korona
Siste oppdatering

Siste oppdatering 11. august:

  1. Det nærmer seg nå oppstart for en ny volleyballsesong, og som alle nok kjenner til, vil den ikke bli helt «normal». NVBF får flere henvendelser fra klubber og berørte som lurer på hva som vil skje med sesongstart, planlagte aktiviteter, samlinger og møteplasser. Klikk her for å lese mer
  2. Koronavettreglene er oppdatert med nye retningslinjer for trening.

Oppdatering 09.juli:

NVBF har kommet med retningslinjer for registrering, tildeling, gjennomføring og rapportering av arrangement/konkurranse sandvolleyball (lokalt/regionalt) 2020. 


Oppdatering 15. juni:
Les NVBFs justerte veileder for trening her: Koronavettregler


Les siste informasjon fra Norges idrettsforbund her: Ny smitteveileder


Om resten av volleyballsesongen:

5. april 2020: Viktig informasjon til NVBFs klubber:

  1. Klubber som skal søke refusjon av tapte arrangementskostnader som følge av Covid-19-utbruddet. Lotteri- og stilftelsestilsynet vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.  På NIFs side: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/arrangementskompensasjon-til-idretten/
  1. Det er få volleballklubber som har deltatt i kartleggingen til NIF «Rapportering av økonomiske konsekvenser for idretten – COVID-19artlegging»  https://covid-19.nif.no/

 

11. mars : NVBF besluttet 11. å avlyse all nasjonal og regional konkurranseaktivitet ut mars måned.
16. mars : Volleyballsesongen er avsluttet og all kampaktivitet opphører.
26. mars: Basert på myndighetens beslutning 24. mars om å videreføre alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april, må NVBF naturlig nok avvente våraktivitetens planer. I praksis vil det si at all aktivitet frem til 18. mai utgår, og ny vurdering gjøres etter påska.

På bakgrunn av denne beslutningen jobber NVBF med å vurdere og avklare konsekvensene av at all resterende kampaktiviteten på regionalt og nasjonalt nivå er avlyst. I dette arbeidet inngår bl.a hvordan lagene rangeres, spesielt med tanke på opprykk, nedrykk, kvalifisering, resultatliste (vinnere) etc.

Vi vil komme tilbake med informasjon rundt dette arbeidet så snart saken er behandlet av NVBF. NVBFs arrangement og konkurranseavdeling er godt i gang med å gjøre disse vurderingene, og Forbundsstyret vil behandle saken.

NVBFs kontor vil fortsatt være betjent, og vi vil utføre oppgavene ved bruk av mest mulig hjemmekontor, for å unngå bruk av offentlig fremkomstmiddel.

Vi ber klubbene og medlemmene primært benytte følgende e-poster: [email protected]  [email protected] og [email protected]  
Enkelte dager vil vi kunne ha en lengre responstid, på grunn av prioriteringer og håndteringen av koronasituasjonen. 

Vi har laget en FAQ(ofte stilte spørsmål), som vi ber klubber og enkeltpersoner se på for å kunne få svar på flere av de spørsmålene som naturlig nok fremkommer i den situasjonen vi er i. De ofte stilte spørsmålene ser du nedenfor og du kan filtrere på ulike kategorier:

Generell info og forhåndsregler
Ofte stilte spørsmål
Hva blir resultat av sesongen når vi ikke har spilt ferdig alle kampene/turneringene?

Les mer om avslutning av sesongen og resultater via linken:

https://volleyball.no/nyheter/avslutning-og-resultater-volleyballsesongen-2019-2020/

Hvordan vil avlysningen påvirke opprykk/nedrykk/kvalifisering for sesongen 2020-2021?

Les mer om hvordan opprykk/nedrykk/kvalifisering vil bli administrert etter avlysningen her:

https://volleyball.no/nyheter/avslutning-og-resultater-volleyballsesongen-2019-2020/

Hvem avgjør endelig resultatene fra sesongen?

Forbundsstyret behandlet avslutning av sesongen 2019-2020 og gjorde følgende vedtak:

Avslutning av sesongen 2019/2020, (tabellplassering og prinsipper for plassering), blir vedtatt og gjennomført i henhold til det forslag administrasjonen la frem for Forbundstyret, regionale styrer og samtlige berørte klubber i e-post sendt ut den 19. mars 2020.

Vil man spille ferdig sesongen senere?

Forbundsstyret har 16. Mars besluttet at volleyballsesongen er avsluttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil avlyste mesterskap utsettes til senere på året eller er det endelig avlyst?

Les mer om plan for NMU15 og NMU17 via linken:
https://volleyball.no/nyheter/nm-til-hosten/

 

Les mer om Veteran-NM her: https://volleyball.no/nyheter/veteran-nm-2020-flyttes/

Skal kvalifisering utsettes? Hvis ikke, hvordan avgjøres resultatene?
Som arrangørklubb, får man arrangement på nytt nå som arrangementer er avlyst?

