Hvilke regler gjelder egentlig?

Hvilke regler gjelder egentlig?

NVBFs håndtering av covid-19

NVBFs beredskapsgruppe har møte hver mandag. Gruppen ledes av generalsekretæren. Etter møtene skal nettsider oppdateres.

Tirsdag 1. februar lettet regjeringen på de fleste nasjonale tiltakene. NVBFs klubber må forholde seg til eventuelle strengere restriksjoner i egen kommune, både i trening og i arrangementer.

Finn din kommune og se hva som gjelder der.

Se ofte stilte spørsmål om Covid-19 på NIF sine sider.

Siste oppdateringer:

Kompetanse og utvilking

Oppdatert 03.02.22

Planlagte kurs, inspirasjonssamlinger og klubbutviklingsbesøk våren 2022 forventes å bli gjennomført som planlagt.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Sjekk ut vår kurskalender for vårt kurstilbud:  https://volleyball.no/kurskalender/

 

Oppdatert 14.01.22

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det per nå som realistisk å få gjennomført oppsatte kurs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges.  Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs kommende halvår. For gjennomføring av dommerkurs er vi avhengig av at turneringer blir gjennomført. Planen for dommerkurs  må dermed tilpasses gjeldende turneringstilbud og vi må komme tilbake til justert plan i kommende uker. Følg med på informasjon i kurskalenderen om hvilke kurs som gjennomføres.

NVBF tilbyr klubbutvikling vinter/vår 2022, men noen av de faste prosessene som krever at mange samles utgår til fordel for kurs og møter som gjennomføres digitalt.  Vi ber interesserte klubber som ønsker å starte en klubbutviklingsprosess kontakte NVBF på [email protected] for nærmere informasjon og avtale. Vi ber om forståelse for at enkelte besøk kan bli gjennomført digitalt hvis smittesituasjonen skulle tilsi at dette er mest hensiktsmessig.

Les mer om vårt kurstilbud i kurskalenderen: https://volleyball.no/kurskalender/

 

Oppdatert 14.12.21

Planlagte fysiske kurs og inspirasjonssamlinger i perioden 14.12 til 16.1 vil flyttes, utgå eller gjøres om til digitale samlinger. Følg med på oppdateringer knyttet til det enkelte kurs i kurskalenderen:  https://volleyball.no/kurskalender/. Påmeldte deltagere vil også motta e-post hvis det er endringer knyttet til ditt kurs/samling.

Planlagte webinarer vil bli gjennomført som planlagt.

Nye oppdateringer knyttet til gjennomføring av kurs, klubbesøk og inspirasjonssamlinger vil publiseres i januar etter regjeringen har kommet med nye anbefalinger.

 

Oppdatert 13.12.21

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det per nå som realistisk å få gjennomført oppsatte kurs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges.  Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs kommende halvår. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale utbrudd og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF vil tilby klubbutvikling vinter/vår 2022. Vi ber interesserte klubber kontakte NVBF på [email protected] for nærmere informasjon og avtale. NVBF vil avtale direkte med den enkelte klubb i forhold til gjennomføring av et besøk slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Vi ber om forståelse for at enkelte besøk kan bli gjennomført digitalt hvis smittesituasjonen skulle tilsi at dette er mest hensiktsmessig.

 

Les mer om vårt kurstilbud i kurskalenderen: https://volleyball.no/kurskalender/

 

Oppdatert 01.09.2021

Planlagte kurs, inspirasjonssamlinger og klubbutviklingsbesøk høsten 2021 forventes å bli gjennomført som planlagt.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Sjekk ut vår kurskalender for vårt kurstilbud:  https://volleyball.no/kurskalender/

 

 

NVBF tilbyr flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 02.02

Mizunoligaen og 1. divisjon gjennomføres som normalt for lagene i serien. 

MINIMUM 7 SPILLERE

For volleyballsesongen 2021-22 gjelder fortsatt unntaket at man stiller til kamp dersom man har minst 7 spillere tilgjengelig. Dersom man, på grunn av smitte internt og at spillere er i isolasjon, ikke kan stille med 7 spillere, skal NVBFs konkurranseavdeling ([email protected]) informeres, og kampen vil bli forsøkt omberammet.

PUBLIKUM

 • Dersom det er faste, tilviste plasser på tribunen kan alle seter benyttes for publikum. 
 • Dersom det ikke er faste, tilviste plasser på tribunen skal arrangør legge til rette for at meteren kan holdes mellom publikummere som ikke tilhører samme husstand. 

Oppdatert 03.02

NM-finale Senior 2021-22

NM-finaler for sesongen 2021-22 spilles 7. mai.

Les om NM senior 2021-22 HER.

NM Regionlag U16 2022

Mesterskapet skulle vært spilt 14.-16. januar 2022. Dette mesterskapet er nå flyttet til i Bergen og vil bli gjennomført 25. – 27. mars.

MVGS Landsfinale

MVGS skulle vært spilt i Skien 28.-30. januar 2022 med Gulset IF som arrangørklubb. Mesterskapet er foreløpig utsatt på ubestemt tid. NVBF vil komme tilbake med mer info.

NM U19 2021-22 skal spilles i Molde 11.-13. mars

Denne gangen vil det ikke bli gjennomført RM U19, og derfor blir det åpen påmelding til NM U19.

NM U17 2021-22 skal spilles på Ålgård 29. april-1. mai

RM U17, kvalifiseringsturnering for NM U17, blir avholdt 12.-13. februar, evententuelt helgen etter.

NM U15 2021-22 spilles i Volda 1.-3. april

RM U15, kvalifiseringsturnering for NM U15, blir avholdt 12.-13. februar, evententuelt helgen etter.

NM Veteran 2022 spilles i Bergen 27.-28. mai 2022

Oppdatert 03.02

Arrangement:

 • RM U15 og U17 gjennomføres i februar. RM U19 ikke, og her blir den open påmelding.
 • NM Regionlag ( skulle gjennomføres 14.-16. januar) – Utsettes, avklares 5. februar.
 • MVGS – Utsettes, avklares 8. februar.

Oppdatert 02.02

Kampaktivitet

Alle serier går som planlagt fra og med 2. februar 2022.

Kampene som var oppsatt i perioden 14. januar – 1. februar vil bli forsøkt omberammet.

For å få dette til å gå opp, er NVBF avhengig av at lagene er fleksible og løsningsorienterte. For noen vil det være aktuelt å utvide sesongen. Målet er at alle serier skal bli gjennomført og at vi dermed kan kåre en serievinner.

Ved smitte i laget

For volleyballsesongen 2021-22 gjelder unntaket at man stiller til kamp dersom man har minst 4 spillere tilgjengelig. Dersom man, på grunn av smitte internt og at spillere er i isolasjon, ikke kan stille med 4 spillere, skal NVBFs konkurranseavdeling ([email protected]) informeres, og kampen vil bli forsøkt omberammet. Gi også beskjed til motstanderlag og dommere, slik at de vet at dere ikke kommer. Er det under et døgn til kamp, bør denne kontakten tas på telefon i tillegg til mail. Dersom det ikke er mulig å omberamme kampen, vil laget som ikke kan stille tape kampen 3-0 uten videre sanksjoner.

Oppdatert 02.02

Alle regionlagene U16 er tatt ut.

Dato for lukkede samlinger for lagene vil bestemmes når ny dato for mesterskapet er fastsatt. Deltakerne vil få beskjed.

NM Regionlag som skulle vært spilt i Oslo 14.-16. januar 2022 utsettes. Ny dato for mesterskapet bestemmes innen 5. februar.

Protokoller fra Forbundsstyrets møter der koronarelaterte saker har blitt drøftet og vedtatt.

Sak 33 (23.03.2021) Mizunoligaen, NM finaler senior, NM U19

Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar følgende:

 • a. Mizunoligaen sesongen 20/21 avsluttes med dette vedtak den 23 mars
  2021 pga. restriksjoner som følge av koronapandemien. Sesongen strykes,
  og det vil ikke kåres en seriemester sesongen 20/21. Ingen lag rykker ned.
 • b. Vedtatte prispenger sesongen 20/21 utbetales ikke. Vedtatt sum vil bli
  fordelt likt og gitt klubbene i Mizunoligaen i rabatt sesongen 21/22. FS
  vil behandle E-cup deltakelse (søknadsbaserte kriterier) sesongen 21/22 i
  sitt møte i april.
 • c. Sluttspill i Mizunoligaen 2020-2021 avlyses.
 • d. NM finalene 2021 utsettes til sept./okt. Endelig dato avtales i dialog med
  lagene.
 • e. NM U19 utsettes til helgen 24-26.9.21. RM avlyses.
  Det gjennomføres åpen påmelding til NM U19. Avdeling Arrangement og
  Konkurranse tildeler plasser etter vedtatte kriterier innen 15.5.21 dersom
  klassene blir overfylt.

 

2. FS gir GS fullmakt å finne nye datoer til NM finalene senior.

Sak 24 (7.03.2021) Sesonggjennomføring 2020-21

Vedtak:
1. Mizunoliga avsluttes som enkel serie (7 kamper) som spilles helgen 9.-11.4.
Vinneren av serien er Seriemester 2020/2021. I de tilfeller der to lag allerede
har møtt hverandre to ganger, er det første møte mellom lagene som vil
være gjeldende.
Ingen nedrykk, lagene beholder plassen i serien. Eventuell nedrykk skjer etter
søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremie i Mizunoliga tildeles i henhold til plassering i serie. Tilsvarende
tildeles rett til e-cup deltakelse. Premie øremerkes deltagelse i Europa Cup
2021-2022.
Sluttspill i Mizunoliga, final four, vurderes gjennomført etter samråd med de
gjeldende klubber. Datoen for eventuell gjennomføring er satt til helgen 28-
30.5.

2. NM finalene utsettes til helgen 16-18.4. Primært ønskes finalene spilt i Oslo. Andre spillested blir vurdert ift. gjeldende restriksjoner.

3. 1.divisjon avsluttes umiddelbart.
Ingen vinner av serien og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk og/eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

4. Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien innen 1.5. for 2.divisjon i
alle konkurransesoner samt 3. og 4.divisjon i Øst.

5. Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale/lokale uformelle aktiviteter det der er naturlig/mulig.

