COVID-19 – SLIK PÅVIRKES AKTIVITETENE I 2020/2021-SESONGEN

COVID-19 – SLIK PÅVIRKES AKTIVITETENE I 2020/2021-SESONGEN

Siste oppdateringer:

Kompetanse og utvilking

Trenerkurs og inspirasjonssamlinger vil bli gjennomført etter planen etter den 17. januar 2021 hvis nasjonale og lokale retningslinjer tillater dette.
Dette gjelder også dommerkurs, men her er man i tillegg avhengig av at turneringer med et tilstrekkelig antall lag arrangeres for at praksismodulen av kurset kan gjennomføres.
Dato, sted og tidspunkt for dommerkurs må man derfor komme tilbake til underveis i sesongen når man har mer oversikt over hvilke turneringer som kan finne sted.

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

 • Mizunoliga gjennomføres etter gjeldende terminplan
 • Seriespill i 1. divisjon er stanset fra og med 09.11.2020 til og med 24.01.2021. Kampene vil omberammes så langt som mulig i 2021. Kan bli kamper i treningstider der det er mulig.
 • Varigheten på sesongen 2020-2021 er åpen til vurdering og vil bli informert om så snart det er avklart.
 • Kriterier for avslutning av seriene, opprykk og nedrykk vil bli utarbeidet dersom man ikke kan spiller hele serien ihht terminplanen.
 • NM Senior: berammet til 13.2.21 i Bjørnholthallen, men kan bli flyttet dersom det ikke kan gjennomføres på terminfestet dato.
 • NM Regionlag: Flyttes frå 12-14 februar til april. Kan bli aktuelt å flytte mesterskapet både med tanke på sted.
  • Den siste åpne samlingen blir flyttet til januar i de regionene som ikke har fått gjennomført den.
  • Det jobbes med å finne datoer for regionlagssamlinger i alle regioner i feb/mars.
 • NM U15/U17/U19:
  • Reglement som gjelder antall lag kvalifisert til landsfinalene må vurderes.
  • RM flyttes fra januar til mars. Følgende datoer er satt opp 
   • U19: 6. – 7. mars 
   • U17: 13. – 14. mars 
   • U15: 20. – 21. mars 

   Merk at her vil det bli regionale forskjeller. Eksakte datoer kommer i januar etter at det har blitt avklart med arrangørene våre. Format og gjennomføring vil avhenge av smittevernstiltakene som er gjeldene på den tiden.  

 • Veteran NM: terminfestet mai 2021. Dialog opprettes med arrangør om gjennomføringen ihht terminplanen.
 • Regjeringa sine anbefalinger gjør til at det ikke blir gjennomført trening, samlinger eller turneringer i denne gruppen fra og med 4. jan til og med 18. jan
 • FS sitt vedtak fra 22.11. betyr følgende: regionale tilpasninger tillates dersom det er innenfor de nasjonale og lokale restriksjoner
 • A&K kartlegger muligheter for regionale tilpasninger.
 • US runder som ikke er gjennomført i november, desember og tidlig januar, jobbes med å omberamme dersom det er mulig.
 • Regjeringas anbefalinger gjør til at NVBF utsetter/avlyser all trening og serieaktivitet for denne gruppen fra og med 4. jan til og med 18. januar.
 • FS sitt vedtak fra 22.11. betyr følgende: regionale tilpasninger tillates dersom det er innenfor de nasjonale og lokale restriksjoner
 • A&K kartlegger muligheter for regionale tilpasninger.
 • Kamper i lavere divisjoner som ikke er gjennomført i november og desember jobbes med å omberamme dersom det er mulig. Kamper kan berammes til treningstider.
 • Varigheten på sesongen 2020-2021 er åpen til vurdering og vil bli informert om så snart det er avklart.
 • Kriterier for avslutning av seriene, opprykk og nedrykk vil bli utarbeidet dersom man ikke kan spiller hele serien ihht terminplanen.
 • Regionale samlinger gjennomføres dersom det er mulig ihht. gjeldende nasjonale og lokale restriksjoner.
 • Regionssamling 2-3. januar er utsatt.
 • Regionssamlingene planlagt 16-17.01.21 er utsatt pga anbefalinger fra regjeringen.

