I disse dager er NVBFs klubbveileder Kate Sønstebø på klubbesøk i forskjellige klubber i hele landet. Hun har akkurat kommet hjem etter en uke i Møre og Romsdal der Fræna VBK, IL Ravn Volleyball og Molde VBK har fått besøk. Tidligere i september besøkte hun TIF Viking Volleyball og Stord IL Volleyballgruppa og snart står Nord-Norge for tur. I mellomtiden har vi invitert til en prat om hvordan hun opplever møte med NVBFs medlemsklubber.

 

Hvordan er det å være på besøk i NVBFs medlemsklubber?
Først og fremst finnes det så mange positive mennesker som brenner for klubben sin. Kjærligheten til idretten er stor og volleyballfolket er et sosialt folkeferd som trives på lag. Det gir meg mye energi å treffe så mange flotte mennesker.

 

Som klubbutvikler leder du klubben gjennom en kveld der medlemmene i fellesskap definerer hva som er status i klubben i dag, hva man vil fokusere på i fremtiden og hvordan man skal oppnå dette.

 

Ser du noen fellestemaer som «går igjen» i flere klubber?
Trenerkompetanse og tilgang på trenere er noe som ofte går igjen i klubbene. Hvem vil være trenere og hvordan kan vi i klubben ta vare på de som allerede er trenere, det er det flere som vil jobbe videre med. Tilbud om trenerkurs, internt trenerforum og mentorordning i klubb for unge trenere er tilbud som klubbene mener kan motivere, utvikle og ivareta trenergruppen. Det å motivere flere til å bli trenere, det er kanskje det som er den største utfordringen for de fleste.

Det de fleste klubbene er mest fornøyd med, er arrangementene sine. Det er sjelden klubbene velger å lage tiltak for å gjøre disse bedre, for her opplever mange å ha stålkontroll. Det er kjempebra! Selv om noen synes det kan være vanskelig å få med nok folk på arrangement, så er de fleste enige om at det å få gjennomført konkurranseaktivitet er av det minst kompliserte.

Intern kommunikasjonsflyt er et tredje tema som går igjen. Hvordan effektiv kommunisere internt i lagene, men også på tvers mellom lag og mellom styret og medlemmene er ofte noe man vil utarbeide faste rutiner på. I jungelen av ulike kommunikasjonsverktøy og beskjeder fra både skole og ulike fritidsaktiviteter kan det være vanskelig å nå frem og ha oversikt over hva som er kommunisert, til hvem og når. Her er det flere som vil effektivisere kommunikasjonsprosessen. Mange har ikke oppdaterte hjemmesider, rett og slett fordi de ikke lenger makter å følge opp både hjemmeside, facebooksider, facebookgrupper, Spond, snap og instagram. Å få gjort en opprydding her, og ikke minst få på plass gode rutiner for oppdatering særlig av det som er synlig utad, det gagner mange av klubbene.

 

Diskuterer dere klubbhåndbok og sportslig plan på en klubbutviklingskveld?
Klubben definerer selv hvilke områder man vil prioritere å arbeidere videre med. Min erfaring er at det utløses ny energi og frivillighet når medlemmene samles og føler eierskap til hva som skjer med klubben. Jeg styrer dermed ikke hva klubbmedlemmene prioriterer å arbeide videre med.

Erfaringsmessig kan jeg likevel si at klubbhåndbok og sportslig plan ofte kan være en mangelvare eller trenger en oppdatering. Skriftlighet bidrar til å gjøre klubben personuavhengig, og jeg anbefaler alle klubbstyrer å jobbe med at dette er på plass. Deretter er det like viktig å fokusere på å bruke klubbhåndboken og den sportslige planen aktivt. Et felles rammeverk gjør det ofte enklere å drive en klubb.

 

Hvordan «står det til» med medlemmene i klubbstyrene?
Først og fremst er styrene engasjert og dedikerte frivillige som bidrar til å skape et tilbud for mange. Jeg kan ikke få sagt nok ganger hvor mange flotte mennesker jeg møter i klubbene. Et fellestrekk er ofte at styrene vil mye for klubben sin, men flere kan syns det være vanskelig å vite hva som er min rolle og ansvar som styremedlem.

I høst har jeg fått holdt kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» for flere styrer. Det vi alltid bruker lengst tid på, er på den kursdelen som har med styrets ansvar å gjøre. Om hvilke økonomiske spilleregler man må følge, om hvordan få gode rutiner for politiattestansvarlig og ikke minst dette med hvor mye enkeltpersoner kan få utbetalt fra klubben uten at det må oppgis.

Jeg kan også anbefale e-læringskurset «Innføring i styrearbeid for klubber og idrettslag». Kurset gir innsikt i idrettens organisering, hvilket ansvar du har som styremedlem og tips til nyttige verktøy. Du får mye informasjon på kort tid gjennom dette kurset da det kun tar ca. 45 minutter å gjennomføre. At kurset i tillegg er tilgjengelig fra egen «sofa» og er gratis er et ekstra pluss.

 

Hvor reiser du videre i høst?
Jeg er akkurat klar til å reise til Bø VBK i Nordland. Deretter skal jeg både til Sandnes VBK, Egersund VBK, Hønefoss VBK, Koll IL, Valler VBK, Spirit Lørenskog, Strandvik IL og Lillehammerstudentene i de nærmeste ukene. Jeg gleder meg til å treffe enda flere i volleyballmiljøet.

 

Er det mulig for andre klubber å få besøk?
Ja, vi forsøker så langt det lar seg gjøre å tilrettelegge slik at de klubber som ønsker besøk får dette. Du finner mer om temaet på NVBFs nettsider: klubbutvikling. Ta også gjerne direkte kontakt med meg på [email protected] / 419 33 774 hvis din klubb er nysgjerrig på klubbutvikling eller ønsker å booke en avtale.

 

Vi ønsker Kate og klubbene som i år får besøk lykke til med utvikling av egen klubb!

Start typing and press Enter to search