Modernisering og organisasjonsprosessen

Hva skjer i organsisjonsendringen i NVBF?

Forbundstinget 2018 gav Forbundsstyret i mandat å modernisere og fornye NVBF. NIF har også jobbet med modernisering og organisasjonsendring, og NVBF har i prosessen hatt god dialog med NIF om flere sider ved moderniseringsprosessen, herunder juridiske avklaringer.

Det skilles mellom administrativ endring, det vil si overgang til avdelingsstruktur og de organisatoriske endringene, slik som regional utvalgsstruktur og endret mandat til regionale styrer.

I tråd med forbundets gjeldende strategiplan er det viktig at virksomheten skal organiseres på en effektiv måte med en høy grad av forutsigbarhet og kvalitet.

For NVBF er det viktig å modernisere, fornye, være med på digitaliseringen og endringen i norsk idrett, ta i bruk effektive verktøy, dette for blant annet å sette fokus på klubbutvikling, aktivitetsskaping, kompetanse, arrangement og rekruttering. Det er vår ambisjon at klubbene skal møte samme service og tilbud i hele landet.

NVBF Stab

Administrativt blir NVBF delt inn i 3 avdelinger som skal ivareta klubbene i hele landet. Ved siden av dette vil det være regionale styrer med ansvar og oppgaver gitt i egne vedtekter. De regionale utvalg velges på vårens regionsting, og her vil det være personer som ønsker å bidra utvikling og vekst i norsk volleyball.

Vi vet at NVBF består av mange dyktige ildsjeler som har et ønske om å bidra for klubben, for laget, for gode arrangement, for dommerutvikling, for spillerutvikling etc. Alle disse «posisjonene», i regionalt styre og i regionale utvalg, vil være svært viktige bidragsytere og premissgivere for volleyballens og organisasjonens utvikling de neste årene.

Med det sagt håper NVBF på god oppslutning og interesse. Utvalgene vil jobbe i nært fellesskap med og etter ytterligere avklaring mellom administrativt ansvarlige og utvalgsmeldlemmer. I starten vil man bruke tid på å finne rette form og omfang. Er du interessert å bidra, er det fint om du kontakter den enkelte valgkomite i regionene som i disse dager jobber frem gode kandidater.

Nedenfor er det en oversikt over NVBF’s avdelinger og arbeidsoppgavene tilknyttet disse.

AVDELINGER

arrangement

Arrangement og konkurranse

drift

Administrasjon og sport

verdi

Utvikling og kompetanse

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search