Dommer 3

Kategori:

Dommer 3 er tredje nivå i NVBFs dommerløype. Kurset fokuserer på å utvikle dommerens spillforståelse, kunnskap om regler og egen rolle. Kurset bygger videre på innholdet i Dommer 2 og erfaringer fra egen dommerpraksis. På Dommer 3-nivå skilles det på sandvolleyball og volleyball.

Læringsmål og varighet

Etter kurset skal deltageren:

– kjenne til organisering av/innad i NVBF
– kunne dommerstrukturer
– kunne reflektere over egen rolle som dommer
– ha inngående kjennskap til dommeretiske retningslinjer
– ha inngående kjennskap volleyball/sandvolleyballregler, herunder

 • signaler
 • posisjoner på banen
 • Identifisering av feil
 • Lagarbeid/Teamwork
 • 2.dommerens oppgaver
 • Praktisk dømming og instruksjon
 • Fløytebruk
 • Kommunikasjon på banen
 • Videobruk (1. og 2.dommer i aksjon)
 • Kroppsspråk/holdning

– Ha inngående kjennskap til bruk av kampskjema, herunder

 • Praktisk bruk av skjemaet i kampsituasjon
 • Forsikre at alle data er korrekt utfylt
 • Kunnskap om papir- og elektronisk kampskjema

Varighet
Dommer 3 består av 38 undervisningstimer. Disse timene er fordelt på 18 timer teori i klasserom og 20 timer praktisk dømming i forbindelse med en turnering. Den praktiske opplæringen skjer med veiledning fra kurslærer.

I tillegg gjennomgår deltageren en teoretisk test under kurset.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er kandidater som har Dommer 2 grad og ønsker å dømme på et høyt nasjonalt nivå.

Deltageren må ha vært godkjent Dommer 2 i to år i den aktuelle grenen, dømt aktivt (minimum 15 kamper per sesong) og ha vist godt nivå på dømmingen for å kunne delta.

Kurset er tilgjengelig fra det året man fyller 18 år.

Det forventes at kandidaten etter kurset har tid og prioriterer å dømme.

Autorisasjon

Deltagerne vil motta autorisasjon når Dommer 3 kurset er bestått. Det stilles krav om at følgende kriterier er oppnådd:
– Deltagelse på kurssamling
– Bestått skriftlig test
– Godkjent dommerpraksis

Kursdeltagelse og dommergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no i etterkant av kurset. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd.

Oppnådd dommergrad vil i etterkant av kurset bli registrert på deltagerens idretts-cv på minidrett.no

Kursavgift

Kursavgift 3000,-.

Avgiften dekker 38 undervisningstimer.