6. RM U15 og RM U17 ønskes gjennomført i april/mai/juni mnd. Om dette ikke er mulig, utsettes RM til august måned.

7. NM U19 foreslås utsatt til høsten, forutsatt at aktuelle klubber ønsker dette.
Det vil bli gjennomført en høring vedrørende dette. Dersom interesse for
gjennomføring U19 høst, ønskes RM gjennomfør april/mai/juni, slik det ønskes gjennomført for U15 og U19. Om dette ikke er mulig, utsettes RM U19 til august måned.

8. Regionalt styre og regionalt utvalg Arrangement og konkurranse vil
utfordres, i samråd med administrasjonen, til å være pådrivere ovenfor
klubbene for oppslutning og gjennomføring av RM våren 2021, samt øvrig
lokal og regional aldersbestemt aktivitet, der det er mulig å gjennomføre.

9. NM Regionlag avlyses.

10. Veteran NM vurderes i midten av mars om den skal gjennomføres som planlagt. Hvis ikke det kan gjennomføres som planlagt, vil Veteran NM flyttes til september 2021.

11. NM Snow Volley avlyses etter samråd med arrangør, sponsor og kommunale helsemyndighetene.

Sak 17   Avklaringer sesongen 2020/2021
Vedtak:

 1. Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte planene og avklaringene for sesongen 2020/21, som en følge av koronapandemien.
 2. Ettersom dette vil medføre at deler av regelverket settes til side, forutsettes det at denne informasjonen distribueres til alle berørte klubber samt publiseres på koronasidene på volleyball.no.

Sak 5   Status arrangement og konkurranse
Vedtak:

 1.  Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering. 
 2. FS ser det som viktig å følge de nasjonale smitteverntiltak som ble innført 3. januar 2021. Det betyr at alle innendørsaktiviteter settes i bero i to uker. Ettersom toppidretten ikke er omfattet av de nye tiltakene opprettholdes aktiviteten i Mizunoligaen i tråd med dette og gjeldende protokoller.
 3. FS ber GS åpne for å vurdere alternativt sted, og eventuelt alternativ dato for Cupfinalen, mens øvrig endringer og flytting av kamper og mesterskap gjøres iht. de prosedyrene som tidligere er lagt for endring av terminplan og regelverk. 

15.12.2020 Sak 4. Oppstart av konkurranseaktivitet i 1. divisjon.

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Avdeling arrangement & konkurranse informerer samtlige klubber i 1. divisjon om at konkurranseaktiviteten starter opp igjen fra og januar 2021.
 2. NTV bes om å komme med sine innspill og forslag til oppsett, skriftlig til administrasjonen.
 3. Samtlige klubber bes om melde tilbake om de ønsker å gjenoppta konkurranseaktivitet. Dersom noen frafaller vil resterende serie spilles uten disse lagene, men det vil ikke inntreffe sanksjon eller nedrykk. Normale krav til serieavgift og lisensiering opprettholdes også for disse lagene.

15.12.2020 Sak 3. Plan for gjennomføring av cupfinaler NM Senior

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Beholde oppsatt dato – lørdag 13. februar.
 2. Finalekampene spilles på samme sted for kvinner og menn.
 3. NVBFs gulv skal benyttes, og en flott arena for kampene skal rigges.
 4. I utgangspunktet beholdes Bjørnholthallen som kamparena. I tillegg bookes alternative haller for gjennomføring.
 5. Mandag 18. januar, når de fire finalelagene er klare, samt at vi vet mer om hvilke restriksjoner som er gjeldende, både i Oslo og nasjonalt, tar NVBF en avgjørelse om hvor finalene skal spilles. Dersom restriksjonene i Oslo fortsatt er strengere enn de nasjonale, vil avdelingen foreslå å flytte finalene.

15.12.2020 Sak 2. Utsettelse av NM regionlag

Forbundsstyrets vedtak:

NM regionlag flyttes til siste halvdel av april.

Avdeling Arrangement og konkurranse får mandat til å finne ny dato, eventuelt også nytt arrangørsted, for NM regionlag.

NM Regionlag U16 Volleyball planlegges til helgen 17.-19. april.

15.12.2020 Sak 1. Utsettelse av aldersbestemte RM og NM i 2021

Forbundsstyrets vedtak:

RM flyttes fra januar til mars.

NM U15 og U17 flyttes til foreslåtte datoer høsten 2021.

NM U19 forsøkes gjennomført våren 2021 pga. utfordringer skoleendring vil gi for denne aldersgruppen.

 

NM U19 spilles 7.-9. mai i Bodø

NM U15 spilles 24.-26. september i Førde

NM U17 spilles 1.-3. oktober i Stavanger

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å følge de råd og forskrifter regjering, helsedirektoratet og NIF forventer og pålegger NVBF å følge. Da situasjonen i Norge, og Europa for øvrig, er sterkt preget av restriksjoner for reisevirksomhet, anser ikke FS det rett å sende våre Landslag i Volleyball til henholdsvis Hellas og Østerrike (Damer) og Ungarn og Portugal (Herrer) for kvalifiseringsspill i januar.
 2. FS ser det som svært utfordrende å delta i landslagsaktiviteter under rådende pandemi-forhold og vedtar at Norge trekker sine lag fra EM kvalifisering, dersom CEV (eller nasjonene innad i gruppen) opprettholder sitt krav om gjennomføring av gruppespill i januar. Om CEV tillater utsettelse av gruppespill til mai, (neste landslagsperiode), og det er enighet om dette mellom nasjonene i gruppen, vil Norge kunne delta, forutsatt endrede råd og forskrifter om reisevirksomhet i Europa, spesielt til og fra de land som organiserer puljespillene.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å kunne «holde høy beredskap oppe» når det gjelder det videre serietekniske arbeidet for avviklingen av inneværende sesong.
 2. FS meddeler med dette at det vil kunne bli avvik i sesongens reglement og reguleringer som en følge av pandemien og normalt regelverk settes til side på de punktene som påvirkes av dette.
 3. I den forbindelse gir FS fullmakt til presidentskapet og beredskapsgruppen, som i samarbeid, håndterer og fortløpende behandler de ulike problemstillingene, herunder vedta nødvendige midlertidige endringer i forbundets reglementer. Her vil det være behov for enten varige eller kortvarige/tidsavgrensede/ situasjonsbestemte justeringer. Presidentskapet vil også fortløpende vurdere om enkeltsaker skal fremlegges for FS til behandling.
 4. FS ber GS v/avdeling Arrangement og Konkurranse om å kartlegge omfang, behov og konsekvenser, og se på ulike planverk for gjennomføringen av inneværende sesong.
 5. FS ber GS drøfte med regionale styrer hvordan mulighetene er for aktivitet i den enkelte region. Dette i forhold til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.
 6. I forbindelse med søknad til helsedirektoratet, om unntak fra gjeldende smittevernregler, er særforbundene utfordret av Norges idrettsforbund til å redegjøre for hvem som omfattes av begrepet toppidrettsutøvere. I volleyball er dette definert til utøvere på seniorlandslagene, utøvere i toppdivisjonen (Mizuno-ligaen), utøvere som har volleyball som levebrød samt de som er med på prosjektet «morgendagens olympiere». Dette medfører at FS’ tidligere vedtak, om at 1. divisjonsaktiviteten «fryses», opprettholdes til utgangen av 2020.
 7. FS ber GS om å opprette en egen side på volleyball.no som blir en «publiseringsvegg» for endringer som gjøres i tilknytning til gjennomføringen av inneværende sesong. Her forventes det at klubbene følger med for å holde seg oppdatert om situasjonen og de endringer som besluttes.

Vedtak: 1.

 1. Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om stans i 1.div ut november måned, men ønsker fortsatt konkurranseaktivitet i Mizunoligaen og NM. 2. NM semifinaler 1 og 2 kan bli omberammet, men i utgangspunktet gjennomføres semifinale 1 som berammet, mens semifinale 2 utsettes til 16/17 januar. Klubbene vil få beskjed om mulig omberamming i forkant av trekking av semifinalene den 16. november.
 2. FS ønsker å holde ukentlige møter fremover for å diskutere utviklingen av covid19 dermed å kontinuerlig kunne gjøre ytterligere vurderinger og vedtak. Neste møte blir 22 november. Kl. 18.00 på Teams.

Vedtak:
1. Forbundsstyret støtter forslaget om midlertidig stans av konkurranseaktivitet for 1. div, gjeldende i første omgang ut november måned.

Bli medlem

Se våre kurs

Kjøp lisens

Arkiv 2020/2021

Som en følge av pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og konkurransetilbudet, utdanningsaktivitetene og sportslig program iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt). Det har vært utfordrende både med tanke på avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer med de ulike arrangørene/aktørene.

På denne siden kan du se siste oppdatering innen hvert aktivitetsområde.

Om smittevern og protokoller som omhandler koronasituasjonen, følg med her (link til koronasidene)

Nedenfor finner du protokoll fra Forbundsstyrets møter der koronarelaterte saker har blitt drøftet og vedtatt.

Informasjon formidlet tidligere

Oppdatert 20.05

NVBF fraråder fortsatt all internasjonal representasjon og klubbdeltakelse. Unntak gjelder kun de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

Denne oppdateringen gjelder for juni 2021.

 

Oppdatert 12.04

NVBF fraråder fortsatt all internasjonal representasjon og klubbdeltakelse. Unntak gjelder kun de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

Denne oppdateringen gjelder for april og mai 2021.

 

Oppdatert 08.03

NVBF fraråder fortsatt all internasjonal representasjon og klubbdeltakelse. Unntak gjelder kun de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

Denne oppdateringen gjelder for mars 2021.

 

Oppdatert 01.02

NVBF fraråder fortsatt all internasjonal representasjon og klubbdeltakelse. Unntak gjelder kun de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

Denne oppdateringen gjelder for februar 2021.

Enkeltpersoner som oppnevnes til internasjonale oppdrag (dommere og teknisk delegerte) kan få reise på visse vilkår. Aktuelle  kandidater må kontakte NVBF v/David Cox, e-post: [email protected], for å avklare gjeldende premisser for reisen.

Oppdatert 5.01

For januar 2021 gjelder samme vilkår som i oppdateringen fra 17.11.

