covid-19-790×450

NVBF – aktivitet høsten 2020

Mange har spørsmål om korona og hvordan pandemien påvirker NVBFs planlagte aktivitet høsten 2020. Dette gjelder volleyball, sandvolleyball, paravolleyball, samlinger, kurs og mer, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva gjelder, hvilke råd, hvilken veiledning gir NVBF?

Forbundsstyret (FS) behandlet saken i sitt møte 13.08.2020. De mest nærliggende aktivitetene ble drøftet, og prinsipielle retningslinjer ble lagt. For å holde alle ledd i organisasjonen – utøvere, klubber og ressurspersoner – kontinuerlig oppdatert, har FS vedtatt at NVBFs beredskapsgruppe skal ha faste ukentlige møter, samt oppdatere organisasjonen hver mandag vedrørende koronasituasjonen. Gruppen ledes av generalsekretæren.

Beredskapsgruppen deler inn informasjonen i 4 deler:

 1. Internasjonal aktivitet
  • Omfatter landslag – alle grener
  • Klubblag i NVBF
  • Utøvere som representerer Norge utenfor landslag (Sandvolleyball)
  • Dommere med internasjonale oppnevninger
  • Politisk og administrativ internasjonal representasjon.
 2. Nasjonal aktivitet; kamper, samlinger og turneringer
 3. Krav og forpliktelser hos arrangør
 4. Kurs og klubbutvikling

NVBF gjør ukentlig vurdering og vil fortløpende gi oppdatert informasjon ettersom endringer skjer fra helse- og/eller idrettsmyndigheter. Vi vil ta vårt ansvar for dugnaden mot smittespredning i samfunnet, samtidig som vi arbeider for en så normal aktivitet som mulig. Dette krever at vi samarbeider godt i alle ledd.

NVBF er ikke definert som en kontaktsport. Dette gjør vårt arbeid noe enklere, men det er fortsatt retningslinjer som skal følges for at vi kan utøve vår idrett på en forsvarlig måte.

Se også nyttig informasjon gitt på NIF sine sider.

Siste oppdateringer

Oppdatert 15.10

NVBF fraråder fortsatt all internasjonal representasjon og klubbdeltakelse. Unntak gjelder de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

Forbundsstyret åpner for at enkeltpersoner som oppnevnes til internasjonale oppdrag (dommere og teknisk delegerte) kan få reise på visse vilkår. Aktuelle  kandidater må kontakte NVBF v/David Cox, e-post: David.cox@volleyball.no,  for å avklare gjeldende premisser for reisen.

Denne oppdateringen gjelder for november. Ny vurdering gjeldende for desember gjøres 15. november.

29.09

Forbundsstyret har forlenget reiserestriksjonene internasjonalt frem til 1. november. NVBF avstår fra internasjonal deltakelse og representasjon, med unntak av reiser i arbeids medfør.

Ny vurdering gjeldende for november gjøres 15. oktober.

21.09
På bakgrunn av siste periodes utvikling av pandemien internasjonalt har ikke FS endret sitt vedtak om at vi avstår fra all internasjonal deltakelse og representasjon med unntak kun for de som reiser i arbeids medfør, herunder landslag senior.

All NEVZA-aktivitet for sesongen 2020-21 er avlyst. Dette innebærer mesterskapene i U17- og U19-klassen, samt NCC for klubblag senior.

Ny oppdatering/vurdering vil gjøres mot slutten av september.

24.08
Siste oppdatering fra NVBF knyttet til internasjonal aktivitet er fra den 17. august

Oppdatert 17.08

Forbundsstyret fattet i sitt møte 13. august et vedtak vedrørende reiser for utøvere i forbindelse med internasjonale mesterskap og turneringer. Den verdensomspennende pandemien påvirker idretten globalt, og NVBF har som forbund ansvar for utøvere vi sender ut som representanter for Norge internasjonalt. Det er mye uro og usikkerhet knyttet til smittesituasjonen både i Europa og verden for øvrig, og det er viktig for oss i denne situasjonen å etterstrebe forutsigbarhet. Vi er en verdibasert organisasjon, og vi må noen ganger ta valg som på kort sikt kan være tøffe og ubehagelige, men nødvendige. Forbundsstyret har, på bakgrunn av regjeringens anbefaling om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig frem til 1. oktober, vedtatt å ikke delta internasjonalt. Smittevern må fortsatt veie tyngst, og NVBF ønsker at norske utøvere bidrar til å unngå potensiell smitte-import ved internasjonale reiser.

