Foto: Einar Juliebø

NVBF søker etter trenere for regionlag i volleyball

NVBF søker etter hovedtrener i hver klasse i totalt ni regioner/soner: Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord, Rogaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag og to fra region Øst.

Det planlegges tre åpne og to lukkede samlinger i hver region, og trenerne vi søker etter skal ha ansvar for disse samlingene. På de åpne samlingene vil alle U16-spillere i regionen være velkomne, og målet er at alle inspireres til videre trening og utvikling. På de lukkede samlingene, og under NM Regionlag, blir trenerjobben mer spisset, med færre utøvere og med et mål om å prestere som et lag.

Hvis du liker å jobbe med ungdom og volleyball, er dette en ypperlig mulighet.

Arbeidet som forventes av regionlagstrenere:

 • Holde tre åpne samlinger som er tenkt gjennomført i løpet av en dag disse helgene:
  Åpen samling #1: 2-3/9, 9-10/9 eller 16-17/9.
  Åpen samling #2: 28-29/10
  Åpen samling #3: 18-19/11
 • Ta ut en bruttotropp til regionlag
 • Holde to lukkede samlinger som er tenkt gjennomført i løpet av en dag disse helgene:
  25-26/11 og 6-7/1
 • Ta ut lag til NM regionlag 12.-14. januar i Oslo
 • Ha ansvaret for regionlaget under NM, samt følge laget på reise til/fra NM.

 

Betingelser

Jobben som regionlagstrener blir honorert med 10.000 kroner per region. Hver region/sone vil i tillegg ha 10.000 kroner (totalt for begge trenere) til å dekke reiseutgifter for trenere.  Det vil også settes av 10.000 kroner til ekstra reiseutgifter som kan søkes om for regioner med større reiseutgifter.

Regionlagstrenerne fra forrige sesong oppfordres til å søke. Alle søknader skal inneholde en kort punktliste over volleyballerfaring (spiller og/eller trener). Søknaden må også presisere hvilke kjønn/lag/region treneren ønsker å følge. Trenergrad, fullført og/eller påbegynt, vil vektlegges.

Takk for at du videreformidler denne informasjonen til trenere du tenker kan være gode kandidater.

Søknad sendes til [email protected]

Søknadsfrist: 28. mai.

design-uten-navn-35
Foto: Dag Ellingsen

Start typing and press Enter to search