COVID-19 – SLIK BLE 20/21-SESONGEN PÅVIRKET

COVID-19 – SLIK BLE 20/21-SESONGEN PÅVIRKET

Siste oppdateringer:

Kompetanse og utvilking

Trenerkurs, dommerkurs og utviklingssamlinger med fysisk oppmøte i hall vil bli gjennomført når nasjonale og lokale myndigheter igjen tillater at denne type møteplasser.

NVBF tilbyr flere spennende foredrag og kortere kurs via nett i de kommende ukene. Sjekk ut vår kurskalender for mer informasjon:  https://volleyball.no/kurskalender/

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 29.03.

Fra og med 25.3 og inntil videre blir det forbudt med innendørs organisert idrett- og fritidsaktiviteter for voksne (20 år og over).
Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig med å holde avstand.

Pr i dag bekrefter NIF at den definisjon som tidligere er benyttet, gjelder. Mao kan alle trene med sitt lag som tilhører definisjonen toppidrett i Norge.
Dette gjelder alle Mizunoliga og 1. div klubber.
NB! Dette gjelder ikke for de kommuner som har strengere restriksjoner, som til eks alle kommuner i Viken fylke.


Oppdatert 26.03

MIZUNOLIGAEN
Mizunoligaen er avsluttet og sesongen er annullert. Ingen vinnere kåres og ingen rykker ned.

Eventuelle nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremier fra Mizunoliga fordeles på alle lag og gis i rabatt i neste sesongs serieavgift.

Sluttspill i Mizunoliga, Final Four, avlyses.

1.DIVISJON

1.divisjon avsluttes umiddelbart. Ingen vinner av serien kåres, og lagene beholder plassen i serien.

Opprykk og/eller nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

Oppdatert 22.04

NM-finale Senior

NM-finalene utsettes til september/oktober.

NM Snow Volley

NM Snow Volley for 2021 avlyses i samråd med arrangør, sponsorer og kommunale helsemyndigheter.

NM Regionlag U16 Volleyball

NM Regionlag for sesongen 2020-21 avlyses.

NM U19

NM U19 utsettes til 24.-26. september. Åpen påmelding, dvs. at det ikke blir arrangert RM, og NVBF tildeler plass etter gitte kriterier dersom antall påmeldte lag overskrider antall plasser i hver klasse.

Bodø Volley vil være arrangør for NM U19.

NM U17

NM U17 gjennomføres 1-3.10. og KFUM Stavanger er tildelt arrangementet.

Dersom RM U17 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper, og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM U15

NM U15 gjennomføres 24-26.9. og Førde VBK er tildelt arrangementet.

Dersom RM U15 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM Veteran

NM Veteran utsettes til 12.-13. november 2021. Mesterskapet skal spilles i Sandnes med Austrått IL som arrangør.

Oppdatert 26.03

Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute.

Det er tillatt å spille kamper innad i egen kommune. Arrangement innendørs kan ha opptil 50 deltakere.

NVBF ber alle klubber om å holde seg oppdatert på kommunale retningslinjer i egen kommune.

Aldersbestemte aktiviteter våren 2021

Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale eller lokale uformelle aktiviteter kan gjennomføres der det er mulig.

Ingen rankingpoeng eller premiering for sesongen 2020-21 vil bli utdelt.

Oppdatert 11.03

Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene vil kåres, og lagene beholder plassen i serien. Opprykk eller nedrykk vil skje etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien 2021-22 innen 1.5.2021 for 2.divisjon i alle konkurransesoner, samt 3. og 4.divisjon i Øst.

Oppdatert 11.03

Kun trening i egen klubb og konkurranse innad i egen kommune tillates for denne aldersgruppen. Regionale samlinger må derfor utsettes til regjeringen har åpnet for aktivitet på tvers av kommunegrenser.

Volleyball: Ingen flere regionale samlinger våren 2021 planlegges.

Sandvolleyball: Det vil holdes tre åpne samlinger i hver region for spillere født 2005-2008 i mai og juni.

Oppdatert 15.04

Fra og med fredag 16. april vil følgende lettelser tre i kraft:

 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Oppdatert 11.03

Utøvere som favnes av NVBFs definisjon av toppidrett kan trene som normalt gitt at de kommunale retningslinjene i utøvernes hjemkommune tillater det.