Unntaket er definert av Olympiatoppen som arbeidsreiser. Dette omfatter landslagsutøvere og utøvere som lever av idretten sin.

Unntaket gjelder da ikke for:

Jr og youth utøvere, uansett aldersgruppe.

Dommere og klubblag

Politisk og administrativ representasjon

Sandvolleyballutøvere som ikke er på det norske landslaget.

 

Administrasjonen v/beredskapsgruppen – AKU vil ukentlig oppdatere informasjon og gjeldende retningslinjer/frister vedrørende internasjonal representasjon.

 

Dette vedtaket gjelder foreløpig frem til 1 oktober, gjeldende all reise utenlands. For spørsmål, send e-post til: post@volleyball.no

Administrasjonen vil kontakte alle utøvere og lag som berøres av ovennevnte vedtak, og som var påmeldt til aktivitet i gjeldende tidsrom.

Oppdatert 27.10

Regjeringens nye nasjonale retningslinjer, gjeldende fra torsdag 28.10 kl. 12.00,  medfører ingen endringer for organisert idrett. Det innebærer at all volleyballaktivitet kan gjennomføres som planlagt også fremover.

For noen kommuner er ytterligere tiltak iverksatt for å stanse smitte. Da er NVBF og lokale klubber selvsagt pålagt å følge disse. I Oslo er det i dag avklart med Oslo Idrettskrets og byrådet at ENESTE endring er at antall personer i en idrettshall uten faste sitteplasser er redusert fra 50 til 20 personer. MEN, dette gjelder kun personer som ikke er direkte involvert i aktiviteten. Det betyr at utøvere, dommere og nødvendige funksjonærer IKKE skal telles med i disse 20 personene. Det er altså publikum som er redusert i Oslo, ikke aktiviteten.

NVBF minner alle arrangørklubber om viktigheten av å være svært nøye med egne rutiner for smittevern i forbindelse med arrangementer.
Alle arrangement skal registreres og rapport skal leveres i etterkant.
Linker og informasjon til arrangører finner du HER.

 

Oppdatert 26.10

Minimum antall timer mellom deltakelse i to ulike treningsgrupper er  senket fra 48 timer til 24 timer.

Oppdatert 23.10

Under punkt 8.6 i protokollen er vask av gulv mellom hver kamp i en turnering eller serieturnering fjernet. Kontaktpunkter skal vaskes som før.

Oppdatert 12.10

To punkt knyttet til praktisk gjennomføring og kampavvikling er satt inn i NVBFs protokoll:

 • Inntil 2 minutter til smittevern ved sidebytte gjelder også ved sidebytte midt i 5.sett.
 • I lavere divisjoner og i aldersbestemt aktivitet kan lagene, dersom forholdene i hallen ligger til rette for det, velge å medbringe benken ved sidebytte fremfor å rengjøre den. I Mizunoligaen og 1. divisjon skal benken bli stående, og hvert lag er ansvarlig for å rengjøre den.

Oslo kommune har forlenget taket som er satt på 50 deltakere på arrangement inntil videre.

Oppdatert 09.10

Tre nye punkt knyttet til praktisk gjennomføring og kampavvikling er satt inn i NVBFs protokoll:

 • Arrangør skal stille med håndsprit og såpevann til bruk under kampen i de kamper da gjestende lag reiser med fly.
 • Det skal legges inn opptil 2 minutter til smittevern mellom hvert sett. 2.dommer påser at begge lag spriter hender og vasker kontaktflater på egen benk. Når det er gjort gir 2.dommer signal for bytte av side. På dette tidspunktet begynner de offisielle 3 minutter mellom settene.
 • Ved kampslutt skal begge lag stille opp langs 3-meterlinjen. Lagene hilser til hverandre og til dommerne på signal fra 1.dommer.

Oppdatert 29.09

NVBF er nå i gang med aktivitet på alle nivå, og mange arrangørklubber gjør en flott jobb i forhold til smittevern. Vi vil presisere at ALLE LAG og SPILLERE har et eget ansvar for å overholde smittevernregler som deltakere på et arrangement.

