Avdeling verdi og kompetanse

Verdi og kompetanseavdelingens viktigste oppgave er å tilrettelegge for kompetanseheving i hele organisasjonen. I dag tilbys klubbene blant annet:

  • Trenerkurs
  • Dommerkurs
  • Lederkurs
  • Klubbutvikling

Avdelingens ansvar er å utvikle innhold i NVBFs kurstilbud, arrangere kurs og motivere klubbene til deltagelse.
I tillegg skal avdelingen arbeide aktivt for å fremme organisasjonens felles vedtatte verdier begeistring, respekt, inkludering, pågangsmot, fair play og stolthet. Volleyball og sandvolleyballmiljøet skal gjenkjennes i disse verdiene og ligge til grunn for all aktivitet som foretas i organisasjonen.

Som en tredje hovedoppgave skal avdelingen også ha oversikt over grunndata om organisasjonen. Typiske data er antall medlemmer, lag i konkurransesystemet og deltagelse på kurs. Målet er at kunnskap og faktabaserte diskusjoner skal ligge til grunn i videreutvikling av våre idrettsgrener.

I tillegg er NVBFs klubbutvikler Kate Sønstebø tilknyttet avdelingen og utfører oppdrag i klubb etter avtale.
Avdelingen skal samarbeide med de regionale utvalgene for Verdi og kompetanse og klubbene i videreutviklingen av sitt tilbud.
Ønsker du å følge med på vårt kurstilbud og kurskalender finner du denne ved å klikke deg inn på: https://volleyball.no/utdanning/

Vi vil være behjelpelige via mailadresse: [email protected]

Ansatte i avdelingen:

 • Kate Sønstebø
   Kate Sønstebø Avdeling verdi og kompetanse
  • Vibeke Molvik
   Vibeke Molvik Avdeling verdi og kompetanse

   TLF: 45 27 32 33

  • Malin Mørk
   Malin Mørk Avdeling sport / Avdeling verdi og kompetanse

   TLF: 95 40 39 62

  • Line Busland
   Line Busland Avdeling verdi og kompetanse

   TLF: 92 60 50 88

  Nyeste innlegg

  Samarbeidspartnere

  Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
  Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

  Start typing and press Enter to search