Det skjer masse spennende på paravolleyball-fronten!

Sittevolleyball lagene til Koll IL og Tønsberg VBK har spilt internkamp i Oslo, DiamantVolley-utøvere i Stovner SK og Gjesdal IL har deltatt i mini- og teen turnering, vi har hatt kurs i tilrettelagt volleyball for personer med funksjonsnedsettelse i Bodø Volleyballklubb, hatt økter med diamant- og sittevolleyball på Valnesfjord Helsesportssenter, besøkt Diamantene i Bø VBK, deltatt på paraidrettsdag i Ski, hatt sittevolleyballøkt på Sunnaas Sykehus og hatt undervisning i tilrettelagt volleyball på studenter på Høgskulen på Vestlandet. Vi oppsummerer det hele med å feire verdensdagen for Downs Syndrom i dag!

Sittevolleyballkamp Koll IL – Tønsberg VBK

9. mars inviterte Koll IL Tønsberg VBK til felles trening og kamp i Kringsjåhallen. Det ble en god treningsøkt og en spennende kamp. Denne kampen ble filmet av et mediebyrå og noen klipp vil publiseres på våre nettsider.

Diamanter i teen-turnering

12. mars arrangerte Stovner Sportsklubb teen-turnering i Stovnerhallen. I denne turneringen var det påmeldt 120 i tillegg til to diamantvolleylag fra arrangørklubben. Det ble noen spennende kamper med mye volleyballglede og engasjement. Samme helg hadde NVBF besøk av en delegasjon fra volleyballforbundene i Nederland, Belgia, Tsjekkia og Slovenia. Denne delegasjonen ble inspirert av DiamantVolley utøverne og ønsket å teste samme konsept i sitt hjemland slik at volleyball kan være en sport for alle.

Paravolleyballkurs i Bodø Volleyballklubb

Mandag 14. mars gikk turen nordover til Bodø. Her besøkte NVBF Bodø Volleyballklubb som lufter muligheten for å tilby paravolleyball og ønsket derfor å tilegne seg kunnskap om både sittevolleyball og DiamantVolley. Vi holdt derfor et to-timers kurs om begge volleyballvariantene med litt teori og mest praksis.

Paraidrettsdag i Ski

15. mars arrangerte Viken Idrettskrets paraidrettsdag i Ski Alliansehall i samarbeid med Ski Videregåendeskole for 124 elever med ulike funksjonsnedsettelser. Her var det mulig å prøve 5 ulike idretter; klatring, fotball, boccia, innebandy og DiamantVolley. En gjeng elever fra idrettslinja var med som assistenttrenere under øktene. Det ble en aktiv dag med mye moro.

Valnesfjord Helsesportsenter

Samme dag, 15. mars, var NVBF på besøk på Valnesfjord Helsesportsenter i Nordland. Dette er et tverrfaglig rehabiliteringssenter som ligger ca. 1 time fra Bodø. NVBF arrangerte tre fine økter både sittevolleyball og DiamantVolley for ansatte, voksne med bevegelseshemming, barn med cerebral parese og ulike utviklingshemminger, i tillegg til å ha kurs for ansatte på Valnesfjord Helsesportssenter.

DiamantVolley i Bø VBK

Bø Volleyballklubb startet opp med DiamantVolley 1. februar 2022. Klubben har kommet godt i gang med ukentlige treninger og har nå 5 utøvere med utviklingshemming, en hovedtrener og åtte ungdommer som assistenttrenere. 15. mars besøkte NVBF klubben og ble med på en trening.

Sittevolleyball på Sunnaas Sykehus

Torsdag 17. mars var NVBF på sitt faste månedlige besøk på Sunnaas Sykehus. På disse besøkene tilbyr vi både utprøving av sittevolleyball og parabordtennis i samarbeid med Norges Bordtennisforbund. Øktene er for alle som har lyst til å prøve idrettene og tilpasses til hver enkelt utøvers nivå.

Paravolleyball på Høgskolen på Vestlandet, Sogndal

18. mars tok NVBF turen til Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Her fikk studentene på “Trening, fysisk aktivitet og helse” praktisk undervisning av tilrettelegging av volleyball”. Ved fullført studieforløp kan disse studentene jobbe innen rehabilitering, folkehelsearbeid, trenerbransjen eller ta videreutdannelse til å bli kroppsøvingslærer.

I løpet av tre økter fikk studentene blant annet kjennskap til hva sitte- og diamant(mini)volleyball er, enkle oppvarmingsøvelser, tips til hvordan inkludere alle ved å bli introdusert til alle nivåene i minivolleyball og råd om individuell tilrettelegging til etter funksjon- og ferdighetsnivå.

Diamanter i minirunde

I helgen deltok Diamantene i Gjesdal IL i minirunde 4 i Rogaland. Det ble en herlig dag med mye volleyballglede.

21. mars er verdensdagen for Downs Syndrom

Verdensdagen for Downs Syndrom er en dag vi i NVBF mener er viktig å markere! Vi ønsker å fremme fordelene ved å inkludere mennesker med Downs syndrom, også i volleyball. Alle mennesker skal ha like mulighet til å oppleve idrettsglede, mestringsfølelse og aktivitetsglede. Diamantvolleyball er en utmerket integreringsarena for samspill mellom funksjonsfriske og mennesker med utviklingshemning. Konseptet tar utgangspunkt i minivolleyball, som er tilpasset volleyball for barn på ulike ferdighetsnivåer. En slik idrettsarena stimulerer til trygge og tilrettelagte møteplasser der en kan stifte bekjentskaper og føle samhold.

Dersom du som enkeltperson eller din klubb kjenner noen som har lyst til å spille diamantvolleyball, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.
E-post: [email protected]
Nettside: https://volleyball.no/diamantvolley/

Start typing and press Enter to search