Oppdatert 17.11

NVBF fraråder fortsatt all internasjonal representasjon og klubbdeltakelse. Unntak gjelder de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

Denne oppdateringen gjelder for desember 2020.

Det åpnes fortsatt for at enkeltpersoner som oppnevnes til internasjonale oppdrag (dommere og teknisk delegerte) kan få reise på visse vilkår. Aktuelle  kandidater må kontakte NVBF v/David Cox, e-post: [email protected], for å avklare gjeldende premisser for reisen.

Oppdatert 15.10

NVBF fraråder fortsatt all internasjonal representasjon og klubbdeltakelse. Unntak gjelder de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

Forbundsstyret åpner for at enkeltpersoner som oppnevnes til internasjonale oppdrag (dommere og teknisk delegerte) kan få reise på visse vilkår. Aktuelle  kandidater må kontakte NVBF v/David Cox, e-post: [email protected],  for å avklare gjeldende premisser for reisen.

Oppdateringen gjelder for november. Ny vurdering gjeldende for desember gjøres 15. november.

29.09

Forbundsstyret har forlenget reiserestriksjonene internasjonalt frem til 1. november. NVBF avstår fra internasjonal deltakelse og representasjon, med unntak av reiser i arbeids medfør.

Ny vurdering gjeldende for november gjøres 15. oktober.

21.09
På bakgrunn av siste periodes utvikling av pandemien internasjonalt har ikke FS endret sitt vedtak om at vi avstår fra all internasjonal deltakelse og representasjon med unntak kun for de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

All NEVZA-aktivitet for sesongen 2020-21 er avlyst. Dette innebærer mesterskapene i U17- og U19-klassen, samt NCC for klubblag senior.

Ny oppdatering/vurdering vil gjøres mot slutten av september.

24.08
Siste oppdatering fra NVBF knyttet til internasjonal aktivitet er fra den 17. august

Oppdatert 17.08

Forbundsstyret fattet i sitt møte 13. august et vedtak vedrørende reiser for utøvere i forbindelse med internasjonale mesterskap og turneringer. Den verdensomspennende pandemien påvirker idretten globalt, og NVBF har som forbund ansvar for utøvere vi sender ut som representanter for Norge internasjonalt. Det er mye uro og usikkerhet knyttet til smittesituasjonen både i Europa og verden for øvrig, og det er viktig for oss i denne situasjonen å etterstrebe forutsigbarhet. Vi er en verdibasert organisasjon, og vi må noen ganger ta valg som på kort sikt kan være tøffe og ubehagelige, men nødvendige. Forbundsstyret har, på bakgrunn av regjeringens anbefaling om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig frem til 1. oktober, vedtatt å ikke delta internasjonalt. Smittevern må fortsatt veie tyngst, og NVBF ønsker at norske utøvere bidrar til å unngå potensiell smitte-import ved internasjonale reiser.

Unntaket er definert av Olympiatoppen som arbeidsreiser. Dette omfatter landslagsutøvere og utøvere som lever av idretten sin.

Unntaket gjelder da ikke for:

Jr og youth utøvere, uansett aldersgruppe.

Dommere og klubblag

Politisk og administrativ representasjon

Sandvolleyballutøvere som ikke er på det norske landslaget.

 

Administrasjonen v/beredskapsgruppen – AKU vil ukentlig oppdatere informasjon og gjeldende retningslinjer/frister vedrørende internasjonal representasjon.

 

Dette vedtaket gjelder foreløpig frem til 1 oktober, gjeldende all reise utenlands. For spørsmål, send e-post til: [email protected]

Administrasjonen vil kontakte alle utøvere og lag som berøres av ovennevnte vedtak, og som var påmeldt til aktivitet i gjeldende tidsrom.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NB! De siste oppdateringene ligger fordelt per aktivitet HER.

 

Oppdatert 15.04.

Fra og med fredag 16. april vil følgende lettelser tre i kraft:

 • Dersom barn og unge trener med et lag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Oppdatert 12.04.

Ingen endringer fra 29.03.
NVBF oppfordrer klubbene til å trene utendørs.

 

Oppdatert 29.03.

Fra og med 25.3 og inntil videre blir det forbudt med innendørs organisert idrett- og fritidsaktiviteter for voksne (20 år og over).
Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig med å holde avstand.

Pr i dag bekrefter NIF at den definisjon som tidligere er benyttet, gjelder. Mao kan alle trene med sitt lag som tilhører definisjonen toppidrett i Norge.
Dette gjelder alle Mizunoliga og 1. div klubber.
NB! Dette gjelder ikke for de kommuner som har strengere restriksjoner, som til eks alle kommuner i Viken fylke.

 

Oppdatert 22.03

Ingen endring fra 11.03. Neste oppdatering kommer 7. april.

Oppdatert 11.03

Ingen kampaktivitet i mars måned.
Barn og ungdom under 20 år kan spille treningskamper innad i egen kommune.

Seriespill for barn, ungdom, samt seniorspill i 1. divisjon og lavere divisjoner er nå avsluttet for sesongen 2020-21.

Mizunoligaen skal, om mulig, avsluttes med enkel serie.

Oppdatert 19.02

Følgende retningslinjer gjelder fra tirsdag 23. februar:

 • Barn og ungdom kan trene i klubb som normalt
 • Voksne anbefales å ikke trene inne, trening ute er tillatt
 • Konkurranse innad i kommunene med opptil 50 deltakere på arrangement tillates.
 • Ingen konkurranseaktivitet eller samlinger på tvers av kommunegrenser for noen aldersgrupper.
 • Ikke seriespill for toppidrett.

NVBFs arbeidsdokument med begrunnede planer for hvordan den nasjonale volleyballsesongen 2020-2021 skal gjennomføres pr. 15. feb:

GJENNOMFØRING AV SESONGEN 2020-2021

Oppdatert 15.02

Her er NVBFs arbeidsdokument med begrunnede planer for hvordan den nasjonale volleyballsesongen 2020-2021 skal gjennomføres:

GJENNOMFØRING AV SESONGEN 2020-2021

Regjeringen vil informere om restriksjoner for trenings- og  konkurranseaktivitet etter 18. februar i løpet av uka.

Frem til og med 18. februar gjelder følgende:

 • Barn og ungdom kan trene internt i klubb
 • Voksne anbefales å ikke trene inne, trening ute er tillatt
 • Ingen konkurranseaktivitet eller samlinger på tvers av klubber for noen aldersgrupper eller nivåer

Oppdatert 08.02

Regjeringens nasjonale tiltak p.t. betyr følgende for NVBF:

 1. Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute. Det åpnes kun for trening; ikke kamper, turneringer eller samlinger.
 2. Ingen endring er gjort for breddeidrett over 20 år. Innendørs trening anbefales ikke, men utendørs trening er lov.
 3. All kampaktivitet for toppidrett er stoppet frem til 18. februar. Lag og utøvere som omfattes av NVBFs definisjon for toppidrett kan fortsette å trene som vanlig.

Merk at etter flere smitteutbrudd i Oslo, Viken og Vestland fylke gjelder strengere lokale restriksjoner i mange kommuner rundt Oslo og Bergen.

NVBF ber alle klubber om å holde seg oppdatert på de kommunale retningslinjer i sin egen kommune.

Oppdatert 01.02

Regjeringens nasjonale tiltak betyr følgende for NVBF:

 1. Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute. Det åpnes kun for trening; ikke kamper, turneringer eller samlinger.
 2. Ingen endring er gjort for breddeidrett over 20 år. Innendørs trening tillates ikke, men utendørs trening er lov.
 3. All kampaktivitet for toppidrett stoppes i ytterligere to uker, frem til 15. februar. Lag og utøvere som omfattes av NVBFs definisjon for toppidrett kan fortsette å trene som vanlig.

Merk at etter smitteutbrudd i Øst er følgende kommuner definert som «Ring 1-kommuner»: Oslo, Nordre Follo, Ås, Sarpsborg, Halden, Moss og og Våler. I disse kommunene er all organisert trening, inkludert trening for barn, ungdom og toppidrett, forbudt frem til 3. februar.

NVBF ber alle klubber om å holde seg oppdatert på de kommunale retningslinjer i sin egen kommune.

 

Oppdatert 25.01

Regjeringen kunngjorde 24. januar at Oslo og 24 omkringliggende kommuner STENGER ALL IDRETT, inkludert organiserte treninger for barn, ungdom og toppidrett. Dette er gjeldende frem til 31. januar.

For landets øvrige kommuner er regjeringens kunngjøring fra 18. januar i utgangspunktet gjeldende frem til 3. februar. For NVBF betyr tiltakene følgende:

 1. Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute. Merk at lokale og kommunale variasjoner kan forekomme.
  Det åpnes kun for trening; ikke kamper, turneringer eller samlinger.
 2. Ingen endring er gjort for breddeidrett over 20 år. Innendørs trening tillates ikke, men utendørs trening er lov.
 3. All kampaktivitet for toppidrett stoppes i to uker (fra 20. januar til 3. februar). Lag og utøvere som omfattes av NVBFs definisjon for toppidrett kan fortsette å trene som vanlig.

Oppdatert 18.01

I henhold til de nye tiltakene regjeringen redegjorde for i dag har NVBF gjort følgende tre justeringer:

 1. Barn og ungdom under 20 år kan, fra og med 20. januar, trene som normalt i klubb, inne og ute. Merk at lokale og kommunale variasjoner kan forekomme.
  Det åpnes kun for trening; ikke kamper, turneringer eller samlinger.
 2. Ingen endring er gjort for breddeidrett over 20 år. Innendørs trening tillates ikke, men utendørs trening er lov.
 3. All kampaktivitet for toppidrett stoppes i to uker (fra 20. januar til 3. februar). Lag og utøvere som omfattes av NVBFs definisjon for toppidrett kan fortsette å trene som vanlig.

Oppdatert 15.01

Alle kamper i 1. divisjon i uke 4 (18-24. januar) er utsatt til april.

Oppdatert 11.01

Oppdateringen fra 4. januar er fortsatt gjeldende.

Oppdatert 04.01

NVBF har besluttet å utsette/avlyse alle bredde-, barne- og ungdomsaktiviteter som turneringer, samlinger, kurs, seriekamper og trening for alle våre medlemmer til etter 18. januar 2021.

