DiamantVolley

Foto: Eirik Førde

DiamantVolley – volleyball sin variant av Unified

I DiamantVolley kan personer med og uten utviklingshemning komme sammen og dele idrettsglede. Unified idrett, idrett med partner, oppfordrer folk med ulike forutsetninger til å delta sammen i idretten, inspirert av et enkelt prinsipp: trening og lek sammen gir kort vei til vennskap og forståelse. Diamantvolleyball bruker samme prinsipper som minivolleyball. Her er det flere ulike nivåer, noe som gjør at utøvere på nivå 1, fint kan spille mot utøver på nivå 3!

I DiamantVolley er fokuset på lek – man blir kjent med ballen og hverandre på en morsom måte!

Du kan lese mer om Unified idrett på Special Olympics sine hjemmesider.
Special Olympics har også laget en film om Unified idrett. Den kan du se her.

Stovner Sportsklubb

Stovner Sportsklubb har god erfaring med bruk av Minivolleyball for personer med nedsatt funksjonsevne. Vestli IL Unified har hatt treninger siden 2014, de deltar på turneringer, og de har et godt fellesskap! Og de anbefaler på det sterkeste andre klubber til å starte opp det samme tilbudet!

Diamantvolleyball ble utviklet for å etablere et volleyballtilbud til personer med psykisk utviklingshemning og skape sosial inkludering gjennom aktivitet og konkurranse. Vi oppfordrer derfor til å ta med venner, søsken, familie eller ledsager på trening. Diamantvolleyball er nemlig er volleyball sin variant av Unified Sports der personer med og uten utviklingshemning spiller sammen.

Diamantvolleyball tar utgangspunkt i minivolleyball. Minivolleyball er et konsept som er utviklet som et volleyballtilbud for barn hvor det balanseres mellom ballsidighet og volleyball-/sandvolleyballtekniske bevegelsesoppgaver, både individuelt og sammen med andre. Les mer om minivolleyball HER.

 • Sett opp en bane og finn frem lettere/mykere volleyballer.
 • Man kan bruke et spesielt nett som er lett å henge opp, som har lav høyde og som har plass til at mange bruker det på samme tid, kalt LongNet. Se mer om LongNet her.
 • Ønskelig med 2-3 utøvere på hvert lag, men minst to på hvert lag
 • Laget kan ha tre ballvekslinger før de må slå ballen over nettet
 • En ballveksling begynner ved at en utøver server ballen bak serve-linjen. Hvis laget som servet vinner ballen, server samme utøver en gang til. Maksimalt antall server er 3.
 • Utøverne roterer med klokken.

Oppsett av bane

Det er relativt enkelt å sette opp en diamantvolleyball-bane. Man trenger kun et flatt område og en trygg måte å sette opp et nett i ønsket høyde.

 • Banen kan justeres i lengde og bredde. Mindre bane fører til mer spill.
 • Banen er 4 x 4 meter eller 6 x 6 meter

 • Opprett dialog med parakonsulenten i Norges Volleyballforbund.
 • Kartlegg og hent inspirasjon fra fremgangsmåten til andre klubber som har etablert et paravolleyballtilbud. Er det noen erfaringer din klubb kan lære av ved etablering av tilbud?
 • Sørg for at trenere har tilstrekkelig kunnskap med volleyballvarianten og utøvergruppen. Det kan være hensiktsmessig å ha to trenere i oppstarten. Gjennomfør gjerne noen økter innad i klubben slik at trenerne er komfortable og trygge i sin rolle.
 • Start opp i det små, og gradvis utvid. Det er helt greit å starte opp med funksjonsfriske utøvere som har utviklingshemming. På denne måten skaper man en fin integreringsarena.
 • Tilpass tilbud ut ifra etterspørsel
 • Vær tålmodig!

Kartlegging i klubben

Vi anbefaler alle klubber å gjøre en intern kartlegging i klubben slik at en er best mulig forberedt på å kunne gi et godt tilrettelagt tilbud.

 • Hva er klubbens verdier, versjoner og mål?
 • Hvilken erfaring har klubben med paravolleyball?
 • Er det noen i klubben med relevant erfaring og/eller kompetanse på tilrettelegging som ønsker å bidra?
 • Har trenerne kompetansen de behøver eller trenger de kurs?
 • Er det etterspørsel etter tilbud?
 • Finnes det noen klubber man kan lære av?