FS sitt vedtak fra 22.11. betyr følgende: de 32 beste spillerne, per kjønn, i Norge påmeldt i de største turneringene (NT Masters 2020) i Norge får delta i trening.

NVBF planlegger for at sandvolleyballsesongen 2021 vil starte i mai alle regioner. Per i dag er trening utendørs tillatt for alle aldersgrupper (kommunale variasjoner forekommer). For spillere under 20 år er det, i henhold til nasjonale retningslinjer tillatt med kamper innad i egen region. Dette gir forhåpentligvis sandvolleyball mulighet til å starte opp som planlagt i mai.

Som en følge av pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og konkurransetilbudet, utdanningsaktivitetene og sportslig program iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt). Det har vært utfordrende både med tanke på avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer med de ulike arrangørene/aktørene.

På denne siden kan du se siste oppdatering innen hvert aktivitetsområde.

Om smittevern og protokoller som omhandler koronasituasjonen, følg med her (link til koronasidene)

Nedenfor finner du protokoll fra Forbundsstyrets møter der koronarelaterte saker har blitt drøftet og vedtatt.

Vedtak i Forbundsstyret

Vedtak:
1. Forbundsstyret støtter forslaget om midlertidig stans av konkurranseaktivitet for 1. div, gjeldende i første omgang ut november måned.

Vedtak: 1.

 1. Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om stans i 1.div ut november måned, men ønsker fortsatt konkurranseaktivitet i Mizunoligaen og NM. 2. NM semifinaler 1 og 2 kan bli omberammet, men i utgangspunktet gjennomføres semifinale 1 som berammet, mens semifinale 2 utsettes til 16/17 januar. Klubbene vil få beskjed om mulig omberamming i forkant av trekking av semifinalene den 16. november.
 2. FS ønsker å holde ukentlige møter fremover for å diskutere utviklingen av covid19 dermed å kontinuerlig kunne gjøre ytterligere vurderinger og vedtak. Neste møte blir 22 november. Kl. 18.00 på Teams.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å kunne «holde høy beredskap oppe» når det gjelder det videre serietekniske arbeidet for avviklingen av inneværende sesong.
 2. FS meddeler med dette at det vil kunne bli avvik i sesongens reglement og reguleringer som en følge av pandemien og normalt regelverk settes til side på de punktene som påvirkes av dette.
 3. I den forbindelse gir FS fullmakt til presidentskapet og beredskapsgruppen, som i samarbeid, håndterer og fortløpende behandler de ulike problemstillingene, herunder vedta nødvendige midlertidige endringer i forbundets reglementer. Her vil det være behov for enten varige eller kortvarige/tidsavgrensede/ situasjonsbestemte justeringer. Presidentskapet vil også fortløpende vurdere om enkeltsaker skal fremlegges for FS til behandling.
 4. FS ber GS v/avdeling Arrangement og Konkurranse om å kartlegge omfang, behov og konsekvenser, og se på ulike planverk for gjennomføringen av inneværende sesong.
 5. FS ber GS drøfte med regionale styrer hvordan mulighetene er for aktivitet i den enkelte region. Dette i forhold til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.
 6. I forbindelse med søknad til helsedirektoratet, om unntak fra gjeldende smittevernregler, er særforbundene utfordret av Norges idrettsforbund til å redegjøre for hvem som omfattes av begrepet toppidrettsutøvere. I volleyball er dette definert til utøvere på seniorlandslagene, utøvere i toppdivisjonen (Mizuno-ligaen), utøvere som har volleyball som levebrød samt de som er med på prosjektet «morgendagens olympiere». Dette medfører at FS’ tidligere vedtak, om at 1. divisjonsaktiviteten «fryses», opprettholdes til utgangen av 2020.
 7. FS ber GS om å opprette en egen side på volleyball.no som blir en «publiseringsvegg» for endringer som gjøres i tilknytning til gjennomføringen av inneværende sesong. Her forventes det at klubbene følger med for å holde seg oppdatert om situasjonen og de endringer som besluttes.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å følge de råd og forskrifter regjering, helsedirektoratet og NIF forventer og pålegger NVBF å følge. Da situasjonen i Norge, og Europa for øvrig, er sterkt preget av restriksjoner for reisevirksomhet, anser ikke FS det rett å sende våre Landslag i Volleyball til henholdsvis Hellas og Østerrike (Damer) og Ungarn og Portugal (Herrer) for kvalifiseringsspill i januar.
 2. FS ser det som svært utfordrende å delta i landslagsaktiviteter under rådende pandemi-forhold og vedtar at Norge trekker sine lag fra EM kvalifisering, dersom CEV (eller nasjonene innad i gruppen) opprettholder sitt krav om gjennomføring av gruppespill i januar. Om CEV tillater utsettelse av gruppespill til mai, (neste landslagsperiode), og det er enighet om dette mellom nasjonene i gruppen, vil Norge kunne delta, forutsatt endrede råd og forskrifter om reisevirksomhet i Europa, spesielt til og fra de land som organiserer puljespillene.