OSLO KOMMUNE – maksimalt 50 deltakere på arrangement.
Helsemyndighetene sitt tak på maksimalt 200 personer på arrangement gjelder på generelt grunnlag i hele landet. I Oslo Kommune ble det, mandag 28. september, midlertidig satt et tak på maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser. Dette er i første omgang gjeldende frem til 13. oktober.
Jf. NVBFs protokoll er det viktig å understreke at alle arrangørklubber må til enhver tid forholde seg til halleiers bestemmelser og de kommunale retningslinjer.

Oppdatert 21.09

Det er økende smitte i samfunnet og vi ber hele organisasjonen om å virkelig ta smittevern på alvor i den kommende tiden.

Alle våre medlemmer bør sette seg godt inn i Protokoll trening, kamp, arrangement. Den ble oppdatert fredag 18.september på viktige områder som kampavvikling og kurs. Les hvilke justeringer som er gjort for å sikre trygg gjennomføring av mest mulig aktivitet. 

 

Oppdatert 07.09

Protokoll som beskriver arrangørklubbs forpliktelser og ansvar knyttet til smittevern ligger HER
NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon.

Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

 

Oppdatert 24.08

NVBF arbeider med en protokoll som beskriver retningslinjer som ivaretar smittevern i forbindelse med gjennomføring av arrangementer, turneringer og seriespill. Protokollen forventes publisert i løpet av uke 35.


Oppdatert 17.08

Her vil det komme informasjon i løpet av kort tid. Pr nå er følgende aktivitet avlyst:

 • Det utsatte (2019/2020) NM U15 (Førde)
 • Det utsatt (2019/2020) NM U17 (Stavanger)
 • Veteran NM 2020
 • Vest Cup
 • Åpningsturnering Hordaland

Utsatt:

 • Regionale samlinger (regionlag) i september er utsatt til oktober, nye datoer vil bli satt opp

For spørsmål om øvrig aktivitet planlagt i klubb og/eller regionalt – kontakt NVBF beredskapsgruppen på e-post: post@volleyball.no

For informasjon om volleyballtrening, se her

Oppdatert 27.10

Regjeringens nye nasjonale retningslinjer, gjeldende fra torsdag 28.10 kl. 12.00,  medfører ingen endringer for organisert idrett. Det innebærer at all volleyballaktivitet kan gjennomføres som planlagt også fremover.

For noen kommuner er ytterligere tiltak iverksatt for å stanse smitte. Da er NVBF og lokale klubber selvsagt pålagt å følge disse. I Oslo er det i dag avklart med Oslo Idrettskrets og byrådet at ENESTE endring er at antall personer i en idrettshall uten faste sitteplasser er redusert fra 50 til 20 personer. MEN, dette gjelder kun personer som ikke er direkte involvert i aktiviteten. Det betyr at utøvere, dommere og nødvendige funksjonærer IKKE skal telles med i disse 20 personene. Det er altså publikum som er redusert i Oslo, ikke aktiviteten.

NVBF minner alle arrangørklubber om viktigheten av å være svært nøye med egne rutiner for smittevern i forbindelse med arrangementer.
Alle arrangement skal registreres, og rapport skal leveres i etterkant.
Linker og informasjon til arrangører finner du HER.

Oppdatert 12.09

Oslo Kommune har forlenget taket på 50 deltakere på arrangement inntil videre.

Oppdatert 09.10

Et nytt punkt knyttet til arrangørs forpliktelser ved kampavvikling er satt inn i NVBFs protokoll i dag:

 • Arrangør skal stille med håndsprit og såpevann til bruk under kampen i de kamper da gjestende lag reiser med fly.

Oppdatert 29.09

OSLO KOMMUNE – maksimalt 50 deltakere på arrangement.
Helsemyndighetene sitt tak på maksimalt 200 personer på arrangement gjelder på generelt grunnlag i hele landet. I Oslo Kommune ble det, mandag 28. september, midlertidig satt et tak på maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser. Dette er i første omgang gjeldende frem til 13. oktober.
Jf. NVBFs protokoll understrekes det at arrangørklubber til enhver tid må forholde seg til halleiers bestemmelser og de gjeldende kommunale retningslinjer. Dette er arrangørklubbs ansvar å holde seg oppdatert på.