Forankring i klubben

Resultatet av kartleggingen bør ende i en status på hvor klubben står i dag og hva en bør og ønsker å gjøre. Klubbens visjoner, verdier og mål skal inn i klubbens vedtatte planer. Det bør konkretiseres hvordan det skal følges opp, hvem som gjør hva og ressurser som skal brukes. Paratilbudet forankres i klubben gjennom styrevedtak eller vedtak på årsmøtet.

Mange mennesker har ikke hørt om diamantvolleyball og har kanskje ikke vurdert at dette er en mulighet for dem. Det er derfor viktig at klubben er synlig og bruker alle ressurser de har på å rekruttere nye utøvere. Det finnes flere måter å gå frem for å rekruttere utøvere:

 • Vær synlig på sosiale medier! Ha informasjon om paratilbudet lett tilgjengelig på hjemmeside. Bruk andre sosiale plattformer til å spre budskap.
 • Opprett et samarbeid med regional fagkonsulent for paraidrett i idrettskretsen. https://www.paraidrett.no/om-idrett/kontakt-oss/kontaktpersoner/
 • Ta kontakt og informer kommunale helsetjenester om tilbudet.
 • Arranger en åpen dag/åpen trening der utøvere kan komme og diamantvolleyball
 • Hvis mulig, ha treningene i en hall der det er annen aktivitet. På denne måten vil flere få øynene opp for paravolleyball og aktiviteten spres raskere.
 • Inviter med bedriftslag, aldersbestemtelag og styret med på treningskamper.
 • Se verdien av konkurranse. Utøvere i eksisterende lag rapporterer at konkurranse er en stor motivasjon til å bli i idretten. Vinne og tape sammen gjør samarbeid og sosial inkludering enda sterkere.

Til tross for at mange oppfatter det som «skummelt og vanskelig» å komme i gang med et nytt klubbkonsept, så er det egentlig ikke så mye som skal til. Klubbens ledere og trenere må ikke være eksperter på tilrettelegging og ulike funksjonsnedsettelser. Det er nemlig ikke slik at alle parautøvere har behov for hjelp eller tilrettelegging. Det eneste som kreves er at alle som er involvert i paravolleyball ha en viss forståelse og kunnskap om hva god tilrettelegging er. Det aller viktigste er å være løsningsorientert dersom det dukker opp noen spørsmål eller utfordringer. Jobben som trener blir mer spennende og interessant dersom man har kompetanse. Derfor bør klubben legge til rette for at trenerne får kurs.

 • Trenerløypa inneholder flere moduler om paraidrett
 • Erfaringer fra interesseorganisasjoner
 • E-læringskurs i paraidrett
 • Opprette dialog med andre klubber som har erfaring
 • E-læring om de mest vanlige diagnosene

GOD KOMMUNIKASJON ER ET SUKSESSKRITERIE

God kommunikasjon med foresatte/ledsagere og klubben gir et godt grunnlag for å lykkes med diamantvolleyball for utøvere med utviklingshemming. Trenerne må ta kjennskap til eventuelle hensyn som må tas. Kommunikasjon er også viktig for at alle skal føle seg velkommen på trening. Det kan lønne seg å ha et «oppstartsmøte» med foresatte i klubben for å bli kjent med idretten, hallen og trenerne.  På dette møtet kan man bli kjent med utøverne og hvilke hensyn som må tas. Da kan man også avklare om det er noe av medisinsk karakter som dere må vite om. Det er hensiktsmessig å ha jevnlig dialog med foresatte underveis i den grad det er behov for det.

BLI KJENT MED UTØVERENE!

 • Hvilke erfaringer har utøveren med volleyball?
 • Har utøver erfaring fra andre idretter?
 • Er det spesielle hensyn som må tas?
 • Har utøveren noen mål?
 • Prøv å gjøre treningsøkten så lik som andres med nødvendige tilpasninger.

Ved oppstart av diamantvolleyball kan det være lurt å invitere utøver og ledsager på omvisning slik at de blir kjent med treningsfasiliteter og trenere. Det kan være hensiktsmessig å ha to trenere i oppstarten. Bruk gjerne samme trener hver gang slik at utøverne blir godt kjent og kan følge opp deres utvikling.

Som trener er det viktig å inkludere og holde alle utøvere aktive ut ifra individuelle ferdighetsnivåer. Instruksjonene bør være korte, konsise og enkle å forstå. Instruksjon bør kombineres med illustrasjon. Det er viktig å gi positive tilbakemeldinger og ros gode prestasjoner til utøverne. Øvelsene bør være varierte og ha en viss progresjon for å vedlikeholde motivasjon.