15.12.2020 Sak 1. Utsettelse av aldersbestemte RM og NM i 2021

Forbundsstyrets vedtak:

RM flyttes fra januar til mars.

NM U15 og U17 flyttes til foreslåtte datoer høsten 2021.

NM U19 forsøkes gjennomført våren 2021 pga. utfordringer skoleendring vil gi for denne aldersgruppen.

 

NM U19 spilles 7.-9. mai i Bodø

NM U15 spilles 24.-26. september i Førde

NM U17 spilles 1.-3. oktober i Stavanger

15.12.2020 Sak 2. Utsettelse av NM regionlag

Forbundsstyrets vedtak:

NM regionlag flyttes til siste halvdel av april.

Avdeling Arrangement og konkurranse får mandat til å finne ny dato, eventuelt også nytt arrangørsted, for NM regionlag.

NM Regionlag U16 Volleyball planlegges til helgen 17.-19. april.

15.12.2020 Sak 3. Plan for gjennomføring av cupfinaler NM Senior

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Beholde oppsatt dato – lørdag 13. februar.
 2. Finalekampene spilles på samme sted for kvinner og menn.
 3. NVBFs gulv skal benyttes, og en flott arena for kampene skal rigges.
 4. I utgangspunktet beholdes Bjørnholthallen som kamparena. I tillegg bookes alternative haller for gjennomføring.
 5. Mandag 18. januar, når de fire finalelagene er klare, samt at vi vet mer om hvilke restriksjoner som er gjeldende, både i Oslo og nasjonalt, tar NVBF en avgjørelse om hvor finalene skal spilles. Dersom restriksjonene i Oslo fortsatt er strengere enn de nasjonale, vil avdelingen foreslå å flytte finalene.

15.12.2020 Sak 4. Oppstart av konkurranseaktivitet i 1. divisjon.

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Avdeling arrangement & konkurranse informerer samtlige klubber i 1. divisjon om at konkurranseaktiviteten starter opp igjen fra og januar 2021.
 2. NTV bes om å komme med sine innspill og forslag til oppsett, skriftlig til administrasjonen.
 3. Samtlige klubber bes om melde tilbake om de ønsker å gjenoppta konkurranseaktivitet. Dersom noen frafaller vil resterende serie spilles uten disse lagene, men det vil ikke inntreffe sanksjon eller nedrykk. Normale krav til serieavgift og lisensiering opprettholdes også for disse lagene.

Sak 5   Status arrangement og konkurranse
Vedtak:

 1.  Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering. 
 2. FS ser det som viktig å følge de nasjonale smitteverntiltak som ble innført 3. januar 2021. Det betyr at alle innendørsaktiviteter settes i bero i to uker. Ettersom toppidretten ikke er omfattet av de nye tiltakene opprettholdes aktiviteten i Mizunoligaen i tråd med dette og gjeldende protokoller.
 3. FS ber GS åpne for å vurdere alternativt sted, og eventuelt alternativ dato for Cupfinalen, mens øvrig endringer og flytting av kamper og mesterskap gjøres iht. de prosedyrene som tidligere er lagt for endring av terminplan og regelverk. 