Ny oppstart av 1.divisjon utsettes til etter 18.1. Trening for 1.divisjonsklubber kan fortsette der lokale myndigheter tillater det.

Elite vil ikke bli berørt av dette tiltaket. Oppsatte kamper i Mizunoliga og semifinalekamper i NM senior (der kun Mizunoliga-lag er involvert) vil bli gjennomført ihht. oppsatt plan.

 

Oppdatert 30.11

Ingen endring fra sist oppdatering når det gjelder kampaktivitet.

Åpen samling U16 vil bli gjennomført helgen 5.-6. desember i alle regioner, bortsett fra Hordaland og Øst.

Oppdatert 25.11

Mizunoligaen og NM senior fortsetter som planlagt i desember.
1. divisjon skal fryses frem til 1. januar 2021.
Det åpnes for at seriekamper for senior i regioner med lite smitte kan gjennomføres i desember, så fremt lokale retningslinjer tillater dette. Det åpnes også for kamper for barn og ungdom innenfor de gitte retningslinjer.

NVBF tillater trening gitt at retningslinjene i protokollen følges. Mange kommuner med mye smitte har  egne og strengere retningslinjer for sine innbyggere. Volleyballklubber må organisere aktivitet ut fra de til en hver tid gjeldende kommunale retningslinjer.

 

Oppdatert 17.11

All aktivitet, bortsett fra Mizunoligaen og NM senior, er lagt på is ut november. Semifinale 2 i NM senior flyttes fra helgen 19.-20. desember og spilles helgen 16.-17. januar. 

NVBF tillater trening gitt at retningslinjene i protokollen følges. Mange kommuner med mye smitte har de siste dager/uker innført egne og strengere retningslinjer for sine innbyggere. Volleyballklubber må organisere aktivitet ut fra de til en hver tid gjeldende kommunale retningslinjer.

Bergen Kommune har stengt idrettshallene for breddeidrett i perioden 7.-23. november. Restriksjonen gjelder for spillere over 20 år i lavere divisjoner.

I Oslo kommune er all innendørs trening for spillere mellom 13 og 19 år, samt breddeaktivitet for senior, forbudt fra tirsdag 17. november. I utgangspunktet er dette gjeldende i to uker.

Oppdatert 10.11

I perioden fra 11. november til 30. november har NVBF valgt å fryse all konkurranseaktivitet for bredde. Tiltaket omfatter alle samlinger, turneringer og kamper for barn, ungdom og senior. 

Forbundsstyret har ytterligere bestemt at ingen kampaktivitet for 1. divisjon skal avvikles i november måned. Dette for å redusere reisevirksomhet.

Kamper i Mizunoligaen og NM senior skal spilles som oppsatt.

Oppdatert 5.11

Etter dagens ytterligere innstramninger fra regjeringen har NVBF besluttet å utsette/avlyse all bredde, barne- og ungdomsaktivitet fra og med fredag 6. november til og med tirsdag 10. november. Det involverer seriespill for 2. divisjon og lavere, samt alle helgens US-runder.

Kamper i Mizunoligaen og 1. divisjon skal gå som oppsatt.

Oppdatert 2.11

Det er lagt til et avsnitt i protokollen der NVBF ber trenere være særlig oppmerksomme når det gjelder barn og unge i egen treningsgruppe som kan være spesielt utsatte under pandemien.

I tillegg er det presisert at arrangørklubb plikter å informere alle deltakere på et arrangement om navn og kontaktinfo til den arrangementsansvarlige. Det anbefales at arrangør skriver dette godt synlig på plakatene som lages med QR-kode for registrering av deltakere.

Oppdatert 30.10

Det er  i dag lagt til en presisering i protokollen som gjelder hvordan spillere, lag og klubber skal forholde seg til enkeltspillere med påvist smitte:

De lokale helsemyndigheter i spillerens hjemkommune vil håndtere situasjonen, gjøre vurderinger og igangsette tiltak som alle involverte lag og klubber skal forholde seg til.

NVBF lager altså ingen egne retningslinjer for hvem som skal i karantene og hvor lenge, men vi forholder oss til myndighetenes vurderinger og tiltak.

Oppdatert 27.10

Regjeringens nye nasjonale retningslinjer, gjeldende fra torsdag 28.10 kl. 12.00,  medfører ingen endringer for organisert idrett. Det innebærer at all volleyballaktivitet kan gjennomføres som planlagt også fremover.

For noen kommuner er ytterligere tiltak iverksatt for å stanse smitte. Da er NVBF og lokale klubber selvsagt pålagt å følge disse. I Oslo er det i dag avklart med Oslo Idrettskrets og byrådet at ENESTE endring er at antall personer i en idrettshall uten faste sitteplasser er redusert fra 50 til 20 personer. MEN, dette gjelder kun personer som ikke er direkte involvert i aktiviteten. Det betyr at utøvere, dommere og nødvendige funksjonærer IKKE skal telles med i disse 20 personene. Det er altså publikum som er redusert i Oslo, ikke aktiviteten.

NVBF minner alle arrangørklubber om viktigheten av å være svært nøye med egne rutiner for smittevern i forbindelse med arrangementer.
Alle arrangement skal registreres og rapport skal leveres i etterkant.
Linker og informasjon til arrangører finner du HER.

 

Oppdatert 26.10

Minimum antall timer mellom deltakelse i to ulike treningsgrupper er  senket fra 48 timer til 24 timer.

Oppdatert 23.10

Under punkt 8.6 i protokollen er vask av gulv mellom hver kamp i en turnering eller serieturnering fjernet. Kontaktpunkter skal vaskes som før.

Oppdatert 12.10

To punkt knyttet til praktisk gjennomføring og kampavvikling er satt inn i NVBFs protokoll:

 • Inntil 2 minutter til smittevern ved sidebytte gjelder også ved sidebytte midt i 5.sett.
 • I lavere divisjoner og i aldersbestemt aktivitet kan lagene, dersom forholdene i hallen ligger til rette for det, velge å medbringe benken ved sidebytte fremfor å rengjøre den. I Mizunoligaen og 1. divisjon skal benken bli stående, og hvert lag er ansvarlig for å rengjøre den.

Oslo kommune har forlenget taket som er satt på 50 deltakere på arrangement inntil videre.

Oppdatert 09.10

Tre nye punkt knyttet til praktisk gjennomføring og kampavvikling er satt inn i NVBFs protokoll:

 • Arrangør skal stille med håndsprit og såpevann til bruk under kampen i de kamper da gjestende lag reiser med fly.
 • Det skal legges inn opptil 2 minutter til smittevern mellom hvert sett. 2.dommer påser at begge lag spriter hender og vasker kontaktflater på egen benk. Når det er gjort gir 2.dommer signal for bytte av side. På dette tidspunktet begynner de offisielle 3 minutter mellom settene.
 • Ved kampslutt skal begge lag stille opp langs 3-meterlinjen. Lagene hilser til hverandre og til dommerne på signal fra 1.dommer.

Oppdatert 29.09

NVBF er nå i gang med aktivitet på alle nivå, og mange arrangørklubber gjør en flott jobb i forhold til smittevern. Vi vil presisere at ALLE LAG og SPILLERE har et eget ansvar for å overholde smittevernregler som deltakere på et arrangement.

OSLO KOMMUNE – maksimalt 50 deltakere på arrangement.
Helsemyndighetene sitt tak på maksimalt 200 personer på arrangement gjelder på generelt grunnlag i hele landet. I Oslo Kommune ble det, mandag 28. september, midlertidig satt et tak på maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser. Dette er i første omgang gjeldende frem til 13. oktober.
Jf. NVBFs protokoll er det viktig å understreke at alle arrangørklubber må til enhver tid forholde seg til halleiers bestemmelser og de kommunale retningslinjer.

Oppdatert 21.09

Det er økende smitte i samfunnet og vi ber hele organisasjonen om å virkelig ta smittevern på alvor i den kommende tiden.

Alle våre medlemmer bør sette seg godt inn i Protokoll trening, kamp, arrangement. Den ble oppdatert fredag 18.september på viktige områder som kampavvikling og kurs. Les hvilke justeringer som er gjort for å sikre trygg gjennomføring av mest mulig aktivitet. 

 

Oppdatert 07.09

Protokoll som beskriver arrangørklubbs forpliktelser og ansvar knyttet til smittevern ligger HER
NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon.

Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

 

Oppdatert 24.08

NVBF arbeider med en protokoll som beskriver retningslinjer som ivaretar smittevern i forbindelse med gjennomføring av arrangementer, turneringer og seriespill. Protokollen forventes publisert i løpet av uke 35.


Oppdatert 17.08

Her vil det komme informasjon i løpet av kort tid. Pr nå er følgende aktivitet avlyst:

 • Det utsatte (2019/2020) NM U15 (Førde)
 • Det utsatt (2019/2020) NM U17 (Stavanger)
 • Veteran NM 2020
 • Vest Cup
 • Åpningsturnering Hordaland

Utsatt:

 • Regionale samlinger (regionlag) i september er utsatt til oktober, nye datoer vil bli satt opp

For spørsmål om øvrig aktivitet planlagt i klubb og/eller regionalt – kontakt NVBF beredskapsgruppen på e-post: [email protected]

For informasjon om volleyballtrening, se her.

For oppdaterte krav til arrangør – se Arrangørens huskeliste.

 

Oppdatert 15.04

Innendørs: Arrangementer for barn og unge til og med 19 år tillates med totalt 50 deltakere. Kun deltakere fra samme kommune.

Utendørs: Arrangementer for barn og unge til og med 19 år der 1 meters avstand kan overholdes tillates med totalt 200 deltakere. Antallet inkluderer arrangører, tilskuere og foresatte. Slike arrangement kan samle deltakere fra hele regionen.

 

Oppdatert 22.03

Innendørs: Arrangementer for barn og unge til og med 19 år tillates med totalt 50 deltakere. Kun deltakere fra samme kommune.

Utendørs: Arrangementer for barn og unge til og med 19 år der 1 meters avstand kan overholdes tillates med totalt 200 deltakere. Antallet inkluderer arrangører, tilskuere og foresatte. Slike arrangement kan samle deltakere fra hele regionen.

Oppdatert 11.03

Ingen endring fra sist oppdatering.


