Er du nyvalgt barneidrettsansvarlig i din klubb å litt usikker på hva rollen innebærer?

Barneidrettsansvarlig er et tillitsverv som alle idrettslag og klubber som organiserer idrett for barn skal ha uavhengig av idrettsgren. Rollen tar utgangspunkt i barneidrettsbestemmelsene og rettigheter om barneidrett.

Felles oppgave for de som har dette vervet er å:

 • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
 • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
 • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Eksempler på hvor barneidrettsansvarlige kan nå ut med informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: foreldremøter, trener- og styremøter, nettsider, sosiale medier, samt dele filmer om barneidrett.

Norges idrettsforbund har en egen nettside om barneidrett og infoside for deg som er barneidrettsansvarlig.

 

Møt andre med samme verv og få gode tips!
Idrettskretsene inviterer til webinar og kurs for deg som har denne rollen. Webinaret/kurset setter fokus på temaer som:

 • Barneidrettsansvarlig
 • Styrets rolle
 • Barneidrettsansvarliges oppgaver
 • Idrettens barnerettigheter
 • Bestemmelser om barneidrett
 • Foreldrerollen

 

Kursene og webinarene gjennomføres på følgende tidspunkt:

 • 30. august inviterer Trøndelag IK til webinar: Invitasjon
 • 6. september inviterer Innlandet IK til webinar: Invitasjon
 • 19. september inviterer Rogaland IK til webinar: Invitasjon
 • 2. oktober inviterer Vestland IK  til webinar: Invitasjon
 • 1. november inviterer Viken IK til webinar: Invitasjon

Start typing and press Enter to search

Foto: Tomm Hansen