Siste ball har falt i bakken for sesongen 2020-21. Foto: Einar Juliebø

Viktige FS-vedtak om Mizunoligaen og NM U19

Tirsdag 23. mars gjorde NVBFs Forbundsstyre følgende vedtak:

  1. Mizunoligaen sesongen 20/21 avsluttes med dette vedtak den 23. mars 2021 pga. restriksjoner som følge av koronapandemien. Sesongen strykes, og det vil ikke kåres en seriemester for sesongen 20/21. Ingen lag rykker ned.
  2. Vedtatte prispenger sesongen 20/21 utbetales ikke. Vedtatt sum vil bli fordelt likt og gitt klubbene i Mizunoligaen i rabatt sesongen 21/22. FS vil behandle E-cup deltakelse (søknadsbaserte kriterier) sesongen 21/22 i sitt møte i april.
  3. Sluttspill i Mizunoligaen 2020-2021 avlyses.
  4. NM-finalene 2021 utsettes til sept/okt. Endelig dato avtales i dialog med lagene.
  5. NM U19 utsettes til helgen 24-26.9.21. RM avlyses.
    Det gjennomføres åpen påmelding til NM U19. Avdeling Arrangement og Konkurranse tildeler plasser etter vedtatte kriterier innen 15.5.21 dersom antall påmeldte lag overstiger antall plasser i klassene .

Forbundsstyret gav også Generalsekretæren fullmakt til å finne nye datoer til NM-finaler senior.

Bakgrunn for FS-vedtakene

Forholdene i Norge har endret seg nokså radikalt i løpet av mars måned. 15. mars plasserte regjeringen 52 kommuner under det strengeste tiltaksnivå gjeldende (tiltaksnivå A) og dette har en sterkt påvirkning av hvordan sesongen avsluttes.

President Eirik Sørdal utdyper hvilke vurderinger Forbundsstyret har gjort for noen av vedtakene over.

Sesongen 2020/2021 har vært meget vanskelig for all sportslig aktivitet. Lokale tiltak, nasjonale tiltak, bølge 1, bølge 2 og smittebølge 3 – forutsetningene har endret seg uke for uke, og i noen tilfeller flere ganger i løpet av én uke. NTV ble spurt om råd, men det var ingen konsensus i svaret fra NTV.

Vi sto da ovenfor en situasjon der alle lagene i Mizunoligaen ikke har spilt mot hverandre i denne sesongen. Noen har spilt mot hverandre to ganger, og noen lag har faktisk ikke møttes. Vi var 7-8 kamper fra å kunne fullføre grunnserien som enkel serie, men de signalene vi mottok fra myndighetene gjorde at vi ikke så noen mulighet til å fullføre. Derfor valgte vi å avlyse resten av sesongen, annullere tabellen, og vi valgte å flytte cupfinalene til høsten 2021. Tidspunkt og sted for cupfinalene er fortsatt ikke bestemt. Våre beste spillere skal ut av landet i en 4 ukers periode fra 18. april for å forberede seg til, og senere spille, EM-kvalifisering.

Noen spør hvorfor er det viktig å sende ut landslagene når vi ikke kan fullføre serien? Fordi vi er påmeldt til en kvalifisering gjennom det Europeiske volleyballforbundet CEV. CEV fastholder at kvalifiseringen skal gjennomføres i mai/juni 2021, og da må vi som nasjonalt ledd rette oss etter overliggende ledd.

I de siste årene har det vært en pengepremie til lag 1 og 2 etter sluttspillet. I år – intet sluttspill, ingen pengepremier. Forbundsstyret besluttet at disse pengene, 150 000 for hvert kjønn, fordeles likt mellom klubbene i Mizunoligaen og går til fratrekk på deltakeravgiften for kommende sesong.

Avslutningsvis til jeg understreke at det ikke på noe tidspunkt i debatten har vært fokus på hvilke klubber som var nummer 1, 2, 3 og så videre. Vi har tatt en beslutning ut i fra et overordnet hensyn til det Forbundsstyret mener er riktig, uten at debatten på noe tidspunkt har vært farget av klubbinteresser.

-President i NVBF Eirik Sørdahl

NVBF vil utarbeide premisser

Ut fra de vedtakene som Forbundsstyret nå har gjort, vil NVBF i løpet av de kommende ukene gjøre vurderinger og sette premisser som vil gjelde for deltakende lag i de aktivitetene som nå er utsatt. Det skal utarbeides kriterier for tildeling av plasser i NM U19. I tillegg må det gjøres en vurdering av hvilke regler som skal gjelde i forhold til spillergrupper i NM-finalene nå som disse er flyttet til høsten. Skal finalene spilles med årets eller neste års spillergrupper? Etter påske vil eliteklubbene motta informasjon om søknad for eventuell deltagelse i Europa-Cup kommende sesong.

Start typing and press Enter to search