Oppdatert 19.02

Fra tirsdag 23. februar åpnes det opp for arrangementer for barn og ungdom innad i egen kommune med opptil 50 deltakere.

Ingen konkurranseaktivitet for toppidrett.

 

Oppdatert 15.02

Ingen kampaktivitet eller arrangementer med fysisk fremmøte i NVBFs regi før tidligst 19. februar.

Oppdatert 08.02

Ingen kampaktivitet eller arrangementer med fysisk fremmøte i NVBFs regi før tidligst 15. februar.

Oppdatert 01.02

NVBF har stanset all kampaktivitet for toppidrett i ytterligere to uker, frem til 15. februar.

Dermed vil det ikke forekomme kampaktivitet på noe nivå i NVBFs regi i denne perioden.

Oppdatert 25.01

NVBF har stanset all kampaktivitet for toppidrett i to uker (fra 20. januar til 3. februar).

Dermed vil det ikke forekomme kampaktivitet på noe nivå i NVBFs regi i perioden 20. januar til 3. februar.

Oppdatert 18.01

I henhold til dagens tiltak fra regjeringen har NVBF stanset all kampaktivitet for toppidrett i to uker (fra 20. januar til 3. februar).

Dermed vil det ikke forekomme kampaktivitet på noe nivå i NVBFs regi i perioden 20. januar til 3. februar.

Oppdatert 11.01

Oppdateringen fra 4. januar er fortsatt gjeldende.

Oppdatert 04.01

Nye nasjonale retningslinjer gjeldende fra 3. januar til 18. januar tillater kun at elitekamper arrangeres som oppsatt. Dersom hallen har fastmonterte seter kan opptil 200 tilskuere se på gitt at lokale restriksjoner tillater dette. Dersom hallen ikke har fastmonterte seter, er taket på tilskuere 10 personer.

Oppdatert 25.11

Nasjonale retningslinjer gjeldende for arrangement har også i hele desember et tak på 50 deltakere. Enkelte kommuner har innført strengere restriksjoner som skal følges.

I desember vil kamper i Mizunoligaen og NM senior spilles som oppsatt.
1. divisjonskamper blir ikke spilt i desember.

Oppdatert 11.11

Nasjonale retningslinjer gjeldende for arrangement tilsier et tak på 50 deltakere. Fortsatt har enkelte kommuner strengere restriksjoner som skal følges.

I perioden fra 11. november til 30. november vil kun kamper i Mizunoligaen og NM senior spilles som oppsatt.

NVBF har valgt å fryse all annen aktivitet i november måned. Klubbene kan trene som normalt der halleier og kommunale retningslinjer tillater dette.

Oppdatert 5.11

Nye nasjonale retningslinjer gjeldende for arrangement tilsier et tak på 50 deltakere. Fortsatt har enkelte kommuner strengere restriksjoner som skal følges.

NVBF har utsatt og avlyst all breddeaktivitet fra og med fredag 6. november til og med tirsdag 10. november. Ny kunngjøring for de neste ukene er ventet da.

Oppdatert 27.10

Regjeringens nye nasjonale retningslinjer, gjeldende fra torsdag 28.10 kl. 12.00,  medfører ingen endringer for organisert idrett. Det innebærer at all volleyballaktivitet kan gjennomføres som planlagt også fremover.

For noen kommuner er ytterligere tiltak iverksatt for å stanse smitte. Da er NVBF og lokale klubber selvsagt pålagt å følge disse. I Oslo er det i dag avklart med Oslo Idrettskrets og byrådet at ENESTE endring er at antall personer i en idrettshall uten faste sitteplasser er redusert fra 50 til 20 personer. MEN, dette gjelder kun personer som ikke er direkte involvert i aktiviteten. Det betyr at utøvere, dommere og nødvendige funksjonærer IKKE skal telles med i disse 20 personene. Det er altså publikum som er redusert i Oslo, ikke aktiviteten.

NVBF minner alle arrangørklubber om viktigheten av å være svært nøye med egne rutiner for smittevern i forbindelse med arrangementer.
Alle arrangement skal registreres, og rapport skal leveres i etterkant.
Linker og informasjon til arrangører finner du HER.

Oppdatert 12.09

Oslo Kommune har forlenget taket på 50 deltakere på arrangement inntil videre.

Oppdatert 09.10

Et nytt punkt knyttet til arrangørs forpliktelser ved kampavvikling er satt inn i NVBFs protokoll i dag:

 • Arrangør skal stille med håndsprit og såpevann til bruk under kampen i de kamper da gjestende lag reiser med fly.

Oppdatert 29.09

OSLO KOMMUNE – maksimalt 50 deltakere på arrangement.
Helsemyndighetene sitt tak på maksimalt 200 personer på arrangement gjelder på generelt grunnlag i hele landet. I Oslo Kommune ble det, mandag 28. september, midlertidig satt et tak på maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser. Dette er i første omgang gjeldende frem til 13. oktober.
Jf. NVBFs protokoll understrekes det at arrangørklubber til enhver tid må forholde seg til halleiers bestemmelser og de gjeldende kommunale retningslinjer. Dette er arrangørklubbs ansvar å holde seg oppdatert på.

Oppdatert 21.09

Den økende smitten i samfunnet gjør at vi ber alle kommende arrangører være ekstra påpasselige med smittevern.

I Protokoll trening, kamp, arrangement beskrives arrangørklubbs forpliktelser og ansvar knyttet til dette. Protokollen ligger HER

 

Oppdatert 07.09

Protokoll som beskriver arrangørklubbs forpliktelser og ansvar knyttet til smittevern ligger HER
NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon.

Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

Oppdatert 24.08

NVBF arbeider med en protokoll som beskriver retningslinjer for å ivareta smittevernhensyn i forbindelse med arrangementer, kamper og seriespill. Protokollen planlegges publisert i løpet av uke 35.

Oppdatert 17.08

NVBF har utarbeidet koronavettregler som beskriver hvilke forhold som skal overholdes ved trening, konkurranse og arrangement. Disse kravene gjelder for både deltagere og arrangør/klubb som er ansvarlig for aktiviteten. Innholdet oppdateres fortløpende basert på ny informasjon fra regjerning, FHI, NIF, ledelsen i NVBF. I forbindelse med gjennomføringen av aktiviteten er det en link til e-læringskurs som alle over 12 år skal gjennomføre før de deltar.

Når det gjelder kravene til arrangør i forhold til serier og turneringer vil disse bli laget med spesielt fokus på hvordan man skal ivareta smittevernskravene. Retningslinjene (protokoll) vil bli utarbeidet og tilgjengelig på nettsidene til NVBF innen 1.9.

Oppdatert 25. mai

Siste oppdatering knyttet til kurs og klubbutvikling er fra den 29.04.

 

Oppdatert 29.04

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det realistisk å få gjennomført oppsatte kurs utendørs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs utendørs kommende sandvolleyballsesong. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale retningslinjer og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF tilbyr lederkurs utendørs i forbindelse med sommerturen Sandasol. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune.  Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

Sommerturen Sandasol anses som realistisk å gjennomføre. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune. Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

 

 

 

Oppdatert 19.04
Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det per nå som realistisk å få gjennomført oppsatte kurs utendørs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs utendørs kommende sandvolleyballsesong. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale utbrudd og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF tilbyr lederkurs utendørs i forbindelse med sommerturen Sandasol. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale utbrudd legger føringer på planlagt program.

Sommerturen Sandasol anses per 19. april som realistisk å gjennomføre. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale utbrudd legger føringer på planlagt program.

 

Oppdatert 19.01
Planlagte kurs og inspirasjonssamlinger med oppmøte i hall avlyses frem til nasjonale og lokale myndigheter igjen tillater at denne type arrangementer kan gjennomføres. Oppsatte webinarer gjennomføres som planlagt. Sjekk ut vår kurskalender for kommende webinarer: https://volleyball.no/kurskalender/

 

Oppdatert 04.01
Planlagte kurs og inspirasjonssamlinger med oppmøte i hall avlyses frem til den 18. januar. Oppsatte webinarer gjennomføres som planlagt. Sjekk ut vår kurskalender for kommende webinarer: https://volleyball.no/kurskalender/

 

Oppdatert 23.11
NVBF fryser alle planlagte kurs, samlinger og klubbesøk der deltagerne skal møtes fysisk ut desember måned. Oppsatte webinarer gjennomføres i henhold til plan. Sjekk ut vår kurskalender her: https://volleyball.no/kurskalender/

 

Oppdatert 11.11
NVBF fryser planlagt aktivitet, inkludert kurs, samlinger og klubbesøk, ut november måned. Dette gjelder ikke planlagte webinarer som gjennomføres i henhold til plan. Sjekk ut vår kurskalender her: https://volleyball.no/kurskalender/

Oppdatert 05.11
NVBF utsetter/avlyser planlagte kurs, samlinger og klubbutviklingsbesøk fra den 6. november til og med den 10. november.

 

Oppdatert 21.09

I Protokoll trening, kamp og arrangement omhandler et kapittel deltakelse på kurs, klubbutviklingsmøter og inspirasjonssamlinger.

Kapittel 4:  Kurs, klubbutvikling og inspirasjonssamlinger

 

Oppdatert 17.08

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det per nå som realistisk å få gjennomført oppsatte kurs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges.  Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs kommende sesong. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale utbrudd og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF vil tilby klubbutvikling sesongen 2020/2021. Vi ber interesserte klubber kontakte NVBF på [email protected] for nærmere informasjon og avtale. NVBF vil avtale direkte med den enkelte klubb i forhold til gjennomføring av et besøk slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Vi ber om forståelse for at enkelte besøk kan bli gjennomført digitalt hvis smittesituasjonen skulle tilsi at dette er mest hensiktsmessig.

Siste oppdatering 11. august:

 1. Det nærmer seg nå oppstart for en ny volleyballsesong, og som alle nok kjenner til, vil den ikke bli helt «normal». NVBF får flere henvendelser fra klubber og berørte som lurer på hva som vil skje med sesongstart, planlagte aktiviteter, samlinger og møteplasser. Klikk her for å lese mer
 2. Koronavettreglene er oppdatert med nye retningslinjer for trening.