 • Bruk enkelt språk, og kontroller at utøverne forstår hva som blir sagt
 • Forklar en ting av gangen
 • Repeter oppgaver og øvelser flere ganger
 • Oppgaven eller øvelsen kan gjerne deles opp
 • Bruk gjerne kroppsspråk, bilder, illustrasjon og forklare øvelser. Det kan være god hjelp at andre utøvere til å vise.
 • Progresjon er viktig
 • Tilpass omgivelsene og øvelsene til hvert enkelt individ
 • Vær flink med å rose og gi oppmuntring både til utøvere og foresatte,
 • Bruk fornavn på utøverne
 • Sørg for minst mulig støy der det er trening

Alle klubber, uavhengig av geografi og størrelse, bør kunne tilrettelegge for at peoner med utviklingshemming skal ha et volleyballtilbud på lik linje med alle andre. Vi i Norges Volleyballforbund ønsker å bidra til at flere klubber i Norge starter oppe et diamantvolleyballtilbud for personer med psykisk utviklingshemming. Nedenfor finner du en oversikt over klubber som tilbyr diamantvolleyball:

Diamantvolleyball er et relativt nytt konsept og er foreløpig ikke etablert i hele Norge. Per nå finnes det kun en klubb, Vestli IL (Stovner sportsklubb), som tilbyr Diamantvolleyball. NVBF har vedtatt å legge inn flere ressurser for å legge til rette for diamantvolleyball og det er nå et prioritert satsningsområde. Vårt overordnede mål er å etablere diamantvolleyball som en varig aktivitet i minst 8 nye klubber for å øke samspillet mellom personer med funksjonsnedsettelse og funksjonsfriske.

I alle regionene spilles det Miniliga – turneringer der lag fra regionen møtes og spiller minivolleyball mot andre klubber. Her er DiamantLag alltid velkomne til å delta!

En turnering varer i ca 2-3 timer, og alle spillere får premie.

HER finner du informasjon om samlinger, prøvetreninger, relevante kurs og webinarer som kan være av interesse:

Lyst til å starte opp et tilbud men trenger hjelp til å komme i gang?

NVBF tilbyr alle medlemsklubber muligheten til å søke om utviklingsstøtte til å starte opp med eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere. Vi ønsker å bidra til at flere av forbundets klubber kan tilby sittevolleyball for personer med fysisk funksjonshemning. Vi sitter på både kompetanse og midler som vi kan hjelpe din klubb med. Dersom du eller din klubb ønsker å starte opp et tilbud, men trenger et lite «push», så hjelper vi gjerne!

Dette kan vi tilby:

 1. Klubbesøk: Vi kommer gjerne på besøk til din klubb for å fortelle litt om idretten og hva som er viktig å tenke på. Da kan vi holde sittetvolley-økter for å vise og inspirere både ressurspersoner og utøvere.
 2. Tilby startpakke: NVBF ønsker å tilby startpakke til klubber som ønsker å starte opp sittevolleyballtilbud. I denne pakken finnes oppstartmidler, treerhonorar, baller, nett og stolper som kan lånes ut til klubben.
 3. Markedsføre konsept og klubbtiltak: Vi vil også markedsføre klubbtiltaket på våre nyhetskanaler og sosiale medier.

Les mer om NVBFs utviklingsmidler her: Utviklingsmidler

TILSKUDDSORDNINGER

Lokale banker og det lokale næringsliv kan ha egne tilskuddsordninger.
Se flere søknadsmuligheter på paraidrett.no

TILDELSE FRA STIFTELSEN DAM

Den 15. desember 2020 fikk NVBF innvilget søknaden om prosjektet «Diamantvolleyball» fra Stiftelsen DAM. Tildelingen skal brukes på å etablere flere trygge og tilrettelagte møteplasser for personer med psykisk funksjonshemning. Både funksjonsfriske og målgruppen med psykisk funksjonsnedsettelse har lik rett til å oppleve aktivitetsglede og mestringsfølelse. Diamantvolleyball legger til rett for aktivitet uavhengig av funksjonsnivå. Vi mener derfor at diamantvolleyball er en utmerket aktivitet for samspill og integrering for å stifte vennskap på tvers av alder, bosted, nasjonalitet og kjønn.

Vi ønsker å rette stor takk til Stiftelsen Dam for denne tildelingen!

Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge. Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tiping. Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

https://dam.no/

Er dimanatvolleyball noe for din klubb?

Kanskje trenger dere litt «drakraft» for å komme i gang? NVBF har en egen parakonsulent, Øyvind Lie, som gjerne vil bidra! Hun kan kontaktes på e-post eller telefon:

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search

CEV school project