NM U15, U17 og Veteran er utsatt til høsten 2020. For disse mesterskapene er det samme arrangørklubb som skulle arrangere planlagte NM våren 2020.

For sesongen 2020/2021 vil alle turneringer i divisjonsspillet og US-rundene bli lyst ut. Klubber som fikk sine turneringer avlyst vil ikke har fortrinn i denne prosessen.

 

Kan våre lag trene?

Klubber kan organisere treninger så fremt det skjer innenfor gjeldende retningslinjer fra myndigheter, NIF og NVBF.

Norges Idrettsforbunds veileder finnes her: Veileder

NVBFs Koronavettregler finnes her: https://volleyball.no/nyheter/nvbfs-koronavettregler/

Hvor lenge varer forbudet mot å organisere treninger?

Forbudet mot å trene er opphevet. Alle klubber kan nå organisere treninger så lenge man holder seg innenfor gjeldene smittevernregler fra myndigheter, NIF og NVBF. Les mer om dette her: https://volleyball.no/koronavirus/

Er påskesamlingene for landslagene jr/ungdom og kvalifiseringen til EM avlyst?

Påskesamlingene i April er avlyst. Betalt påmelding gjennom iSonen refunderes.

Ungdom og junior landslagsaktivitet i April/Mai er avlyst/utsatt. Du kan lese mer om det her: https://www.cev.eu/News.aspx?NewsID=30543

NVBF vil holde utøvere informert om/evt når EM-kvalifiseringene blir avholdt.

 

Hva gjør volleyballforbundet for å bekjempe Korona-viruset?

NVBF besluttet den 11. Mars å avlyse alle planlagte turneringer, konkurranser, kurs og klubbesøk ut mars måned med umiddelbar virkning for å bidra til å begrense reisevirksomhet og kontakt mellom våre spillere, dommere, trenere og andre ressurspersoner.   

Skal jeg/vi melde fra om noen i vår klubb har fått påvist smitte?

Ja! 

Om personen kun har deltatt på trening i egen klubb, er det klubben/klubbens leder som skal varsles.  

Om personen har deltatt i kamp mot et annet lag, er det både egen klubb, motstanderklubb og NVBF som skal varles.  

Om personen har deltatt i eks NM U 19, skal NVBF og arrangørklubb varsles.  

Må vi avholde årsmøte for klubben inne 31. Mars?

Svar: Nei NIF har besluttet å utvide fristen for gjennomføring av årsmøtet til den 31. desember. Se mer her: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/tre-mater-a-gjennomfore-arsmote-i-idrettslag-pa/

 

Hva er Force Majeure?

Med «force majeure» menes ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter utenfor partenes kontroll, som partene ikke kan avverge, og som partene heller ikke kunne forutsatt på avtaletidspunktet. Eksempler på dette er krig, naturkatastrofer, opprør og liknende.

Etter norsk rett kan force majeure frita en part fra å oppfylle kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar så lenge situasjonen vedvarer.

Om viruset er en force majeure-situasjon som kan påberopes, og i så fall fra hvilket tidspunkt, er det ikke mulig å gi et generelt svar på. Som nevnt må dette alltid vurderes konkret.

Et nasjonalt vedtak som forbyr all organisert idrettslig aktivitet som følge av en pandemi, vil i utgangspunktet utgjøre en force majeure-situasjon for avtaler som ble inngått før vedtaket ble fattet og som forutsetter gjennomføring av idrettsaktivitet.

Der det et inngått avtaler som forutsetter gjennomføring av idrettsaktivitet i perioden der det foreligger et nasjonalt forbud mot dette, vil organisasjonsledd kunne vise til force majeure som grunnlag for å kunne utsette levering, og/eller unntas for erstatningsansvar.

Er landslagssamling og EM-kvalifisering senior avlyst?

Nei, dette er fortsatt planlagt gjennomført i månedsskifte august/september.

NVBF vil komme tilbake med ny informasjon hvis det kommer nye beskjeder fra det europeiske volleyballforbundet (CEV).

Vil det bli arrangert Norges Tour, regionale eller lokale turneringer i sandvolleyball i vår/sommer?

Det inviteres til regionale og lokale turneringer fra helgen 13. og 14. juni.

Mer inforamsjon om årets turneringstilbud finnes her: https://volleyball.no/nyheter/sandvolleyballsesong-er-apen/

Turneringer i Norges Tour arrangeres fra helgen 27. – 28. juni. Mer informasjon om dette finnes her: https://volleyball.no/nyheter/nt-starter-og-nm-bekreftes/

Turneringene må holdes innenfor de gjeldende smittevernreglene og NVBFs koronavettregler.

 

Relatert informasjon fra NVBF

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search