Oppdatert 21.09

Den økende smitten i samfunnet gjør at vi ber alle kommende arrangører være ekstra påpasselige med smittevern.

I Protokoll trening, kamp, arrangement beskrives arrangørklubbs forpliktelser og ansvar knyttet til dette. Protokollen ligger HER

 

Oppdatert 07.09

Protokoll som beskriver arrangørklubbs forpliktelser og ansvar knyttet til smittevern ligger HER
NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon.

Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

Oppdatert 24.08

NVBF arbeider med en protokoll som beskriver retningslinjer for å ivareta smittevernhensyn i forbindelse med arrangementer, kamper og seriespill. Protokollen planlegges publisert i løpet av uke 35.

Oppdatert 17.08

NVBF har utarbeidet koronavettregler som beskriver hvilke forhold som skal overholdes ved trening, konkurranse og arrangement. Disse kravene gjelder for både deltagere og arrangør/klubb som er ansvarlig for aktiviteten. Innholdet oppdateres fortløpende basert på ny informasjon fra regjerning, FHI, NIF, ledelsen i NVBF. I forbindelse med gjennomføringen av aktiviteten er det en link til e-læringskurs som alle over 12 år skal gjennomføre før de deltar.

Når det gjelder kravene til arrangør i forhold til serier og turneringer vil disse bli laget med spesielt fokus på hvordan man skal ivareta smittevernskravene. Retningslinjene (protokoll) vil bli utarbeidet og tilgjengelig på nettsidene til NVBF innen 1.9.

Oppdatert 26.10
Siste oppdatering fra NVBF knyttet til kurs og klubbutvikling er fra den 21.09.

 

Oppdatert 21.09

I Protokoll trening, kamp og arrangement omhandler et kapittel deltakelse på kurs, klubbutviklingsmøter og inspirasjonssamlinger.

Kapittel 4:  Kurs, klubbutvikling og inspirasjonssamlinger

 

Oppdatert 17.08

Trenerkurs består av en liten gruppe mennesker, og vi anser det per nå som realistisk å få gjennomført oppsatte kurs samtidig som man ivaretar smittevernhensynene som må følges.  Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og lokale eller nasjonale utbrudd kan føre til avlysninger på kort tid.

Det er også ønskelig å gjennomføre dommerkurs kommende sesong. Antall deltagere på kursene vurderes slik at man kan ivareta smittevernhensynene. For gjennomføring av kurs er vi samtidig avhengig av at turneringer blir gjennomført. Vi gjør derfor oppmerksom på at planen for dommerkurs kan bli endret avhengig av lokale eller nasjonale utbrudd og endinger i turneringsoppsettet.

NVBF vil tilby klubbutvikling sesongen 2020/2021. Vi ber interesserte klubber kontakte NVBF på kompetanse@volleyball.no for nærmere informasjon og avtale. NVBF vil avtale direkte med den enkelte klubb i forhold til gjennomføring av et besøk slik at man sikrer at smittevernhensyn ivaretas. Vi ber om forståelse for at enkelte besøk kan bli gjennomført digitalt hvis smittesituasjonen skulle tilsi at dette er mest hensiktsmessig.

Informasjon formidlet tidligere

Hva blir resultat av sesongen når vi ikke har spilt ferdig alle kampene/turneringene?

Les mer om avslutning av sesongen og resultater via linken:

https://volleyball.no/nyheter/avslutning-og-resultater-volleyballsesongen-2019-2020/

Hvordan vil avlysningen påvirke opprykk/nedrykk/kvalifisering for sesongen 2020-2021?

Les mer om hvordan opprykk/nedrykk/kvalifisering vil bli administrert etter avlysningen her:

https://volleyball.no/nyheter/avslutning-og-resultater-volleyballsesongen-2019-2020/

Hvem avgjør endelig resultatene fra sesongen?

Forbundsstyret behandlet avslutning av sesongen 2019-2020 og gjorde følgende vedtak:

Avslutning av sesongen 2019/2020, (tabellplassering og prinsipper for plassering), blir vedtatt og gjennomført i henhold til det forslag administrasjonen la frem for Forbundstyret, regionale styrer og samtlige berørte klubber i e-post sendt ut den 19. mars 2020.

