Her presenteres planene for Trener 2-kurs i sesongen 22-23.


Trener 2 del 1 i Nederland

6.-9.oktober inviterer vi til Trener 2 del 1-kurs i Nederland i forbindelse med VM for kvinner. Kåre Mol (landslagstrener Norge sandvolleyball) og Matt van Wezel (sportssjef NVBF og tidligere landslagstrener volleyball) er trenerutviklere på kurset, og i samarbeid med det nederlandske volleyballforbundet inviteres også nederlandske og interesserte fra andre nasjoner til å delta på kurset.

Vi tror og håper at dette blir en flott arena for læring og utvikling for deg som ønsker å ta steget opp til trener 2.

Merk! Dette er del 1 av Trener 2-kurset. Del 2 blir arrangert i Oslo 3.-5.februar. 

Emner: 

 1. Trenerrollen
 2. Teknikkutvikling:
  1. serve og serve-mottak
  2. angrep
  3. blokk og forsvar
 3. Fysisk utvikling for idrettsutøvere
  1. Kraft / motstand / hastighet
  2. skadeforebygging
 4. Læringsmetoder
 5. Lagsammensetning

Læringsmetoder: 

 1. Besøke kamper under VM med målrettede observasjonsoppdrag og evaluering
 2. Workshops om rollen som trener og utvikling
 3. Workshops om teknisk utvikling

Foreløpig tidsplan: 

torsdag 6.oktober
ankomst og muligens VM-kamp på kvelden (20.00)
fredag 7. oktober – lørdag 8.oktober
kursdager  inkludert praktiske og teoretisk økter og observasjoner av VM-kamper
søndag 9.oktober
Kursaktivitet på formiddag
Avreise

Påmelding og organisering:
Vi arbeider med å få avklart noen praktiske detaljer. Faller alle disse på plass vil påmelding til kurset åpnes i løpet av august.

Deltaker må selv booke og dekke reise og opphold, samt kursavgift. 

Vi jobber med en avtale med hotell, slik at alle bor samlet på ett hotell. Mer info om dette kommer.


Trener 2 del 1 i Norge

Vi oppfordrer til at alle som planlegger å ta Trener 2 kommende sesong, og har mulighet 6-9.oktober, deltar på kurset i Nederland. For de som allikevel ikke har mulighet til å delta på kurset i Nederland, settes følgende kurs opp som alternativ:

Oslo 14.-16.oktober
Stavanger 16.-18.desember
Blindheim 04.-06. november

 

Trener 2 del 2

3.-5.februar arrangeres del 2 av Trener 2 i Oslo med Kåre Mol og Matt van Wezel som trenerutviklere. Av erfaring er det ganske små grupper som deltar på Trener 2 ute i regionene, så vi ønsker å samle alle som tar del 1 til en felles helg i Oslo for gjennomføring av del 2. Meld deg på her: https://volleyball.no/kurskalender/trener-2-del-2-oslo-2/

 

Om Trener 2 – kurset:
Trener 2 er andre nivå i Norges Volleyballforbunds trenerløype. Fokuset i utdanningen er på deltakelse og utvikling, og er spesielt rettet mot utøvere i ungdomsalder. Trener 2 er et tilgjengelig kurs for alle fra 18 år som ønsker å videreutvikle sin trenerkompetanse etter fullført Trener 1 utdanning. Trener 2 bygger videre på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også nye moment for at deltagerne skal utvikle sine kunnskaper og ferdigheter for å bli en mer kompetent «helhetstrener».

Mer informasjon om NVBFs trener 2 kurs finnes her: Trener 2

Start typing and press Enter to search