17 unge trenere og 10 unge ledere har i 2023 deltatt i Vi leder sammen – NVBFs leder- og trenerutviklingsprogram for jenter i alderen 18-26 år.
Programmet har i 2023 hatt økonomisk støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Vi leder sammen er et resultat av arbeid med ett av satsningsområdene i NVBFs strategidokument: Økt mangfold og bedre  kjønnsbalanse.

Hele 17 forskjellige klubber har vært representert:
Blussuvoll VBK/Hinna IL
BSI
Fjellmann IL
Førde VBK
Hamar VBK
Hordaland Region
Jardar IL
Koll IL
Melhus IL
Moss VBK
NTNUI
OSI
Skjeberg VBK
Sportsklubben Rival
Steinkjer VBK
UiSi
Verdal VBK

Faglig ansvarlig for lederprogram: Kate Sønstebø

Faglig ansvarlig for trenerprogram: Bendik Gabriel Huus

Lederprogram :
Nettverksbygging
Dine styrker som leder/lederrollen
Klubbens styrearbeid i praksis
Konflikthåndtering
Relasjonsledelse
Mangfold og inkludering
Ungt lederskap – Åpen hall – NIFs retningslinjer for ungdomsidrett

 

Trenerprogram:
Nettverksbygging
Dine styrker som trener/trenerrollen
Trener 1
Relasjonsledelse
Mangfold og inkludering
Ungt lederskap – Åpen hall – NIFs retningslinjer for ungdomsidrett

   

 

Vi leder sammen 2023 besto av disse møteplassene:
1 digitalt treff februar 2023
Kurshelg i mai 2023
Veiledning med mentor i perioden mars-november
Temaøkt i klubb om kjønnsbalanse mm i perioden mars-november
Økt om Mangfold og inkludering og Klubb- og trenerkonferanse i september
1 Digitalt avslutningstreff i november

Det som gjenstår av «årets» Vi leder sammen er en spørreundersøkelse fra oss NVBF hvor målet er å få mer kunnskap om kvinner og/eller menns erfaringer og opplevelser som ledere/trenere vår organisasjon. Vi håper at både kvinner og menn besvarer undersøkelsen. Både de som er trenere/ledere i dag, men også de som har vært det tidligere. Vi håper at resultater fra undersøkelsen kan brukes til å utvikle volleyballorganisasjonen videre.

————————————————

Nettverksbygging

Fredagen før Klubb- og trenerkonferansen møttes Vi leder sammen-gjengen, Forbundsstyret i NVBF og Generalsekretær Guro Røen på Olympiatoppen. Der fikk vi sammen drøftet viktigheten av arbeid i forbindelse med mangfold og inkludering i vår organisasjon. Kimiya Sajjadi ledet oss gjennom økta.

   

Det siste digitale treffet ble holdt 19. november på Teams.
Prosjektleder Irene Sand gikk gjennom året som har gått og litt om evt. vei videre for Vi leder sammen og for deltagerne.
I prosjektets målsetning er det ønskelig at NVBFs unge ledere/trenere fortsetter i en rolle i en klubb og at vi  fortsatt kan se de i sine roller om fem år.
Vi har stor tro på at det vil skje, og gleder oss til videre samarbeid med jentene i roller de har og tar på klubbnivå, regionnivå osv.!

Mette Kristin Alstad Østvik, styremedlem i forbundsstyret, avsluttet det digitale treffet med å påpeke nytten av å bygge nettverk på tvers av klubber, roller, idretter,  organisasjonsnivå osv. «Vi leder sammen».

 

Ønsker også med dette å takke alle unge ledere/trenere for deltagelse i Vi leder sammen 2023!
Takk til veiledere!
Takk til klubb og kontaktperson i klubb!
Takk til alle som har levert faglig innhold!
Takk til øvrige samarbeidspartnere!
Takk til Lotteri- og stiftelsestilsynet som har gjort dette mulig!

Vi leder sammen – videre!

NVBF jobber med veien videre. Vi leder sammen 2024. Informasjon går ut så snart vi har mer informasjon å gi.

Spørsmål om prosjektet kan rettes:
Irene Sand
M: 90185644
Epost: [email protected]

 

Start typing and press Enter to search