Avdeling verdi og kompetanse

Verdi og kompetanseavdelingens viktigste oppgave er å tilrettelegge for kompetanseheving i hele organisasjonen. I dag tilbys klubbene blant annet:

  • Trenerkurs
  • Dommerkurs
  • Lederkurs
  • Klubbutvikling

Avdelingens ansvar er å utvikle innhold i NVBFs kurstilbud, arrangere kurs og motivere klubbene til deltagelse.
I tillegg skal avdelingen arbeide aktivt for å fremme organisasjonens felles vedtatte verdier begeistring, respekt, inkludering, pågangsmot, fair play og stolthet. Volleyball og sandvolleyballmiljøet skal gjenkjennes i disse verdiene og ligge til grunn for all aktivitet som foretas i organisasjonen.

Som en tredje hovedoppgave skal avdelingen også ha oversikt over grunndata om organisasjonen. Typiske data er antall medlemmer, lag i konkurransesystemet og deltagelse på kurs. Målet er at kunnskap og faktabaserte diskusjoner skal ligge til grunn i videreutvikling av våre idrettsgrener.

I tillegg er NVBFs klubbutvikler Kate Sønstebø tilknyttet avdelingen og utfører oppdrag i klubb etter avtale.
Avdelingen skal samarbeide med de regionale utvalgene for Verdi og kompetanse og klubbene i videreutviklingen av sitt tilbud.
Ønsker du å følge med på vårt kurstilbud og kurskalender finner du denne ved å klikke deg inn på: https://volleyball.no/utdanning/

Vi vil være behjelpelige via mailadresse: kompetanse@volleyball.no

Ansatte i avdelingen:

 • Ole Martin Kleivenes
  Ole Martin Kleivenes Avdeling verdi og kompetanse

  TLF: 93 87 75 96

   

 • Vibeke Molvik
  Vibeke Molvik Avdeling verdi og kompetanse

  TLF: 45 27 32 33

 • Malin Mørk
  Malin Mørk Avdeling sport / Avdeling verdi og kompetanse

  TLF: 95 40 39 62

 • Line Busland
  Line Busland Avdeling verdi og kompetanse

  TLF: 92 60 50 88

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search