Oppdatering 09.juli:

NVBF har kommet med retningslinjer for registrering, tildeling, gjennomføring og rapportering av arrangement/konkurranse sandvolleyball (lokalt/regionalt) 2020. 


Oppdatering 15. juni:
Les NVBFs justerte veileder for trening her: Koronavettregler


Les siste informasjon fra Norges idrettsforbund her: Ny smitteveileder


Om resten av volleyballsesongen:

5. april 2020: Viktig informasjon til NVBFs klubber:

 1. Klubber som skal søke refusjon av tapte arrangementskostnader som følge av Covid-19-utbruddet. Lotteri- og stilftelsestilsynet vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.  På NIFs side: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/arrangementskompensasjon-til-idretten/
 1. Det er få volleballklubber som har deltatt i kartleggingen til NIF «Rapportering av økonomiske konsekvenser for idretten – COVID-19artlegging»  https://covid-19.nif.no/

 

11. mars : NVBF besluttet 11. å avlyse all nasjonal og regional konkurranseaktivitet ut mars måned.
16. mars : Volleyballsesongen er avsluttet og all kampaktivitet opphører.
26. mars: Basert på myndighetens beslutning 24. mars om å videreføre alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april, må NVBF naturlig nok avvente våraktivitetens planer. I praksis vil det si at all aktivitet frem til 18. mai utgår, og ny vurdering gjøres etter påska.

På bakgrunn av denne beslutningen jobber NVBF med å vurdere og avklare konsekvensene av at all resterende kampaktiviteten på regionalt og nasjonalt nivå er avlyst. I dette arbeidet inngår bl.a hvordan lagene rangeres, spesielt med tanke på opprykk, nedrykk, kvalifisering, resultatliste (vinnere) etc.

Vi vil komme tilbake med informasjon rundt dette arbeidet så snart saken er behandlet av NVBF. NVBFs arrangement og konkurranseavdeling er godt i gang med å gjøre disse vurderingene, og Forbundsstyret vil behandle saken.

NVBFs kontor vil fortsatt være betjent, og vi vil utføre oppgavene ved bruk av mest mulig hjemmekontor, for å unngå bruk av offentlig fremkomstmiddel.

Vi ber klubbene og medlemmene primært benytte følgende e-poster: [email protected]  [email protected] og [email protected]  
Enkelte dager vil vi kunne ha en lengre responstid, på grunn av prioriteringer og håndteringen av koronasituasjonen. 

Vi har laget en FAQ(ofte stilte spørsmål), som vi ber klubber og enkeltpersoner se på for å kunne få svar på flere av de spørsmålene som naturlig nok fremkommer i den situasjonen vi er i. De ofte stilte spørsmålene ser du nedenfor og du kan filtrere på ulike kategorier:

Som en følge av pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og konkurransetilbudet, utdanningsaktivitetene og sportslig program iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt). Det har vært utfordrende både med tanke på avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer med de ulike arrangørene/aktørene.

Arkiv volleyball 2020/2021

Kompetanse og utvilking

Trenerkurs, dommerkurs og utviklingssamlinger med fysisk oppmøte i hall vil bli gjennomført når nasjonale og lokale myndigheter igjen tillater at denne type møteplasser.

NVBF tilbyr flere spennende foredrag og kortere kurs via nett i de kommende ukene. Sjekk ut vår kurskalender for mer informasjon:  https://volleyball.no/kurskalender/

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 29.03.

Fra og med 25.3 og inntil videre blir det forbudt med innendørs organisert idrett- og fritidsaktiviteter for voksne (20 år og over).
Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig med å holde avstand.

Pr i dag bekrefter NIF at den definisjon som tidligere er benyttet, gjelder. Mao kan alle trene med sitt lag som tilhører definisjonen toppidrett i Norge.
Dette gjelder alle Mizunoliga og 1. div klubber.
NB! Dette gjelder ikke for de kommuner som har strengere restriksjoner, som til eks alle kommuner i Viken fylke.


Oppdatert 26.03

MIZUNOLIGAEN
Mizunoligaen er avsluttet og sesongen er annullert. Ingen vinnere kåres og ingen rykker ned.

Eventuelle nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremier fra Mizunoliga fordeles på alle lag og gis i rabatt i neste sesongs serieavgift.

Sluttspill i Mizunoliga, Final Four, avlyses.

1.DIVISJON

1.divisjon avsluttes umiddelbart. Ingen vinner av serien kåres, og lagene beholder plassen i serien.

Opprykk og/eller nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

Oppdatert 22.04

NM-finale Senior

NM-finalene utsettes til september/oktober.

NM Snow Volley

NM Snow Volley for 2021 avlyses i samråd med arrangør, sponsorer og kommunale helsemyndigheter.

NM Regionlag U16 Volleyball

NM Regionlag for sesongen 2020-21 avlyses.

NM U19

NM U19 utsettes til 24.-26. september. Åpen påmelding, dvs. at det ikke blir arrangert RM, og NVBF tildeler plass etter gitte kriterier dersom antall påmeldte lag overskrider antall plasser i hver klasse.

Bodø Volley vil være arrangør for NM U19.

NM U17

NM U17 gjennomføres 1-3.10. og KFUM Stavanger er tildelt arrangementet.

Dersom RM U17 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper, og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM U15

NM U15 gjennomføres 24-26.9. og Førde VBK er tildelt arrangementet.

Dersom RM U15 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM Veteran

NM Veteran utsettes til 12.-13. november 2021. Mesterskapet skal spilles i Sandnes med Austrått IL som arrangør.

Oppdatert 26.03

Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute.

Det er tillatt å spille kamper innad i egen kommune. Arrangement innendørs kan ha opptil 50 deltakere.

NVBF ber alle klubber om å holde seg oppdatert på kommunale retningslinjer i egen kommune.

Aldersbestemte aktiviteter våren 2021

Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale eller lokale uformelle aktiviteter kan gjennomføres der det er mulig.

Ingen rankingpoeng eller premiering for sesongen 2020-21 vil bli utdelt.

Oppdatert 11.03

Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene vil kåres, og lagene beholder plassen i serien. Opprykk eller nedrykk vil skje etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien 2021-22 innen 1.5.2021 for 2.divisjon i alle konkurransesoner, samt 3. og 4.divisjon i Øst.

Oppdatert 11.03

Kun trening i egen klubb og konkurranse innad i egen kommune tillates for denne aldersgruppen. Regionale samlinger må derfor utsettes til regjeringen har åpnet for aktivitet på tvers av kommunegrenser.

Volleyball: Ingen flere regionale samlinger våren 2021 planlegges.

Sandvolleyball: Det vil holdes tre åpne samlinger i hver region for spillere født 2005-2008 i mai og juni.

Oppdatert 15.04

Fra og med fredag 16. april vil følgende lettelser tre i kraft:

 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Oppdatert 11.03

Utøvere som favnes av NVBFs definisjon av toppidrett kan trene som normalt gitt at de kommunale retningslinjene i utøvernes hjemkommune tillater det.

FS sitt vedtak fra 22.11. betyr følgende: de 32 beste spillerne, per kjønn, i Norge påmeldt i de største turneringene (NT Masters 2020) i Norge får delta i trening.

NVBF planlegger for at sandvolleyballsesongen 2021 vil starte i mai alle regioner. Per i dag er trening utendørs tillatt for alle aldersgrupper (kommunale variasjoner forekommer). For spillere under 20 år er det, i henhold til nasjonale retningslinjer tillatt med kamper innad i egen region. Dette gir forhåpentligvis sandvolleyball mulighet til å starte opp som planlagt i mai.

Arkiv sandvolleyball 2021

Kompetanse og utvilking

Oppdatert 09.08

Planlagte kurs og klubbutviklingsbesøk høsten 2021 forventes på nåværende tidspunkt å bli gjennomført som planlagt.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

 

Oppdatert 28.06

Siste oppdatering knyttet til kurs og samlinger er fra den 29. april. Neste oppdatering på dette området vil bli i august med mindre det vil skje noen vesentlige endringer fra myndighetenes/idrettens side.

 

Oppdatert 29.04

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det realistisk å få gjennomført oppsatte kurs utendørs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale retningslinjer og utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs utendørs kommende sandvolleyballsesong. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale retningslinjer og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF tilbyr lederkurs utendørs i forbindelse med sommerturen Sandasol. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune.  Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

Sommerturen Sandasol anses som realistisk å gjennomføre. I den forbindelse avtales det direkte med den enkelte klubb hvordan besøket gjennomføres slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Den enkelte klubb står selv ansvarlig for å ivareta at retningslinjer for smittevern overholdes i henhold til retningslinjene i den enkelte kommune. Vi ber om forståelse for at program kan bli endret og enkelte besøk avlyst hvis nasjonale eller lokale retningslinjer legger føringer på planlagt program.

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 09.08.

Vi er fortsatt på trinn 3 i myndighetenes gjenåpningsplan. Regjeringen har varslet at en ny vurdering av nasjonale tiltak vil gjøres i midten av august.

DELTAKELSE I NT

Norgestour er norsk sandvolleyballs eliteserie, og turneringene kan arrangeres i henhold til nasjonale retningslinjer. Spillere fra hele landet kan delta.

Har du spørsmål knyttet til deltakelse i Norgestour, kontakt NVBF på epost [email protected].

Kalender for Norges Tour 2021 finner du på Norgestour.no og på  NVBFs terminplan.

TRENING

I henhold til nasjonale retningslinjer kan alle aldersgrupper nå trene sandvolleyball utendørs i grupper på inntil 40 personer, så lenge man kan holde en meters avstand.

I kommuner med strengere lokale retningslinjer, der eksempelvis kun toppidrettsutøvere kan trene, er det NVBFs definisjon av toppidrett som skal følges.

ARRANGEMENT TOPPIDRETT

I henhold til nasjonale retningslinjer er det per i dag tillatt med toppidrettsarrangement utendørs som normalt. Det settes derfor ikke lenger et tak på antall deltakerlag på Norgestour.

Arrangør kan legge til rette for et avgrenset tilskuerområde der opp til 500 personer kan oppholde seg.

Arrangør er ansvarlig for at alle som befinner seg innenfor arrangementsområdet skal være registrert med navn og kontaktinfo.

Øvrige krav til arrangør finner man i NVBFs protokoll.

Huskeliste for arrangører.

