) fra 1999 til 2012. Han har også vært leder for Norge sine to sittevolleyball-lag i København i 2022.

– Jeg brenner for like muligheter for alle, på alle nivå og vil jobbe tett med klubbene for å kartlegge status på sittevolley-spillere i Norge. I tillegg vil vi drive tilrettelegge arbeid for høy kvalitet og minst like gode forutsetninger i sittevolley som for andre utøvere. Gulrota vil definitivt være å kunne stille med egne lag i EM i Stavanger i 2025, sier Walstad.

 

Fungerende Generalsekretær, Iver Horrem, sier: – Dette er helt i tråd med hvordan vi skal jobbe med å skape Like Muligheter for paravolleyballen, skal vi lykkes må vi tenke langsiktig og vi trenger gode samarbeid på veien. Volleyballen sitt samarbeid med Aker BP har vært avgjørende for at vi nå kan øke takten mot å skape En Idrett Like muligheter, sier fungerende Generalsekretær Iver Horrem

Start typing and press Enter to search