Om resten av volleyballsesongen:
NVBF besluttet 11. mars å avlyse all nasjonal og regional konkurranseaktivitet ut mars måned.

Forbundstyret har i løpet av helgen gjort vurderinger rundt resten av volleyballsesongen.
I dag 16. mars er følgende besluttet: «Volleyballsesongen er avsluttet og all kampaktivitet opphører».

På bakgrunn av denne beslutningen jobber NVBF med å vurdere og avklare konsekvensene av at all resterende kampaktiviteten på regionalt og nasjonalt nivå er avlyst. I dette arbeidet inngår bl.a hvordan lagene rangeres, spesielt med tanke på opprykk, nedrykk, kvalifisering, resultatliste (vinnere) etc.

Vi vil komme tilbake med informasjon rundt dette arbeidet så snart saken er behandlet av NVBF. NVBFs arrangement og konkurranseavdeling er godt i gang med å gjøre disse vurderingene, og Forbundsstyret vil behandle saken.

Følg med på https://volleyball.no/koronavirus/ for oppdatert informasjon til enhver tid.

Start typing and press Enter to search