Sak 17   Avklaringer sesongen 2020/2021
Vedtak:

 1. Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte planene og avklaringene for sesongen 2020/21, som en følge av koronapandemien.
 2. Ettersom dette vil medføre at deler av regelverket settes til side, forutsettes det at denne informasjonen distribueres til alle berørte klubber samt publiseres på koronasidene på volleyball.no.

Sak 24 (7.03.2021) Sesonggjennomføring 2020-21

Vedtak:
1. Mizunoliga avsluttes som enkel serie (7 kamper) som spilles helgen 9.-11.4.
Vinneren av serien er Seriemester 2020/2021. I de tilfeller der to lag allerede
har møtt hverandre to ganger, er det første møte mellom lagene som vil
være gjeldende.
Ingen nedrykk, lagene beholder plassen i serien. Eventuell nedrykk skjer etter
søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremie i Mizunoliga tildeles i henhold til plassering i serie. Tilsvarende
tildeles rett til e-cup deltakelse. Premie øremerkes deltagelse i Europa Cup
2021-2022.
Sluttspill i Mizunoliga, final four, vurderes gjennomført etter samråd med de
gjeldende klubber. Datoen for eventuell gjennomføring er satt til helgen 28-
30.5.

2. NM finalene utsettes til helgen 16-18.4. Primært ønskes finalene spilt i Oslo. Andre spillested blir vurdert ift. gjeldende restriksjoner.

3. 1.divisjon avsluttes umiddelbart.
Ingen vinner av serien og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk og/eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

4. Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien innen 1.5. for 2.divisjon i
alle konkurransesoner samt 3. og 4.divisjon i Øst.

5. Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale/lokale uformelle aktiviteter det der er naturlig/mulig.

6. RM U15 og RM U17 ønskes gjennomført i april/mai/juni mnd. Om dette ikke er mulig, utsettes RM til august måned.

7. NM U19 foreslås utsatt til høsten, forutsatt at aktuelle klubber ønsker dette.
Det vil bli gjennomført en høring vedrørende dette. Dersom interesse for
gjennomføring U19 høst, ønskes RM gjennomfør april/mai/juni, slik det ønskes gjennomført for U15 og U19. Om dette ikke er mulig, utsettes RM U19 til august måned.

8. Regionalt styre og regionalt utvalg Arrangement og konkurranse vil
utfordres, i samråd med administrasjonen, til å være pådrivere ovenfor
klubbene for oppslutning og gjennomføring av RM våren 2021, samt øvrig
lokal og regional aldersbestemt aktivitet, der det er mulig å gjennomføre.

9. NM Regionlag avlyses.

10. Veteran NM vurderes i midten av mars om den skal gjennomføres som planlagt. Hvis ikke det kan gjennomføres som planlagt, vil Veteran NM flyttes til september 2021.

11. NM Snow Volley avlyses etter samråd med arrangør, sponsor og kommunale helsemyndighetene.

Sak 33 (23.03.2021) Mizunoligaen, NM finaler senior, NM U19

Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar følgende:

 • a. Mizunoligaen sesongen 20/21 avsluttes med dette vedtak den 23 mars
  2021 pga. restriksjoner som følge av koronapandemien. Sesongen strykes,
  og det vil ikke kåres en seriemester sesongen 20/21. Ingen lag rykker ned.
 • b. Vedtatte prispenger sesongen 20/21 utbetales ikke. Vedtatt sum vil bli
  fordelt likt og gitt klubbene i Mizunoligaen i rabatt sesongen 21/22. FS
  vil behandle E-cup deltakelse (søknadsbaserte kriterier) sesongen 21/22 i
  sitt møte i april.
 • c. Sluttspill i Mizunoligaen 2020-2021 avlyses.
 • d. NM finalene 2021 utsettes til sept./okt. Endelig dato avtales i dialog med
  lagene.
 • e. NM U19 utsettes til helgen 24-26.9.21. RM avlyses.
  Det gjennomføres åpen påmelding til NM U19. Avdeling Arrangement og
  Konkurranse tildeler plasser etter vedtatte kriterier innen 15.5.21 dersom
  klassene blir overfylt.

