Avdeling administrasjon og sport

Avdelingens primæroppgaver er:

  • Økonomi, regnskap og budsjett
  • Sikre god kommunikasjon mellom forbund og klubber på forbundets plattformer
  • Utvikling og vedlikehold av alle våre kommunikasjonskanaler
  • Informasjon ut til media og publikum generelt
  • Markedsarbeid og profilering av volleyball og sandvolleyball
  • Verktøy for web og kampadministrasjon
  • Lov og formalia
  • Utarbeidelse av landslagsprogram
  • Oppfølging aldersbestemte landslag og senior landslag
  • Oppfølging av regionlag
  • Dialog og samarbeid andre institusjoner som FIVB, CEV, NEVZA, OLT, TVN og ADNOI tillegg skal avdelingen arbeide aktivt for å fremme organisasjonens felles vedtatte verdier begeistring, respekt, inkludering, pågangsmot, fair play og stolthet. Volleyball- og sandvolleyballmiljøet skal gjenkjennes i disse verdiene og ligge til grunn for all aktivitet som foretas i organisasjonen.

Avdelingen vil arbeide sammen med små og store prosjekter og ha ukentlige avdelingsmøter. Arbeidsoppgavene inneholder alt fra administrative oppgaver som omhandler den daglige driften av NVBF til påmeldinger til mesterskap, landslagslogistikk, langsiktige planer og fremtidige mål.

Avdelingen skal legge til rette for et landslagsprogram med bakgrunn i elitevolleyballens politiske dokument. NVBF skal igjennom avdelingen ta vare på ambisiøse utøvere i klubb og landslag, slik at de kan realisere sitt potensial gjennom en helhetlig utvikling og en rød tråd fra ungdom, gjennom junior til og med senior.

Om henvendelser
Vi vil være behjelpelige på henvendelser via følgende e-post: post@volleyball.no

Om faktura til NVBF
NVBF ønsker primært EHF faktura til org nr. 970275347. Hvis ikke dette er mulig skal fakturaer sendes i pfd til 970275347@autoinvoice.no
Husk å følge retningslinjene for gyldig faktura (https://volleyball.no/brukerveiledninger/#1579094448412-1013694f-76c5)

Om Visma Expence
Bruk Visma Expence hvis det gjelder honorar, reiseregning eller utlegg. Bruker må opprettes i så fall, se her:
https://volleyball.no/brukerveiledninger/#1569330858126-456d8344-2f7a  og  https://volleyball.no/skjema/

Ansatte i avdelingen:

 • Eva Lio
  Eva Lio Avdelingsleder

  Overordnet ansvar for avdelingen, rent særforbund, hederstegn, dialog IRK (idrettens regnskapskontor)

  48 25 50 09
  eva.lio@volleyball.no

 • Beate Sødal
  Beate Sødal Avdeling administrasjon og sport

  Landslagskoordinator sandvolleyball, kontaktperson mot FIVB og CEV og utstyrsansvarlig.

  95 16 74 16
  beate@volleyball.no

 • Iver Horrem
  Iver Horrem Avdeling administrasjon og sport

  Markedsansvarlig, sponsoroppfølging og presseansvarlig

  99 62 70 00
  iver.horrem@volleyball.no

 • Unni Eidså
  Unni Eidså Avdeling administrasjon og sport

  Landslagskoordinator volleyball, utstyr og logistikk

  99 69 43 76
  unni.eidsa@volleyball.no

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search