Norges idrettsforbund inviterer til flere kurs knyttet til MittVarsel i løpet av høsten.

God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. Idrettsforbundet tilbyr derfor systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd. MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Norsk idretts mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten.

Volleyballforbundet vil understreke viktigheten av forebyggende arbeid og gode rutiner i den enkelte klubb. Vi oppfordrer derfor alle klubber til å delta på kurs.

Mer info om kurset, datoer og påmelding finnes her: Høstens kurs for MittVarsel (idrettsforbundet.no)

Start typing and press Enter to search