 

2. FS gir GS fullmakt å finne nye datoer til NM finalene senior.

Siste oppdateringer:

Kompetanse og utvilking

Trenerkurs, dommerkurs og utviklingssamlinger med fysisk oppmøte i hall vil bli gjennomført når nasjonale og lokale myndigheter igjen tillater at denne type møteplasser.

NVBF tilbyr flere spennende foredrag og kortere kurs via nett i de kommende ukene. Sjekk ut vår kurskalender for mer informasjon:  https://volleyball.no/kurskalender/

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 29.03.

Fra og med 25.3 og inntil videre blir det forbudt med innendørs organisert idrett- og fritidsaktiviteter for voksne (20 år og over).
Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig med å holde avstand.

Pr i dag bekrefter NIF at den definisjon som tidligere er benyttet, gjelder. Mao kan alle trene med sitt lag som tilhører definisjonen toppidrett i Norge.
Dette gjelder alle Mizunoliga og 1. div klubber.
NB! Dette gjelder ikke for de kommuner som har strengere restriksjoner, som til eks alle kommuner i Viken fylke.


Oppdatert 26.03

MIZUNOLIGAEN
Mizunoligaen er avsluttet og sesongen er annullert. Ingen vinnere kåres og ingen rykker ned.

Eventuelle nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremier fra Mizunoliga fordeles på alle lag og gis i rabatt i neste sesongs serieavgift.

Sluttspill i Mizunoliga, Final Four, avlyses.

1.DIVISJON

1.divisjon avsluttes umiddelbart. Ingen vinner av serien kåres, og lagene beholder plassen i serien.

Opprykk og/eller nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

Oppdatert 22.04

NM-finale Senior

NM-finalene utsettes til september/oktober.

NM Snow Volley

NM Snow Volley for 2021 avlyses i samråd med arrangør, sponsorer og kommunale helsemyndigheter.

NM Regionlag U16 Volleyball

NM Regionlag for sesongen 2020-21 avlyses.

NM U19

NM U19 utsettes til 24.-26. september. Åpen påmelding, dvs. at det ikke blir arrangert RM, og NVBF tildeler plass etter gitte kriterier dersom antall påmeldte lag overskrider antall plasser i hver klasse.

Bodø Volley vil være arrangør for NM U19.

NM U17

NM U17 gjennomføres 1-3.10. og KFUM Stavanger er tildelt arrangementet.

Dersom RM U17 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper, og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM U15

NM U15 gjennomføres 24-26.9. og Førde VBK er tildelt arrangementet.

Dersom RM U15 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM Veteran

NM Veteran utsettes til 12.-13. november 2021. Mesterskapet skal spilles i Sandnes med Austrått IL som arrangør.

Oppdatert 26.03

Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute.

Det er tillatt å spille kamper innad i egen kommune. Arrangement innendørs kan ha opptil 50 deltakere.

NVBF ber alle klubber om å holde seg oppdatert på kommunale retningslinjer i egen kommune.

Aldersbestemte aktiviteter våren 2021

Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale eller lokale uformelle aktiviteter kan gjennomføres der det er mulig.

Ingen rankingpoeng eller premiering for sesongen 2020-21 vil bli utdelt.

Oppdatert 11.03

Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene vil kåres, og lagene beholder plassen i serien. Opprykk eller nedrykk vil skje etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien 2021-22 innen 1.5.2021 for 2.divisjon i alle konkurransesoner, samt 3. og 4.divisjon i Øst.

Oppdatert 11.03

Kun trening i egen klubb og konkurranse innad i egen kommune tillates for denne aldersgruppen. Regionale samlinger må derfor utsettes til regjeringen har åpnet for aktivitet på tvers av kommunegrenser.

Volleyball: Ingen flere regionale samlinger våren 2021 planlegges.

Sandvolleyball: Det vil holdes tre åpne samlinger i hver region for spillere født 2005-2008 i mai og juni.

Oppdatert 15.04

Fra og med fredag 16. april vil følgende lettelser tre i kraft:

 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Oppdatert 11.03

Utøvere som favnes av NVBFs definisjon av toppidrett kan trene som normalt gitt at de kommunale retningslinjene i utøvernes hjemkommune tillater det.

