Hel Volley – Reglement

Reglement 2020

 

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NVBFs kampregler.

 

1. Klasser

Det inviteres til deltagelse i klassene Mix A, Mix B og Mix C.

Klassen Mix A er for «lag fra 2. divisjon og høyere i NVBF, samt viderekommende bedrifts – og vennelag o.l.»

Klassen Mix B er for «lag i 3. divisjon i NVBF, samt øvrige lag som har spilt noe volleyball».

Klassen Mix C er for «lavterskel/nybegynnere. Har spilt litt eller ingenting volleyball før».

 

2. Lag  

Et lag kan maksimalt bestå av 12 spillere. Det skal være 6 spillere på banen samtidig. Det er tillatt å ha inntil fire herrer på banen og begge kjønn skal være representert på banen til enhver tid.

Særskilt skjema med fullstendig spillerliste leveres i hovedsekretariatet før første kamp. Bare spillere som står oppført på spillerlista har anledning til å delta i turneringen.

 

Oppstillingslapper benyttes ikke.

 

En spiller kan bytte med en annen spiller fra innbyttersonen, ved at dommeren varsles. Vedkommende spiller som byttes inn, overtar da plassen i rotasjonsordenen til spilleren som byttes ut. Spilleren som er byttet ut kan komme tilbake på banen, men da i samme rotasjonsordenen som tidligere, og kun en gang per sett.

 

  3. Kampens begynnelse. 

Kaptein på hvert lag er med på en trekning sammen med hoveddommer. Vinner av trekning bestemmer enten hvilket lag som starter med ball, eller hvilken side hvert lag står på. Laget som taper trekningen får valget som er igjen.

 

4. Nett: Netthøyde er 235 cm

 

5. Spillesystem

a) Antall påmeldte lag bestemmer spillesystemet i hver av klassene.
Alle lag får minst tre kamper. Ved turnering over to dager: minst fire kamper.

Det spilles både gruppespill og sluttspill for alle lag.

Kampene spilles i 32 minutter (deretter tre minutter pause til neste kamp).
Kampene spilles som 3-setts kamper, og maksimalt 1 minutt pause mellom settene.
Hvert sett spilles til 21 poeng (først til 21 poeng vinner (trenger ikke vinne med to poeng), bortsett fra sett nr. 3 som spilles til 15. Når kampene er slutt (lydsignal) spilles ballvekslingen ferdig.
Ved lik score eksempelvis 13-13 i tredje sett spilles en ballveksling til, for å avgjøre en vinner.
Kampen spilles helt ut på tid, så resultatet kan bli 3-0, 2-0 eller 2-1. Finalekampene spilles først til to vunne sett.

Et lag vinner et poeng når:

 1. Ballen spilles i gulvet på motstanderens banehalvdel
 2. Når motstanderen gjør en feil
 3. Når motstanderen får en straff

 

b) Dersom det servende lag vinner en ballveksling, vinner de et poeng, og de skal serve neste serve. Dersom det serve-mottakende lag vinner en ballveksling, vinner det et poeng og de skal serve neste serve.

 

6. Posisjoner
I det øyeblikk serveren slår ballen, skal begge lagene være innenfor sine egne banehalvdeler i korrekt rotasjonsorden. (Unntatt serveren).

Spillernes posisjoner er nummerert slik:

De tre spillerne ved nettet er frontspillere, og inntar posisjonene 4, (til venstre foran), 3, (i midten foran), og 2. (til høyre foran). De andre er bakspillere, og inntar posisjonene 5, (bak til venstre), 6, (i midten bak), og 1, (bak til høyre). Det maksimalt lov med tre framspillere.

7. Rotasjon

Når det mottakende laget har vunnet retten til å serve, skal lagets spillere rotere en posisjon med klokka. Dvs. spiller i posisjon 2 roterer til posisjon 1 for å serve, spiller i posisjon 1 roterer til posisjon 6 osv.

 

8. Spillehandlinger

Ballen er i spill fra det øyeblikk serveren slår ballen etter først å ha mottatt klarsignal fra dommeren om å serve.

Ballen regnes som død i samme øyeblikk det blir begått en feil som dommeren blåser for, eller om det ikke blir begått en feil – og dommeren blåser.

Ballen er inne når den berører gulvet på spillebanen, grenselinjene medregnet. En ball som berører nettet kan passere dette. En ball som spilles inn i nettet kan spilles videre innenfor grensen av lagets tre slag.

Ballen er ute når:

 1. Den delen av ballen som berører gulvet er fullstendig utenfor grenselinjen
 2. Den berører en gjenstand utenfor banen, taket eller en person som ikke er i spill
 3. Den berører antenner, snorer, stolper eller selve nettet utenfor sidebåndene
 4. Den passerer nettets vertikalplan helt eller delvis utenfor passeringsområde
 5. Den passerer fullstendig vertikalplanet under nettet.