Vil man spille ferdig sesongen senere?

Forbundsstyret har 16. Mars besluttet at volleyballsesongen er avsluttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil avlyste mesterskap utsettes til senere på året eller er det endelig avlyst?

Les mer om plan for NMU15 og NMU17 via linken:
https://volleyball.no/nyheter/nm-til-hosten/

 

Les mer om Veteran-NM her: https://volleyball.no/nyheter/veteran-nm-2020-flyttes/

Skal kvalifisering utsettes? Hvis ikke, hvordan avgjøres resultatene?
Som arrangørklubb, får man arrangement på nytt nå som arrangementer er avlyst?

NM U15, U17 og Veteran er utsatt til høsten 2020. For disse mesterskapene er det samme arrangørklubb som skulle arrangere planlagte NM våren 2020.

For sesongen 2020/2021 vil alle turneringer i divisjonsspillet og US-rundene bli lyst ut. Klubber som fikk sine turneringer avlyst vil ikke har fortrinn i denne prosessen.

 

Kan våre lag trene?

Klubber kan organisere treninger så fremt det skjer innenfor gjeldende retningslinjer fra myndigheter, NIF og NVBF.

Norges Idrettsforbunds veileder finnes her: Veileder

NVBFs Koronavettregler finnes her: https://volleyball.no/nyheter/nvbfs-koronavettregler/

Hvor lenge varer forbudet mot å organisere treninger?

Forbudet mot å trene er opphevet. Alle klubber kan nå organisere treninger så lenge man holder seg innenfor gjeldene smittevernregler fra myndigheter, NIF og NVBF. Les mer om dette her: https://volleyball.no/koronavirus/

Er påskesamlingene for landslagene jr/ungdom og kvalifiseringen til EM avlyst?

Påskesamlingene i April er avlyst. Betalt påmelding gjennom iSonen refunderes.

Ungdom og junior landslagsaktivitet i April/Mai er avlyst/utsatt. Du kan lese mer om det her: https://www.cev.eu/News.aspx?NewsID=30543

NVBF vil holde utøvere informert om/evt når EM-kvalifiseringene blir avholdt.

 

Hva gjør volleyballforbundet for å bekjempe Korona-viruset?

NVBF besluttet den 11. Mars å avlyse alle planlagte turneringer, konkurranser, kurs og klubbesøk ut mars måned med umiddelbar virkning for å bidra til å begrense reisevirksomhet og kontakt mellom våre spillere, dommere, trenere og andre ressurspersoner.   

Skal jeg/vi melde fra om noen i vår klubb har fått påvist smitte?

Ja! 

Om personen kun har deltatt på trening i egen klubb, er det klubben/klubbens leder som skal varsles.  

Om personen har deltatt i kamp mot et annet lag, er det både egen klubb, motstanderklubb og NVBF som skal varles.  

Om personen har deltatt i eks NM U 19, skal NVBF og arrangørklubb varsles.  

Må vi avholde årsmøte for klubben inne 31. Mars?

Svar: Nei NIF har besluttet å utvide fristen for gjennomføring av årsmøtet til den 31. desember. Se mer her: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/tre-mater-a-gjennomfore-arsmote-i-idrettslag-pa/

 

Hva er Force Majeure?

Med «force majeure» menes ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter utenfor partenes kontroll, som partene ikke kan avverge, og som partene heller ikke kunne forutsatt på avtaletidspunktet. Eksempler på dette er krig, naturkatastrofer, opprør og liknende.

Etter norsk rett kan force majeure frita en part fra å oppfylle kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar så lenge situasjonen vedvarer.

Om viruset er en force majeure-situasjon som kan påberopes, og i så fall fra hvilket tidspunkt, er det ikke mulig å gi et generelt svar på. Som nevnt må dette alltid vurderes konkret.

Et nasjonalt vedtak som forbyr all organisert idrettslig aktivitet som følge av en pandemi, vil i utgangspunktet utgjøre en force majeure-situasjon for avtaler som ble inngått før vedtaket ble fattet og som forutsetter gjennomføring av idrettsaktivitet.

Der det et inngått avtaler som forutsetter gjennomføring av idrettsaktivitet i perioden der det foreligger et nasjonalt forbud mot dette, vil organisasjonsledd kunne vise til force majeure som grunnlag for å kunne utsette levering, og/eller unntas for erstatningsansvar.