FS sitt vedtak fra 22.11. betyr følgende: de 32 beste spillerne, per kjønn, i Norge påmeldt i de største turneringene (NT Masters 2020) i Norge får delta i trening.

NVBF planlegger for at sandvolleyballsesongen 2021 vil starte i mai alle regioner. Per i dag er trening utendørs tillatt for alle aldersgrupper (kommunale variasjoner forekommer). For spillere under 20 år er det, i henhold til nasjonale retningslinjer tillatt med kamper innad i egen region. Dette gir forhåpentligvis sandvolleyball mulighet til å starte opp som planlagt i mai.

Som en følge av pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og konkurransetilbudet, utdanningsaktivitetene og sportslig program iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt). Det har vært utfordrende både med tanke på avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer med de ulike arrangørene/aktørene.

På denne siden kan du se siste oppdatering innen hvert aktivitetsområde.

Om smittevern og protokoller som omhandler koronasituasjonen, følg med her (link til koronasidene)

Nedenfor finner du protokoll fra Forbundsstyrets møter der koronarelaterte saker har blitt drøftet og vedtatt.

Vedtak i Forbundsstyret

Vedtak:
1. Forbundsstyret støtter forslaget om midlertidig stans av konkurranseaktivitet for 1. div, gjeldende i første omgang ut november måned.

Vedtak: 1.

 1. Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om stans i 1.div ut november måned, men ønsker fortsatt konkurranseaktivitet i Mizunoligaen og NM. 2. NM semifinaler 1 og 2 kan bli omberammet, men i utgangspunktet gjennomføres semifinale 1 som berammet, mens semifinale 2 utsettes til 16/17 januar. Klubbene vil få beskjed om mulig omberamming i forkant av trekking av semifinalene den 16. november.
 2. FS ønsker å holde ukentlige møter fremover for å diskutere utviklingen av covid19 dermed å kontinuerlig kunne gjøre ytterligere vurderinger og vedtak. Neste møte blir 22 november. Kl. 18.00 på Teams.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å kunne «holde høy beredskap oppe» når det gjelder det videre serietekniske arbeidet for avviklingen av inneværende sesong.
 2. FS meddeler med dette at det vil kunne bli avvik i sesongens reglement og reguleringer som en følge av pandemien og normalt regelverk settes til side på de punktene som påvirkes av dette.
 3. I den forbindelse gir FS fullmakt til presidentskapet og beredskapsgruppen, som i samarbeid, håndterer og fortløpende behandler de ulike problemstillingene, herunder vedta nødvendige midlertidige endringer i forbundets reglementer. Her vil det være behov for enten varige eller kortvarige/tidsavgrensede/ situasjonsbestemte justeringer. Presidentskapet vil også fortløpende vurdere om enkeltsaker skal fremlegges for FS til behandling.
 4. FS ber GS v/avdeling Arrangement og Konkurranse om å kartlegge omfang, behov og konsekvenser, og se på ulike planverk for gjennomføringen av inneværende sesong.
 5. FS ber GS drøfte med regionale styrer hvordan mulighetene er for aktivitet i den enkelte region. Dette i forhold til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.
 6. I forbindelse med søknad til helsedirektoratet, om unntak fra gjeldende smittevernregler, er særforbundene utfordret av Norges idrettsforbund til å redegjøre for hvem som omfattes av begrepet toppidrettsutøvere. I volleyball er dette definert til utøvere på seniorlandslagene, utøvere i toppdivisjonen (Mizuno-ligaen), utøvere som har volleyball som levebrød samt de som er med på prosjektet «morgendagens olympiere». Dette medfører at FS’ tidligere vedtak, om at 1. divisjonsaktiviteten «fryses», opprettholdes til utgangen av 2020.
 7. FS ber GS om å opprette en egen side på volleyball.no som blir en «publiseringsvegg» for endringer som gjøres i tilknytning til gjennomføringen av inneværende sesong. Her forventes det at klubbene følger med for å holde seg oppdatert om situasjonen og de endringer som besluttes.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å følge de råd og forskrifter regjering, helsedirektoratet og NIF forventer og pålegger NVBF å følge. Da situasjonen i Norge, og Europa for øvrig, er sterkt preget av restriksjoner for reisevirksomhet, anser ikke FS det rett å sende våre Landslag i Volleyball til henholdsvis Hellas og Østerrike (Damer) og Ungarn og Portugal (Herrer) for kvalifiseringsspill i januar.
 2. FS ser det som svært utfordrende å delta i landslagsaktiviteter under rådende pandemi-forhold og vedtar at Norge trekker sine lag fra EM kvalifisering, dersom CEV (eller nasjonene innad i gruppen) opprettholder sitt krav om gjennomføring av gruppespill i januar. Om CEV tillater utsettelse av gruppespill til mai, (neste landslagsperiode), og det er enighet om dette mellom nasjonene i gruppen, vil Norge kunne delta, forutsatt endrede råd og forskrifter om reisevirksomhet i Europa, spesielt til og fra de land som organiserer puljespillene.

