Utviklingshelg Region Trøndelag 2019

I helgen var det endelig tid igjen for de gode volleyballsamtalene i Trøndelag. Klubbene var samlet på Ersgard utenfor Stjørdal, i det som starter å bli en god tradisjon og en viktig møteplass for regionen. Her ble det litt faglig påfyll, mye inspirasjon og godt sosialt samvær.

Vi startet med en gjennomgang av omorganiseringen fra Marte Guro Arnesen fra Forbundstyret, og mange spørsmål ble besvart. Dette var spesielt viktig med tanke på det avsluttende regionstinget dagen etter. Så var det Eva Øftsaas sin tur til å fortelle om reisen Rogaland har vært igjennom rundt sin sandvolleyballsatsing. Her var det mye Trøndelag kunne lære, og økten ble avsluttet med en felles diskusjon om hva vi kunne gjøre fremover. Det resulterte blant annet i enn KickOff for ungdom, og med flere arrangementer i horisonten.

Etter noen intensive timer var det tid for mat med selvkomponert, stenovnsbak pizza. Sammen med spennende gardshistorier var det en meget spennede opplevelse. Utpå kvelden fikk vi lov å prøve oss på Skotthyll, en idrett som handler om å kaste jernskiver på «munker». Fantastisk moro, og konkurranseinstinktet kom frem hos flere.

På søndag var det Anders Hoff fra Idrettskretsen som geleidet oss gjennom en to timers workshop om ungdomsatsingen i regionen. Dette var et viktig tema for helgen, og det ble jobbet frem flere tiltak som klubb og region sammen kan ta tak i og jobbe videre med.

Deretter var det tid for vårt avsluttende ting, protokoll bli lagt ut etterhvert som den blir signert på våre tingsider.

Valgmøte

Etter tingforhandlingene gikk vi igang med valgmøte som følge av ny organisering. Her ble det klart at valgkomiteen hadde hatt litt problemer med å fylle opp alle stillingene, mye på grunn av uklarhet i hva stillingene faktisk gikk ut på. Heldigvis ble mye av det oppklart gjennom helga, og klubbene dro fra møte med en bred enighet om at det var viktig at disse stillingene ble fylt opp, og gjerne at hvert utvalg skulle ha representasjon fra hver sone av regionen. Beskrivelser av hvert utvalg og selve styret finner man her.

Vi takker for en fin helg og håper å se enda flere neste år.

Start typing and press Enter to search