NVBF søker etter teknisk arrangør av NM Senior i sandvolleyball. NVBF ønsker en samarbeidsavtale for årene 2023, 2024 og 2025.

Teknisk arrangør og NVBF vil samarbeide om å arrangere mesterskapene. NVBF skal stå som økonomisk ansvarlig og vil sørge for at mesterskapet gjennomføres i tråd med fastsatte rammer. Teknisk arrangør vil få klare ansvarsområder og et avtalt arrangørhonorar. I tillegg kan teknisk arrangør påvirke mesterskapets profil, og NVBF ser etter arrangørklubber som, gjennom sommeren, kan bidra til å promotere idretten og mesterskapet i eget lokalmiljø. NVBF ønsker, i samarbeid med teknisk arrangør, å utvikle og forbedre arrangementet og konseptet NM senior sandvolleyball. Ved å skape engasjement og stolthet er målet å gjøre NM Sandvolleyball til en fest og en møteplass for volleyballfamilien. 

Nedenfor er en oversikt over de økonomiske betingelser for teknisk arrangør, man finner arrangørens ansvarsområder knyttet til gjennomføring, NVBFs ønskede datoer for arrangementet i 2023, kravene som stilles til anlegg, samt lenke til nåværende reglement.

Økonomiske betingelser:

Teknisk arrangør mottar 100.000 kr i arrangørhonorar; 50.000 kr per arrangementshelg.
Teknisk arrangør mottar 1000 kr per dag klubben arrangerer sandvolleyballskole i lokalmiljøet i forkant av NM, inntil 10.000 kr.
Teknisk arrangør får alle kioskinntekter.

NVBF dekker honorar og kostnader knyttet til dommere, teknisk delegert og dommerdelegert.
NVBF dekker eventuell leie av banene. Dersom banene ikke finnes, dekker NVBF kostnadene forbundet med rigg og nedrigg av banene.
NVBF dekker utgifter knyttet til oppsett av tribune på hovedbane.
NVBF dekker premier og prispenger.
NVBF dekker hotell til lag som spiller hovedrunde fredag til søndag.

NVBF vil kunne støtte eventuell teknisk arrangørs søknad om økonomisk støtte fra kommune og/eller fylkeskommune.
Søknadsfristen er ofte 01.12.2022 for søknader som gjelder 2023.

Teknisk arrangørs ansvarsområder:

Rigg og nedrigg av alle baner.
Stille med banemannskap som ivaretar banene alle kampdager.
Bemanne turneringens sekretariat.
Drifte og bemanne kiosk.
DJ/speaker på alle kampdager.
Fotograf på alle kampdager.
Ivareta spillerområde.
Organisere sandvolleyballskoler.

Arrangementsdager NM senior sandvolleyball 2023: 

 • Kvalifiseringsturnering i uke 33, 18.-20. august 2023:
  Antall lag som kvalifiserer seg til hovedrunden avgjøres ihht. reglementet.   
 • Hovedrunde i uke 34, 25.-27. august 2023:
  Hovedrunden gjennomføres ihht. reglementet.

Uke 33 og 34 er i utgangspunktet NVBF sine foretrukne helger også i 2024 og 2025. Teknisk arrangør kan til en viss grad påvirke. Endelig tidspunkt avgjøres i samråd med NVBFs administrasjon. 

Krav til anlegg: 

 • Minimum 4 baner til kvalifisering (ønskelig med 6-8), samt 1 oppvarmingsbane
 • Minimum 2 baner til hovedrunden (ønskelig med 3-4 baner), samt 1 oppvarmingsbane
 • Banestørrelse minimum 22 m x 14 m (inkludert friområde)
 • Hovedbane med tribunekapasitet på minimum 500 seter

Reglement NM senior sandvolleyball

Reglementet for NM senior sandvolleyball ligger her. Dette er fra 2022, og det vil komme noen justeringer. Nye reglement skal vedtas i løpet av desember 2022.

HVORDAN SØKE?

Klubber som vil være teknisk arrangør av mesterskapet skal sende søknad på e-post til [email protected], der følgende opplysninger er med, innen 11. desember 2022: 

 • Søkerklubb (-er)
 • Kontaktperson for arrangementet med kontaktinfo. Denne må kunne nås på dagtid.
 • Organisasjonsplan med spesifisert mannskapsbehov 
 • Skisse av anlegg med oppmerking av baner og friområder
 • Forslag til budsjett
 • Ideer til hvordan arrangørklubben kan bidra til å sette sitt preg på mesterskapet.

Mesterskapet vil tildeles arrangørklubb senest 16. desember.

 

Start typing and press Enter to search