Utlysning veteran-NM 2024

Arrangør søkes for førsommerens vakreste volleyball fest!

Det søkes om arrangør for veteran-NM 2024. Endelig dato settes etter avtale mellom NVBF og arrangør, men er normalt i mai, mellom innendørs- og beach-sesongen. Arrangører fra hele landet kan søke. Søknadsfristen er satt til 01. Mai.

NVBF ser frem til å motta mange gode søknader!
Tildelingen av neste års arrangør vil bli kunngjort i forbindelse med årets veteran-NM i Kristiansand 5-6. mai.

Følgende kriterier søkes i størst mulig grad oppnådd ved tildeling av veteran NM:
– minst 9 spillebaner
– Hotellkapasitet av god standard til 400 personer, fortrinnsvis på samme hotell
– Gangavstand mellom hotell og hall
– Erfaren og ikke-spillende arrangørstab
– Gode fasiliteter for bankett lørdag og åpent felles arrangement fredag
– Gunstige reisemuligheter fra hele landet.

Veteranutvalget innstiller til valg av arrangør, mens NVBFs administrasjon tildeler.

Spørsmål kan rettes til NVBF ved [email protected] eller [email protected] (94879173).
Søknad sendes NVBF, [email protected]

 

Start typing and press Enter to search