Er landslagssamling og EM-kvalifisering senior avlyst?

Nei, dette er fortsatt planlagt gjennomført i månedsskifte august/september.

NVBF vil komme tilbake med ny informasjon hvis det kommer nye beskjeder fra det europeiske volleyballforbundet (CEV).

Vil det bli arrangert Norges Tour, regionale eller lokale turneringer i sandvolleyball i vår/sommer?

Det inviteres til regionale og lokale turneringer fra helgen 13. og 14. juni.

Mer inforamsjon om årets turneringstilbud finnes her: https://volleyball.no/nyheter/sandvolleyballsesong-er-apen/

Turneringer i Norges Tour arrangeres fra helgen 27. – 28. juni. Mer informasjon om dette finnes her: https://volleyball.no/nyheter/nt-starter-og-nm-bekreftes/

Turneringene må holdes innenfor de gjeldende smittevernreglene og NVBFs koronavettregler.

 

Siste oppdatering 11. august:

 1. Det nærmer seg nå oppstart for en ny volleyballsesong, og som alle nok kjenner til, vil den ikke bli helt «normal». NVBF får flere henvendelser fra klubber og berørte som lurer på hva som vil skje med sesongstart, planlagte aktiviteter, samlinger og møteplasser. Klikk her for å lese mer
 2. Koronavettreglene er oppdatert med nye retningslinjer for trening.

Oppdatering 09.juli:

NVBF har kommet med retningslinjer for registrering, tildeling, gjennomføring og rapportering av arrangement/konkurranse sandvolleyball (lokalt/regionalt) 2020. 


Oppdatering 15. juni:
Les NVBFs justerte veileder for trening her: Koronavettregler


Les siste informasjon fra Norges idrettsforbund her: Ny smitteveileder


Om resten av volleyballsesongen:

5. april 2020: Viktig informasjon til NVBFs klubber:

 1. Klubber som skal søke refusjon av tapte arrangementskostnader som følge av Covid-19-utbruddet. Lotteri- og stilftelsestilsynet vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.  På NIFs side: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/arrangementskompensasjon-til-idretten/
 1. Det er få volleballklubber som har deltatt i kartleggingen til NIF «Rapportering av økonomiske konsekvenser for idretten – COVID-19artlegging»  https://covid-19.nif.no/

 

11. mars : NVBF besluttet 11. å avlyse all nasjonal og regional konkurranseaktivitet ut mars måned.
16. mars : Volleyballsesongen er avsluttet og all kampaktivitet opphører.
26. mars: Basert på myndighetens beslutning 24. mars om å videreføre alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april, må NVBF naturlig nok avvente våraktivitetens planer. I praksis vil det si at all aktivitet frem til 18. mai utgår, og ny vurdering gjøres etter påska.

På bakgrunn av denne beslutningen jobber NVBF med å vurdere og avklare konsekvensene av at all resterende kampaktiviteten på regionalt og nasjonalt nivå er avlyst. I dette arbeidet inngår bl.a hvordan lagene rangeres, spesielt med tanke på opprykk, nedrykk, kvalifisering, resultatliste (vinnere) etc.

Vi vil komme tilbake med informasjon rundt dette arbeidet så snart saken er behandlet av NVBF. NVBFs arrangement og konkurranseavdeling er godt i gang med å gjøre disse vurderingene, og Forbundsstyret vil behandle saken.

NVBFs kontor vil fortsatt være betjent, og vi vil utføre oppgavene ved bruk av mest mulig hjemmekontor, for å unngå bruk av offentlig fremkomstmiddel.

Vi ber klubbene og medlemmene primært benytte følgende e-poster: konkurranse@volleyball.no  post@volleyball.no og kompetanse@volleyball.no  
Enkelte dager vil vi kunne ha en lengre responstid, på grunn av prioriteringer og håndteringen av koronasituasjonen. 

Vi har laget en FAQ(ofte stilte spørsmål), som vi ber klubber og enkeltpersoner se på for å kunne få svar på flere av de spørsmålene som naturlig nok fremkommer i den situasjonen vi er i. De ofte stilte spørsmålene ser du nedenfor og du kan filtrere på ulike kategorier:

Relatert info

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search