15.12.2020 Sak 1. Utsettelse av aldersbestemte RM og NM i 2021

Forbundsstyrets vedtak:

RM flyttes fra januar til mars.

NM U15 og U17 flyttes til foreslåtte datoer høsten 2021.

NM U19 forsøkes gjennomført våren 2021 pga. utfordringer skoleendring vil gi for denne aldersgruppen.

 

NM U19 spilles 7.-9. mai i Bodø

NM U15 spilles 24.-26. september i Førde

NM U17 spilles 1.-3. oktober i Stavanger

15.12.2020 Sak 2. Utsettelse av NM regionlag

Forbundsstyrets vedtak:

NM regionlag flyttes til siste halvdel av april.

Avdeling Arrangement og konkurranse får mandat til å finne ny dato, eventuelt også nytt arrangørsted, for NM regionlag.

NM Regionlag U16 Volleyball planlegges til helgen 17.-19. april.

15.12.2020 Sak 3. Plan for gjennomføring av cupfinaler NM Senior

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Beholde oppsatt dato – lørdag 13. februar.
 2. Finalekampene spilles på samme sted for kvinner og menn.
 3. NVBFs gulv skal benyttes, og en flott arena for kampene skal rigges.
 4. I utgangspunktet beholdes Bjørnholthallen som kamparena. I tillegg bookes alternative haller for gjennomføring.
 5. Mandag 18. januar, når de fire finalelagene er klare, samt at vi vet mer om hvilke restriksjoner som er gjeldende, både i Oslo og nasjonalt, tar NVBF en avgjørelse om hvor finalene skal spilles. Dersom restriksjonene i Oslo fortsatt er strengere enn de nasjonale, vil avdelingen foreslå å flytte finalene.

15.12.2020 Sak 4. Oppstart av konkurranseaktivitet i 1. divisjon.

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Avdeling arrangement & konkurranse informerer samtlige klubber i 1. divisjon om at konkurranseaktiviteten starter opp igjen fra og januar 2021.
 2. NTV bes om å komme med sine innspill og forslag til oppsett, skriftlig til administrasjonen.
 3. Samtlige klubber bes om melde tilbake om de ønsker å gjenoppta konkurranseaktivitet. Dersom noen frafaller vil resterende serie spilles uten disse lagene, men det vil ikke inntreffe sanksjon eller nedrykk. Normale krav til serieavgift og lisensiering opprettholdes også for disse lagene.

Sak 5   Status arrangement og konkurranse
Vedtak:

 1.  Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering. 
 2. FS ser det som viktig å følge de nasjonale smitteverntiltak som ble innført 3. januar 2021. Det betyr at alle innendørsaktiviteter settes i bero i to uker. Ettersom toppidretten ikke er omfattet av de nye tiltakene opprettholdes aktiviteten i Mizunoligaen i tråd med dette og gjeldende protokoller.
 3. FS ber GS åpne for å vurdere alternativt sted, og eventuelt alternativ dato for Cupfinalen, mens øvrig endringer og flytting av kamper og mesterskap gjøres iht. de prosedyrene som tidligere er lagt for endring av terminplan og regelverk. 