Oppdatert 09.08

NM Senior

NM Senior ble spilt i Kristiansand 5.-8. august.
Kristiansand Sandvolleyballklubb var arrangør.

NM Regionlag U17 Sandvolleyball

NM Regionlag ble spilt i Oslo på Kringsjå Arena 2.-4. august.
Koll IL var arrangørklubb.

Åpne samlinger ble arrangert rundt i hele landet i mai og juni.

Junior-NM

NM U15 og NM U19 ble spilt 27.-29. juli.

NM U17 og NM U21 ble spilt 30. juli-1. august.

Koll IL var arrangør, og kampene ble spilt på Voldsløkka og Koll Arena.

NM Veteran sandvolleyball

NM Veteran arrangeres ikke i 2021.


NM Miks sandvolleyball

NM Miks arrangeres ikke i 2021.

09.08

Vi er fortsatt på trinn 3 i myndighetenes gjenåpningsplan. Regjeringen har varslet at en ny vurdering av nasjonale tiltak vil gjøres i midten av august.

DELTAKELSE I RT

Spillere i alle aldre kan delta på LT og RT. Dersom kommunen du bor i har strengere lokale tiltak grunnet høy smitte, skal du ikke delta på arrangement i en annen kommune.

Spillere under 20 år kan delta på regionale turneringer i andre regioner.

Er du usikker på hva som er tillatt, henvend deg til [email protected].

ARRANGEMENT BREDDEIDRETT

I henhold til nasjonale retningslinjer er det per i dag tillatt med breddearrangement utendørs med maksimalt 200 personer.

Deltakerantallet omfatter spillere, trenere, publikum og arrangørstab.

Arrangør er ansvarlig for at alle som befinner seg innenfor arrangementsområdet skal være registrert med navn og kontaktinfo. Øvrige krav til arrangør finner man i NVBFs protokoll.

Huskeliste for arrangører.

Se terminplan her.

Oppdatert 09.08

I kommuner som ligger på nasjonalt tiltaksnivå kan lokal turnering med voksne deltakere arrangeres. Deltakerne kan komme fra andre kommuner i regionen, så fremt disse kommunene ligger på samme tiltaksnivå som kommunen turneringen arrangeres i.

Spillere under 20 år kan delta på LT i andre regioner enn den de tilhører.

Et arrangement kan maksimalt samle 200 personer. Antallet inkluderer, spillere, trenere, publikum og arrangørstab.

Er du usikker på hva som er tillatt, henvend deg til [email protected].

Oppdatert 09.08

Det ble avholdt tre åpne samlinger i hver region for spillere født 2005-2008 i mai, juni og juli.

Landslag senior:

Landslagene våre vil delta internasjonalt denne sesongen, og World Tour, Continental Cup, EM og OL vil være lagenes hovedaktiviteter.

 • Landslag menn sandvolleyball spiller Continental cup 6-9. mai, og aktiviteten kan følges HER.
 • World Tour-kalenderen ligger HER
 • Informasjon om sandvolleyballturneringen under OL i Tokyo finnes HER
 • Oppdatert informasjon fra Olympiatoppen knyttet til OL i Tokyo ligger HER.
 • På CEV sin side finner du informasjon om EM,  HER.

Landslag junior:

Norge vil delta med lag på aldersbestemte mesterskap gjennom sesongen 2021.

 • CEV sine sider om aldersbestemte EM ligger HER.

Øvrige spillere:

Utøvere som ikke er en del av NVBFs landslagsgruppe, men ønsker å delta i sandvolleyballkonkurranser/turneringer i regi av FIVB, CEV og NEVZA i sesongen 2021, må ta direkte kontakt med Beate Sødal på epost [email protected] for nærmere informasjon.

Siste oppdateringer:

Kompetanse og utvilking

Trenerkurs, dommerkurs og utviklingssamlinger med fysisk oppmøte i hall vil bli gjennomført når nasjonale og lokale myndigheter igjen tillater at denne type møteplasser.

NVBF tilbyr flere spennende foredrag og kortere kurs via nett i de kommende ukene. Sjekk ut vår kurskalender for mer informasjon:  https://volleyball.no/kurskalender/

NVBF tilbyr også flere spennende webinarer for trenere, ledere og dommere som et supplement til de tradisjonelle kursene. Følg med på vår kurskalender for mer informasjon om disse og øvrige kurs her: https://volleyball.no/kurskalender/

Arrangement og konkurranse

Oppdatert 29.03.

Fra og med 25.3 og inntil videre blir det forbudt med innendørs organisert idrett- og fritidsaktiviteter for voksne (20 år og over).
Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig med å holde avstand.

Pr i dag bekrefter NIF at den definisjon som tidligere er benyttet, gjelder. Mao kan alle trene med sitt lag som tilhører definisjonen toppidrett i Norge.
Dette gjelder alle Mizunoliga og 1. div klubber.
NB! Dette gjelder ikke for de kommuner som har strengere restriksjoner, som til eks alle kommuner i Viken fylke.


Oppdatert 26.03

MIZUNOLIGAEN
Mizunoligaen er avsluttet og sesongen er annullert. Ingen vinnere kåres og ingen rykker ned.

Eventuelle nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremier fra Mizunoliga fordeles på alle lag og gis i rabatt i neste sesongs serieavgift.

Sluttspill i Mizunoliga, Final Four, avlyses.

1.DIVISJON

1.divisjon avsluttes umiddelbart. Ingen vinner av serien kåres, og lagene beholder plassen i serien.

Opprykk og/eller nedrykk skjer etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

Oppdatert 22.04

NM-finale Senior

NM-finalene utsettes til september/oktober.

NM Snow Volley

NM Snow Volley for 2021 avlyses i samråd med arrangør, sponsorer og kommunale helsemyndigheter.

NM Regionlag U16 Volleyball

NM Regionlag for sesongen 2020-21 avlyses.

NM U19

NM U19 utsettes til 24.-26. september. Åpen påmelding, dvs. at det ikke blir arrangert RM, og NVBF tildeler plass etter gitte kriterier dersom antall påmeldte lag overskrider antall plasser i hver klasse.

Bodø Volley vil være arrangør for NM U19.

NM U17

NM U17 gjennomføres 1-3.10. og KFUM Stavanger er tildelt arrangementet.

Dersom RM U17 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper, og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM U15

NM U15 gjennomføres 24-26.9. og Førde VBK er tildelt arrangementet.

Dersom RM U15 skal spilles, vil det gjennomføres i august. Hvis kampene skal spilles i en helg vil 28.-29. august være mest aktuell. I noen regioner kan RM spilles som enkeltkamper og da kan disse settes opp i ukedager som passer for lagene.

NM Veteran

NM Veteran utsettes til 12.-13. november 2021. Mesterskapet skal spilles i Sandnes med Austrått IL som arrangør.

Oppdatert 26.03

Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute.

Det er tillatt å spille kamper innad i egen kommune. Arrangement innendørs kan ha opptil 50 deltakere.

NVBF ber alle klubber om å holde seg oppdatert på kommunale retningslinjer i egen kommune.

Aldersbestemte aktiviteter våren 2021

Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale eller lokale uformelle aktiviteter kan gjennomføres der det er mulig.

Ingen rankingpoeng eller premiering for sesongen 2020-21 vil bli utdelt.

Oppdatert 11.03

Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene vil kåres, og lagene beholder plassen i serien. Opprykk eller nedrykk vil skje etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien 2021-22 innen 1.5.2021 for 2.divisjon i alle konkurransesoner, samt 3. og 4.divisjon i Øst.

Oppdatert 11.03

Kun trening i egen klubb og konkurranse innad i egen kommune tillates for denne aldersgruppen. Regionale samlinger må derfor utsettes til regjeringen har åpnet for aktivitet på tvers av kommunegrenser.

Volleyball: Ingen flere regionale samlinger våren 2021 planlegges.

Sandvolleyball: Det vil holdes tre åpne samlinger i hver region for spillere født 2005-2008 i mai og juni.

Oppdatert 15.04

Fra og med fredag 16. april vil følgende lettelser tre i kraft:

 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Oppdatert 11.03

Utøvere som favnes av NVBFs definisjon av toppidrett kan trene som normalt gitt at de kommunale retningslinjene i utøvernes hjemkommune tillater det.

FS sitt vedtak fra 22.11. betyr følgende: de 32 beste spillerne, per kjønn, i Norge påmeldt i de største turneringene (NT Masters 2020) i Norge får delta i trening.

NVBF planlegger for at sandvolleyballsesongen 2021 vil starte i mai alle regioner. Per i dag er trening utendørs tillatt for alle aldersgrupper (kommunale variasjoner forekommer). For spillere under 20 år er det, i henhold til nasjonale retningslinjer tillatt med kamper innad i egen region. Dette gir forhåpentligvis sandvolleyball mulighet til å starte opp som planlagt i mai.

Som en følge av pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og konkurransetilbudet, utdanningsaktivitetene og sportslig program iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt). Det har vært utfordrende både med tanke på avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer med de ulike arrangørene/aktørene.

På denne siden kan du se siste oppdatering innen hvert aktivitetsområde.

Om smittevern og protokoller som omhandler koronasituasjonen, følg med her (link til koronasidene)

Nedenfor finner du protokoll fra Forbundsstyrets møter der koronarelaterte saker har blitt drøftet og vedtatt.

Vedtak i Forbundsstyret

Vedtak:
1. Forbundsstyret støtter forslaget om midlertidig stans av konkurranseaktivitet for 1. div, gjeldende i første omgang ut november måned.

Vedtak: 1.

