Øk trenerkompetansen i klubben din!

Søk om å få besøk fra en trenerutvikler til din klubb

Vi gjør oppmerksom på at kursene må følge nasjonale og lokale retningslinjer. Vi regner derfor ikke med at disse kan gjennomføres de nærmeste ukene, men oppfordrer klubbene til å legge det inn i planene allerede nå og opprette kontakt med trenerutvikler. 

NVBF vil i 2021 støtte klubber med utgifter til trenerutvikler (kurslærer) ved avholdelse av mini -eller ungdomstreneren i egen klubb.
Dette forutsetter at klubben deltar med minimum 5 deltakere mellom 14-25 år.  

  • Tilbudet gjelder avholdelse av minitreneren eller ungdomstreneren.
  • Kurset kan holdes på en helgedag, eller over to ettermiddager. Dette avhenger av trenerutviklers reiseavstand til klubb.
  • NVBF dekker kostnader for trenerutvikler når klubb stiller med minimum 5 personer på kurset mellom 14-25 år. Andre utenfor denne aldersgruppen kan også delta på kurset. Nedre aldersgrense for deltagelse er det året man fyller 14.
  • Klubb skaffer og dekker eventuelle kostnader ved leie av hall og møterom, og sørger for at nødvendig utstyr er tilgjengelig.
  • NVBF oppretter kontakt mellom klubb og trenerutvikler. Disse avtaler direkte seg imellom tidspunkt for kurset.
  • Klubb sender i etterkant en oversikt over deltakere som gjennomførte kurset til NVBF ved kompetanse@volleyball.no. Oversikten må inneholde: fullt navn, fødselsdato og e-postadresse.

TID OG STED

Klubber kan søke om avholdelse av kurs i 2021. Tidspunkt for gjennomføring avtales etter søknad er innvilget.

Kurset kan holdes på en helgedag, eller over to ettermiddager. Dette avhenger av trenerutviklers reiseavstand til klubb.

Vi presiserer at kurset må holdes innenfor lokale og nasjonale retningslinjer og smitteverntiltak. Klubb er ansvarlig for at dette blir smitteverntiltak blir overholdt, og for at gjennomføring kun skjer dersom det er innenfor retningslinjene. 

Mini/ungdomstreneren

Minitreneren er det første og grunnleggende trenerkurset for deg som ønsker å trene barn i volleyball og/eller sandvolleyball. Kurset gjør deltageren i stand til å planlegge og gjennomføre treninger og konkurranser. Det er stor etterspørsel etter dyktige trenere, og for mange er dette kurset begynnelsen på en spennende trenerkarriere.

Ungdomstreneren er det første kurset for deg som ønsker å trene ungdom i alderen 13 til 19 år. Kurset har som målsetting å legge til rette for mer funksjonell volleyballaktivitet for ungdom. Fokuset er derfor hvordan organisere, og praktisk pedagogisk legge til rette slik at utøvere skal ha et høyest mulig aktivitetsnivå med flest mulig ballinvolveringer.

Økonomi

NVBF dekker kostnader for trenerutvikler, forutsatt at klubb stiller med minimum 5 deltakere på kurset mellom 14-25 år.

Klubb dekker eventuelle utgifter for hall og møterom, og eventuell servering.

E-læring

Alle som deltar på Mini/Ungdomstreneren skal gjennomføre tilhørende e-læringskurs.

E-læringskursene finnes via https://ekurs.nif.no/ – Trenerløypa 1.

Deltagerne på Mini/Ungdomstreneren skal fullføre følgende kurs:

  • Trenerrollen Trener 1
  • Barneidrettens verdigrunnlag

Ditt brukernavn og passord til minidrett kan benyttes for å få tilgang til kursene.

Hvis du skulle oppleve problemer ved innlogging kan du finne en veileder her: Veileder e-læring.

Søk om kurs i din klubb
Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search