Undervisning i tilrettelegging av volleyball for studenter

Torsdag 30. september var NVBF besøk på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad i Bergen. Formålet med besøket var å forklare og illustrere studenter hvordan en kan tilrettelegge diamantvolleyball (minivolleyball) og sittevolleyball for personer med utviklingshemming og bevegelseshemming. Studentene fikk gode tips om hvordan en kan enkelt kan sette flere personer i aktivitet ved bruk av longnet og hvordan en kan justere øvelser slik at de passer til flere ferdighetsnivåer og funksjonsnivåer.

Har ditt universitet/høyskole lyst på besøk av NVBF?

I løpet av høsten 2021-vår 2022 har NVBF  avtale med flere studieinstitusjoner om å komme å vise hvordan en tilrettelegger volleyball for alle. Dette innebærer både kroppsøvingslærere, fysioterapistudenter, vernepleierstudenter og idrettsstudenter slik at studentene kan bruke dette når de skal ut i praksis. Send e-post til [email protected] dersom du har tips til en studieinstitusjon vi bør besøke.

Start typing and press Enter to search