FS sitt vedtak fra 22.11. betyr følgende: de 32 beste spillerne, per kjønn, i Norge påmeldt i de største turneringene (NT Masters 2020) i Norge får delta i trening inntil videre.

Som en følge av den pågående pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og konkurransetilbudet, utdanningsaktivitetene og sportslig program (utviklingssamlinger, regionale samlinger og landslangsamlinger) iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt). Det er utfordrende både med tanke på avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer med de ulike arrangørene/aktørene etc.  På denne siden vil vi fortløpende orientere om endringer og beslutninger som vil kunne påvirke sesongen 2020/2021.

NVBFs administrasjon ved Arrangements- og konkurranseavdelingen er i gang med å kartlegge omfanget, konsekvenser og behov for å utarbeide et planverk for gjenværende sesong. Vi må gjennomgå en samlet oversikt over inneværende sesongs aktiviteter.

Volleyballforbundets reglementer og administrative reguleringer er naturligvis utarbeidet for en normalsituasjon, mens vi nå er i en «unntakssituasjon» ettersom regelverket vårt ikke gir nødvendige svar på hvordan ulike problemstillinger skal håndteres. Som en følge av pandemien vil det  kunne bli avvik i sesongens reglement og reguleringer.

Vi kan ikke vedta endringer nå uten å måtte følge koronasituasjonen fra uke til uke, derfor er det vanskelig å «spå» hvordan januar, februar, mars, april vil være med tanke på NVBFs konkurranse- og aktivitetstplan. Hva kan gjennomføres, hva må eventuelt avlyses, og hvilke konsekvenser gir endringene? Vi ber derfor klubbene og øvrige aktører som berøres om å følge med for å holde seg oppdatert om situasjonen og de endringer som besluttes.

Om smittevern og protokoller som omhandler koronasituasjonen, følg med her (link til koronasidene)

Vedtak i Forbundsstyret

Vedtak:
1. Forbundsstyret støtter forslaget om midlertidig stans av konkurranseaktivitet for 1. div, gjeldende i første omgang ut november måned.

Vedtak: 1.

 1. Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om stans i 1.div ut november måned, men ønsker fortsatt konkurranseaktivitet i Mizunoligaen og NM. 2. NM semifinaler 1 og 2 kan bli omberammet, men i utgangspunktet gjennomføres semifinale 1 som berammet, mens semifinale 2 utsettes til 16/17 januar. Klubbene vil få beskjed om mulig omberamming i forkant av trekking av semifinalene den 16. november.
 2. FS ønsker å holde ukentlige møter fremover for å diskutere utviklingen av covid19 dermed å kontinuerlig kunne gjøre ytterligere vurderinger og vedtak. Neste møte blir 22 november. Kl. 18.00 på Teams.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å kunne «holde høy beredskap oppe» når det gjelder det videre serietekniske arbeidet for avviklingen av inneværende sesong.
 2. FS meddeler med dette at det vil kunne bli avvik i sesongens reglement og reguleringer som en følge av pandemien og normalt regelverk settes til side på de punktene som påvirkes av dette.
 3. I den forbindelse gir FS fullmakt til presidentskapet og beredskapsgruppen, som i samarbeid, håndterer og fortløpende behandler de ulike problemstillingene, herunder vedta nødvendige midlertidige endringer i forbundets reglementer. Her vil det være behov for enten varige eller kortvarige/tidsavgrensede/ situasjonsbestemte justeringer. Presidentskapet vil også fortløpende vurdere om enkeltsaker skal fremlegges for FS til behandling.
 4. FS ber GS v/avdeling Arrangement og Konkurranse om å kartlegge omfang, behov og konsekvenser, og se på ulike planverk for gjennomføringen av inneværende sesong.
 5. FS ber GS drøfte med regionale styrer hvordan mulighetene er for aktivitet i den enkelte region. Dette i forhold til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.
 6. I forbindelse med søknad til helsedirektoratet, om unntak fra gjeldende smittevernregler, er særforbundene utfordret av Norges idrettsforbund til å redegjøre for hvem som omfattes av begrepet toppidrettsutøvere. I volleyball er dette definert til utøvere på seniorlandslagene, utøvere i toppdivisjonen (Mizuno-ligaen), utøvere som har volleyball som levebrød samt de som er med på prosjektet «morgendagens olympiere». Dette medfører at FS’ tidligere vedtak, om at 1. divisjonsaktiviteten «fryses», opprettholdes til utgangen av 2020.
 7. FS ber GS om å opprette en egen side på volleyball.no som blir en «publiseringsvegg» for endringer som gjøres i tilknytning til gjennomføringen av inneværende sesong. Her forventes det at klubbene følger med for å holde seg oppdatert om situasjonen og de endringer som besluttes.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å følge de råd og forskrifter regjering, helsedirektoratet og NIF forventer og pålegger NVBF å følge. Da situasjonen i Norge, og Europa for øvrig, er sterkt preget av restriksjoner for reisevirksomhet, anser ikke FS det rett å sende våre Landslag i Volleyball til henholdsvis Hellas og Østerrike (Damer) og Ungarn og Portugal (Herrer) for kvalifiseringsspill i januar.
 2. FS ser det som svært utfordrende å delta i landslagsaktiviteter under rådende pandemi-forhold og vedtar at Norge trekker sine lag fra EM kvalifisering, dersom CEV (eller nasjonene innad i gruppen) opprettholder sitt krav om gjennomføring av gruppespill i januar. Om CEV tillater utsettelse av gruppespill til mai, (neste landslagsperiode), og det er enighet om dette mellom nasjonene i gruppen, vil Norge kunne delta, forutsatt endrede råd og forskrifter om reisevirksomhet i Europa, spesielt til og fra de land som organiserer puljespillene.

