Til deg som er tidligere eller nåværende trener og/eller leder i norsk volleyball

 

Definisjon av trener/en trenerrolle:
Du er eller har vært trener for barn, ungdom eller voksne i norsk volleyball

 Definisjon av leder/en lederrolle:
Du er eller har vært valgt til en oppgave på årsmøtet i en volleyballklubb/ ei volleyballgruppe (leder/nestleder/styremedlem/kasserer/valgkomité/kontrollutvalg)
eller utnevnt av styret til å gjøre en oppgave (eksempelvis lagleder, arrangementsansvarlig, treneransvarlig, dommeransvarlig osv.).
Har du eller har du hatt en trenerrolle så svar på lenke for spørsmål til trenere.

 

Norges Volleyballforbund har i 2023 gjennomført Vi leder sammen med 26 unge kvinnelige ledere og trenere fra 17 forskjellige klubber.

«Vi leder sammen» har som mål å bli et nettverk for unge og voksne (trenere/ledere) som ønsker et sted å dele erfaringer og utvikle seg.

Ett tiltak som gjenstår i Vi leder sammen 2023 er å innhente innspill fra dere trenere og/eller ledere.

Vi lurer på hvorfor kvinner er underrepresentert i trener- og lederroller, selv om vår medlemsmasse sier at kvinner utgjør 51%.

Vi ønsker tips og råd til hva vi som organisasjon kan gjøre for å få flere kvinner til å ta på seg trener- og lederroller.

Vi ønsker også tips til hvordan vi skal få kvinner til å ha slike roller over flere år og hvordan vi på nytt kan engasjere de som har sluttet.

 

Er du eller har du vært trener, send dine innspill her
https://www.formpl.us/form/5927545040404480 

Er du eller har du vært leder, send dine innspill her
https://www.formpl.us/form/4584004619993088

Du må gjerne svare på begge lenker dersom du er eller har vært både i en trenerrolle og en lederrolle.
Svarfrist 29. februar 2024. Å sende et innspill tar maksimalt 10 minutter.

Dersom du kan tenke deg å bli oppringt for en mer utdypende samtale (ca. 15 minutter) ila uke 7 eller 8, så svarer du det i skjemaet.

Hvis det er aktuelt så avtaler vi et tidspunkt for en samtale.

Vi trekker åtte vinnere blant innspillene! Premien er selvfølgelig en volleyball!
Svarene dine er anonyme. Dersom du vil være med i trekningen av premie så følg instruksjonen som gis i slutten av skjemaet du fyller ut.

 

Innspillene dine vil være til hjelp i videre strategiarbeid i NVBF.
Sammen kan vi bidra til en bedret kjønnsbalanse blant trenere og ledere i norsk volleyball i fremtiden.

På forhånd tusen takk for at du har lyst til å bidra med dine innspill.

 

 

———-
Norges Volleyballforbund


Irene Sand
Prosjektleder Vi leder sammen
M: 90185644
Epost: [email protected]

Start typing and press Enter to search