 

Et slag er enhver kontakt med ballen av en spiller som er i spill. Laget har rett til maks. tre slag, i tillegg til berøring i blokk, til å returnere ballen over nettet. Flere slag enn tillatt beregnes som feil.

En spiller kan ikke slå ballen flere ganger etter hverandre. Hvis to/tre medspillere berører ballen samtidig regnes det som to/tre slag.

Ballen kan berøre hvilken som helst del på kroppen, og kan berøre flere kroppsdeler samtidig, så langt at dette skjer samtidig.

Feil ved slag:

 1. Et lag slår ballen flere enn tre ganger før de returnerer den
 2. En spiller mottar hjelp fra en medspiller eller benytter seg av en oppbygning eller gjenstand for å nå ballen innenfor spillerområdet
 3. Ballen føres, dvs. at den fanges/og eller kastes
 4. en spiller slår ballen to ganger etter hverandre, eller ballen berører forskjellige deler av kroppen etter hverandre.
 5. En bakspiller fullfører et angrepslag fra frontsonen og hele ballen i slagøyeblikket befinner seg høyere enn nettets overkant.

 

En blokkberøring regnes ikke som ett av lagets slag. Etter en blokkberøring har laget dermed rett til tre slag for å spille ballen tilbake. Det første slaget etter en blokk kan tas av hvilken som helst spiller, inkludert den spilleren som berørte ballen i blokken.

Det er forbudt å blokkere en motspillers serve.

Ved blokkering kan en blokkspiller berøre ballen på motstanderens side av nettet, forutsatt at han ikke hindrer motstanderens spill.

Det er tillatt å berøre motstandernes banehalvdel med en fot (føttene), forutsatt at en del

av foten (føttene) enten berører eller befinner seg direkte over midtlinjen.

Berøring av nettet, under spill, er feil.

Serven er en handling som setter ballen i spill. Den utføres av høyre bakspiller, plassert i servesonen.

Det er bare tillatt å kaste opp eller slippe ballen for å serve en gang. Det er tillatt å sprette ballen eller bevege ballen i eller mellom hendene. Serveren må slå ballen innen 8 sekunder etter at dommeren har blåst for serve.

Spillerne på det servende laget må ikke ved hjelp av skjerming hindre motstanderne fra å se serveren eller ballbanen.

 

AVBRYTELSER:

Ingen time-out i 20minutters kamper.
Time-out: En time-out varer i 30 sekunder. Hvert lag har rett til maksimalt to time-outer i hvert sett så lenge det spilles ordinære 3-setts kamper. Ved kamper som går på tid innvilges ikke time-out. Ved 3-setts kamper er pausen mellom hvert sett maksimalt 3 min. I det avgjørende settet bytter lagene side uten forsinkelse når et av lagene når 8 poeng. Spillernes posisjoner forblir de samme. Kamper som går på tid har ingen pauser mellom settene.

 

9. Sanksjoner

Tilsnakk (warning): muntlig beskjed eller håndsignal, ikke kort

Advarsel (penalty): gult kort

Utvisning (expulsion): rødt kort – Spilleren får ikke spille resten av kampen, men får oppholde seg i hallen. Juryen vurderer om spilleren får spille påfølgende kamp.

Diskvalifikasjon (disqualification): gult og rødt kort (sammen) – Spilleren vises ut av hallen.

10. Kampoppsettet
Det er alltid kampoppsettet på web som er det gjeldende.

 

11.Dømming

Lagene i klasse A stiller selv med dommer og sekretær
Lagene i klase B og C stiller med sekretær, arrangør stiller med dommer.

 

12.Sluttspill

Antall påmeldte lag bestemmer sluttspillvariant i hver av klassene.
Etter påmeldingsfristen vet man antallet lag som tas med i videre sluttspill, og det vil komme frem av kampoppsettet.

Om to lag har fått samme poengsum etter innledende kamper, avgjøres plasseringen slik:

1) Antall poeng (tabellpoeng)

2) Differansen mellom vunnet og tapte spillepoeng 3) Antall vunnet spillepoeng

4) Innbyrdes oppgjør

5) Loddtrekning

 

13. Protest

Protest må leveres til hovedsekretariatet skriftlig senest 10 minutter etter kampslutt.

Dommer skal om mulig gjøres oppmerksom på protesten under kampen.

Gebyr kr. 500,- (som tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge) må vedlegges.

Juryens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

14. Aldersgrense

Spillere som fyller 15 år i 2020 får delta.

 

15. Oppmøte

Lag som ikke møter til kamp uten å varsle om dette, ilegges en bot pålydende kroner 1000,-, og blir stående med tap 0 – 1. Laget kan ikke gå videre i turneringen, selv om de i utgangspunktet har gått videre. Neste lag på tabellen rykker opp, og går videre til sluttspill.

De lagene som benytter berusede spillere på banen, ekskluderes umiddelbart fra turneringen.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search

volleyball-ntnui-klubbutvikling