 1. Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om stans i 1.div ut november måned, men ønsker fortsatt konkurranseaktivitet i Mizunoligaen og NM. 2. NM semifinaler 1 og 2 kan bli omberammet, men i utgangspunktet gjennomføres semifinale 1 som berammet, mens semifinale 2 utsettes til 16/17 januar. Klubbene vil få beskjed om mulig omberamming i forkant av trekking av semifinalene den 16. november.
 2. FS ønsker å holde ukentlige møter fremover for å diskutere utviklingen av covid19 dermed å kontinuerlig kunne gjøre ytterligere vurderinger og vedtak. Neste møte blir 22 november. Kl. 18.00 på Teams.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å kunne «holde høy beredskap oppe» når det gjelder det videre serietekniske arbeidet for avviklingen av inneværende sesong.
 2. FS meddeler med dette at det vil kunne bli avvik i sesongens reglement og reguleringer som en følge av pandemien og normalt regelverk settes til side på de punktene som påvirkes av dette.
 3. I den forbindelse gir FS fullmakt til presidentskapet og beredskapsgruppen, som i samarbeid, håndterer og fortløpende behandler de ulike problemstillingene, herunder vedta nødvendige midlertidige endringer i forbundets reglementer. Her vil det være behov for enten varige eller kortvarige/tidsavgrensede/ situasjonsbestemte justeringer. Presidentskapet vil også fortløpende vurdere om enkeltsaker skal fremlegges for FS til behandling.
 4. FS ber GS v/avdeling Arrangement og Konkurranse om å kartlegge omfang, behov og konsekvenser, og se på ulike planverk for gjennomføringen av inneværende sesong.
 5. FS ber GS drøfte med regionale styrer hvordan mulighetene er for aktivitet i den enkelte region. Dette i forhold til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.
 6. I forbindelse med søknad til helsedirektoratet, om unntak fra gjeldende smittevernregler, er særforbundene utfordret av Norges idrettsforbund til å redegjøre for hvem som omfattes av begrepet toppidrettsutøvere. I volleyball er dette definert til utøvere på seniorlandslagene, utøvere i toppdivisjonen (Mizuno-ligaen), utøvere som har volleyball som levebrød samt de som er med på prosjektet «morgendagens olympiere». Dette medfører at FS’ tidligere vedtak, om at 1. divisjonsaktiviteten «fryses», opprettholdes til utgangen av 2020.
 7. FS ber GS om å opprette en egen side på volleyball.no som blir en «publiseringsvegg» for endringer som gjøres i tilknytning til gjennomføringen av inneværende sesong. Her forventes det at klubbene følger med for å holde seg oppdatert om situasjonen og de endringer som besluttes.

Vedtak:

 1. Forbundsstyret ser det som viktig å følge de råd og forskrifter regjering, helsedirektoratet og NIF forventer og pålegger NVBF å følge. Da situasjonen i Norge, og Europa for øvrig, er sterkt preget av restriksjoner for reisevirksomhet, anser ikke FS det rett å sende våre Landslag i Volleyball til henholdsvis Hellas og Østerrike (Damer) og Ungarn og Portugal (Herrer) for kvalifiseringsspill i januar.
 2. FS ser det som svært utfordrende å delta i landslagsaktiviteter under rådende pandemi-forhold og vedtar at Norge trekker sine lag fra EM kvalifisering, dersom CEV (eller nasjonene innad i gruppen) opprettholder sitt krav om gjennomføring av gruppespill i januar. Om CEV tillater utsettelse av gruppespill til mai, (neste landslagsperiode), og det er enighet om dette mellom nasjonene i gruppen, vil Norge kunne delta, forutsatt endrede råd og forskrifter om reisevirksomhet i Europa, spesielt til og fra de land som organiserer puljespillene.

15.12.2020 Sak 1. Utsettelse av aldersbestemte RM og NM i 2021

Forbundsstyrets vedtak:

RM flyttes fra januar til mars.

NM U15 og U17 flyttes til foreslåtte datoer høsten 2021.

NM U19 forsøkes gjennomført våren 2021 pga. utfordringer skoleendring vil gi for denne aldersgruppen.

 

NM U19 spilles 7.-9. mai i Bodø

NM U15 spilles 24.-26. september i Førde

NM U17 spilles 1.-3. oktober i Stavanger

15.12.2020 Sak 2. Utsettelse av NM regionlag

Forbundsstyrets vedtak:

NM regionlag flyttes til siste halvdel av april.

Avdeling Arrangement og konkurranse får mandat til å finne ny dato, eventuelt også nytt arrangørsted, for NM regionlag.

NM Regionlag U16 Volleyball planlegges til helgen 17.-19. april.

15.12.2020 Sak 3. Plan for gjennomføring av cupfinaler NM Senior

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Beholde oppsatt dato – lørdag 13. februar.
 2. Finalekampene spilles på samme sted for kvinner og menn.
 3. NVBFs gulv skal benyttes, og en flott arena for kampene skal rigges.
 4. I utgangspunktet beholdes Bjørnholthallen som kamparena. I tillegg bookes alternative haller for gjennomføring.
 5. Mandag 18. januar, når de fire finalelagene er klare, samt at vi vet mer om hvilke restriksjoner som er gjeldende, både i Oslo og nasjonalt, tar NVBF en avgjørelse om hvor finalene skal spilles. Dersom restriksjonene i Oslo fortsatt er strengere enn de nasjonale, vil avdelingen foreslå å flytte finalene.

15.12.2020 Sak 4. Oppstart av konkurranseaktivitet i 1. divisjon.

Forbundsstyrets vedtak:

 1. Avdeling arrangement & konkurranse informerer samtlige klubber i 1. divisjon om at konkurranseaktiviteten starter opp igjen fra og januar 2021.
 2. NTV bes om å komme med sine innspill og forslag til oppsett, skriftlig til administrasjonen.
 3. Samtlige klubber bes om melde tilbake om de ønsker å gjenoppta konkurranseaktivitet. Dersom noen frafaller vil resterende serie spilles uten disse lagene, men det vil ikke inntreffe sanksjon eller nedrykk. Normale krav til serieavgift og lisensiering opprettholdes også for disse lagene.

Sak 5   Status arrangement og konkurranse
Vedtak:

 1.  Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering. 
 2. FS ser det som viktig å følge de nasjonale smitteverntiltak som ble innført 3. januar 2021. Det betyr at alle innendørsaktiviteter settes i bero i to uker. Ettersom toppidretten ikke er omfattet av de nye tiltakene opprettholdes aktiviteten i Mizunoligaen i tråd med dette og gjeldende protokoller.
 3. FS ber GS åpne for å vurdere alternativt sted, og eventuelt alternativ dato for Cupfinalen, mens øvrig endringer og flytting av kamper og mesterskap gjøres iht. de prosedyrene som tidligere er lagt for endring av terminplan og regelverk. 

Sak 17   Avklaringer sesongen 2020/2021
Vedtak:

 1. Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte planene og avklaringene for sesongen 2020/21, som en følge av koronapandemien.
 2. Ettersom dette vil medføre at deler av regelverket settes til side, forutsettes det at denne informasjonen distribueres til alle berørte klubber samt publiseres på koronasidene på volleyball.no.

Sak 24 (7.03.2021) Sesonggjennomføring 2020-21

Vedtak:
1. Mizunoliga avsluttes som enkel serie (7 kamper) som spilles helgen 9.-11.4.
Vinneren av serien er Seriemester 2020/2021. I de tilfeller der to lag allerede
har møtt hverandre to ganger, er det første møte mellom lagene som vil
være gjeldende.
Ingen nedrykk, lagene beholder plassen i serien. Eventuell nedrykk skjer etter
søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Pengepremie i Mizunoliga tildeles i henhold til plassering i serie. Tilsvarende
tildeles rett til e-cup deltakelse. Premie øremerkes deltagelse i Europa Cup
2021-2022.
Sluttspill i Mizunoliga, final four, vurderes gjennomført etter samråd med de
gjeldende klubber. Datoen for eventuell gjennomføring er satt til helgen 28-
30.5.

2. NM finalene utsettes til helgen 16-18.4. Primært ønskes finalene spilt i Oslo. Andre spillested blir vurdert ift. gjeldende restriksjoner.

3. 1.divisjon avsluttes umiddelbart.
Ingen vinner av serien og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk og/eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

4. Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien innen 1.5. for 2.divisjon i
alle konkurransesoner samt 3. og 4.divisjon i Øst.

5. Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale/lokale uformelle aktiviteter det der er naturlig/mulig.

6. RM U15 og RM U17 ønskes gjennomført i april/mai/juni mnd. Om dette ikke er mulig, utsettes RM til august måned.

7. NM U19 foreslås utsatt til høsten, forutsatt at aktuelle klubber ønsker dette.
Det vil bli gjennomført en høring vedrørende dette. Dersom interesse for
gjennomføring U19 høst, ønskes RM gjennomfør april/mai/juni, slik det ønskes gjennomført for U15 og U19. Om dette ikke er mulig, utsettes RM U19 til august måned.

8. Regionalt styre og regionalt utvalg Arrangement og konkurranse vil
utfordres, i samråd med administrasjonen, til å være pådrivere ovenfor
klubbene for oppslutning og gjennomføring av RM våren 2021, samt øvrig
lokal og regional aldersbestemt aktivitet, der det er mulig å gjennomføre.

9. NM Regionlag avlyses.

10. Veteran NM vurderes i midten av mars om den skal gjennomføres som planlagt. Hvis ikke det kan gjennomføres som planlagt, vil Veteran NM flyttes til september 2021.

11. NM Snow Volley avlyses etter samråd med arrangør, sponsor og kommunale helsemyndighetene.

Sak 33 (23.03.2021) Mizunoligaen, NM finaler senior, NM U19

Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar følgende:

 • a. Mizunoligaen sesongen 20/21 avsluttes med dette vedtak den 23 mars
  2021 pga. restriksjoner som følge av koronapandemien. Sesongen strykes,
  og det vil ikke kåres en seriemester sesongen 20/21. Ingen lag rykker ned.
 • b. Vedtatte prispenger sesongen 20/21 utbetales ikke. Vedtatt sum vil bli
  fordelt likt og gitt klubbene i Mizunoligaen i rabatt sesongen 21/22. FS
  vil behandle E-cup deltakelse (søknadsbaserte kriterier) sesongen 21/22 i
  sitt møte i april.
 • c. Sluttspill i Mizunoligaen 2020-2021 avlyses.
 • d. NM finalene 2021 utsettes til sept./okt. Endelig dato avtales i dialog med
  lagene.
 • e. NM U19 utsettes til helgen 24-26.9.21. RM avlyses.
  Det gjennomføres åpen påmelding til NM U19. Avdeling Arrangement og
  Konkurranse tildeler plasser etter vedtatte kriterier innen 15.5.21 dersom
  klassene blir overfylt.

 

2. FS gir GS fullmakt å finne nye datoer til NM finalene senior.

Start typing and press Enter to search