Før seriestart utarbeidet NVBF og NTV utkast til en kampprotokoll, som ble tatt i bruk fra 1.serierunde. Den har nå vært ute på høring, og det er blitt høstet erfaring fra de første serierundene. NVBF og NTV har søkt og fått innspill fra både klubber og dommere, og er nå klar til å publisere en revidert kampprotokoll som skal brukes fra og med kampene 3.november.  NVBF og NTV vil takke for tilbakemeldinger, endringsforslag og engasjement.

Formålet med protokollen er å harmonisere kampprosedyrene på tvers av klubber i våre øverste serier, og også å gjøre det litt likere det vi ser i europacupen. Vi tror og håper endringene skaper mer forutsgibarhet for spillere, dommere, arrangører og publikum, og at vi får en sterkere følelse av fellesskap og sammenheng i våre øverste serier. Oppdateringen av protokollen er en del av den større satsingen Arrangørløftet.

Den oppdaterte versjonen inneholder også en beskrivelse av hva som skal skje i de 1.divisjonskampene hvor det ikke er speaker. Vi vil be klubber og dommere gjøre seg kjent med dette. Samtidig oppfordrer vi de klubbene som ikke har speaker på sine kamper om å ta kontakt med halleier for å undersøke hva som skal til for å få høyttaleranlegg på plass, slik at speaker kan implementeres i alle kamper i de nasjonale seriene.

Lykke til med resten av sesongen til alle klubber og dommere!

Start typing and press Enter to search