15.12.2020 Sak 1. Utsettelse av aldersbestemte RM og NM i 2021

Forbundsstyrets vedtak:

RM flyttes fra januar til mars.

NM U15 og U17 flyttes til foreslåtte datoer høsten 2021.

NM U19 forsøkes gjennomført våren 2021 pga. utfordringer skoleendring vil gi for denne aldersgruppen.

 

NM U19 spilles 7.-9. mai i Bodø

NM U15 spilles 24.-26. september i Førde

NM U17 spilles 1.-3. oktober i Stavanger

15.12.2020 Sak 2. Utsettelse av NM regionlag

Forbundsstyrets vedtak:

NM regionlag flyttes til siste halvdel av april.

Avdeling Arrangement og konkurranse får mandat til å finne ny dato, eventuelt også nytt arrangørsted, for NM regionlag.

NM Regionlag U16 Volleyball planlegges til helgen 17.-19. april.

15.12.2020 Sak 3. Plan for gjennomføring av cupfinaler NM Senior

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Beholde oppsatt dato – lørdag 13. februar.
 2. Finalekampene spilles på samme sted for kvinner og menn.
 3. NVBFs gulv skal benyttes, og en flott arena for kampene skal rigges.
 4. I utgangspunktet beholdes Bjørnholthallen som kamparena. I tillegg bookes alternative haller for gjennomføring.
 5. Mandag 18. januar, når de fire finalelagene er klare, samt at vi vet mer om hvilke restriksjoner som er gjeldende, både i Oslo og nasjonalt, tar NVBF en avgjørelse om hvor finalene skal spilles. Dersom restriksjonene i Oslo fortsatt er strengere enn de nasjonale, vil avdelingen foreslå å flytte finalene.

15.12.2020 Sak 4. Oppstart av konkurranseaktivitet i 1. divisjon.

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Avdeling arrangement & konkurranse informerer samtlige klubber i 1. divisjon om at konkurranseaktiviteten starter opp igjen fra og januar 2021.
 2. NTV bes om å komme med sine innspill og forslag til oppsett, skriftlig til administrasjonen.
 3. Samtlige klubber bes om melde tilbake om de ønsker å gjenoppta konkurranseaktivitet. Dersom noen frafaller vil resterende serie spilles uten disse lagene, men det vil ikke inntreffe sanksjon eller nedrykk. Normale krav til serieavgift og lisensiering opprettholdes også for disse lagene.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search