Norges idrettsforbund inviterer til flere kurs knyttet til MittVarsel i løpet av høsten.

God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. Idrettsforbundet tilbyr derfor systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd. MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Norsk idretts mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten.

Volleyballforbundet vil understreke viktigheten av forebyggende arbeid og gode rutiner i den enkelte klubb. Vi oppfordrer derfor alle klubber til å delta på kurs.

Mer info om kurset, datoer og påmelding finnes her: Høstens kurs for MittVarsel (idrettsforbundet.no)

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search