Sak 17   Avklaringer sesongen 2020/2021
Vedtak:

 1. Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte planene og avklaringene for sesongen 2020/21, som en følge av koronapandemien.
 2. Ettersom dette vil medføre at deler av regelverket settes til side, forutsettes det at denne informasjonen distribueres til alle berørte klubber samt publiseres på koronasidene på volleyball.no.

Sak 24 (7.03.2021) Sesonggjennomføring 2020-21

Vedtak:
1. Mizunoliga avsluttes som enkel serie (7 kamper) som spilles helgen 9.-11.4.
Vinneren av serien er Seriemester 2020/2021. I de tilfeller der to lag allerede
har møtt hverandre to ganger, er det første møte mellom lagene som vil
være gjeldende.
Ingen nedrykk, lagene beholder plassen i serien. Eventuell nedrykk skjer etter
søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremie i Mizunoliga tildeles i henhold til plassering i serie. Tilsvarende
tildeles rett til e-cup deltakelse. Premie øremerkes deltagelse i Europa Cup
2021-2022.
Sluttspill i Mizunoliga, final four, vurderes gjennomført etter samråd med de
gjeldende klubber. Datoen for eventuell gjennomføring er satt til helgen 28-
30.5.

2. NM finalene utsettes til helgen 16-18.4. Primært ønskes finalene spilt i Oslo. Andre spillested blir vurdert ift. gjeldende restriksjoner.

3. 1.divisjon avsluttes umiddelbart.
Ingen vinner av serien og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk og/eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

4. Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien innen 1.5. for 2.divisjon i
alle konkurransesoner samt 3. og 4.divisjon i Øst.

5. Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale/lokale uformelle aktiviteter det der er naturlig/mulig.

6. RM U15 og RM U17 ønskes gjennomført i april/mai/juni mnd. Om dette ikke er mulig, utsettes RM til august måned.

7. NM U19 foreslås utsatt til høsten, forutsatt at aktuelle klubber ønsker dette.
Det vil bli gjennomført en høring vedrørende dette. Dersom interesse for
gjennomføring U19 høst, ønskes RM gjennomfør april/mai/juni, slik det ønskes gjennomført for U15 og U19. Om dette ikke er mulig, utsettes RM U19 til august måned.

8. Regionalt styre og regionalt utvalg Arrangement og konkurranse vil
utfordres, i samråd med administrasjonen, til å være pådrivere ovenfor
klubbene for oppslutning og gjennomføring av RM våren 2021, samt øvrig
lokal og regional aldersbestemt aktivitet, der det er mulig å gjennomføre.

9. NM Regionlag avlyses.

10. Veteran NM vurderes i midten av mars om den skal gjennomføres som planlagt. Hvis ikke det kan gjennomføres som planlagt, vil Veteran NM flyttes til september 2021.

11. NM Snow Volley avlyses etter samråd med arrangør, sponsor og kommunale helsemyndighetene.

Sak 33 (23.03.2021) Mizunoligaen, NM finaler senior, NM U19

Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar følgende:

 • a. Mizunoligaen sesongen 20/21 avsluttes med dette vedtak den 23 mars
  2021 pga. restriksjoner som følge av koronapandemien. Sesongen strykes,
  og det vil ikke kåres en seriemester sesongen 20/21. Ingen lag rykker ned.
 • b. Vedtatte prispenger sesongen 20/21 utbetales ikke. Vedtatt sum vil bli
  fordelt likt og gitt klubbene i Mizunoligaen i rabatt sesongen 21/22. FS
  vil behandle E-cup deltakelse (søknadsbaserte kriterier) sesongen 21/22 i
  sitt møte i april.
 • c. Sluttspill i Mizunoligaen 2020-2021 avlyses.
 • d. NM finalene 2021 utsettes til sept./okt. Endelig dato avtales i dialog med
  lagene.
 • e. NM U19 utsettes til helgen 24-26.9.21. RM avlyses.
  Det gjennomføres åpen påmelding til NM U19. Avdeling Arrangement og
  Konkurranse tildeler plasser etter vedtatte kriterier innen 15.5.21 dersom
  klassene blir overfylt.

 

2. FS gir GS fullmakt å finne nye datoer til NM finalene senior.

Start typing and press Enter to search