Dommerkomiteen (DK)

Dommerne utgjør en viktig del av konkurranseaktiviteten innen norsk volleyball. Arbeidet med dommerne og dommerutdanning innen Volleyballforbundet ledes av forbundets Dommerkomité. Dette er en fagkomité og arbeidet består i hovedsak av å skolere (både volleyball og sandvolleyball), følge opp og utnevne dommere til forbundsseriene, og jobbe med tiltaksplan for regional dommerutvikling.


Forbundsstyret har vedtatt en egen instruks for DK og i instruksen er blant annet følgende oppgaver:

  • Utarbeide planer for dommerutvikling i NVBF innenfor alle grener.
  • Oppnevne dommere til de to øverste nasjonale seriene i volleyball, samt til NM/Cupfinalen og øvrige oppnevninger der NVBF har slik myndighet og til de aktiviteter reglementet tilsier dommeroppnevninger.
  • Oppnevner observatørkorps der dette er aktuelt
  • Fungere som et høringsorgan av dommerfaglig karakter
  • Informere alle dommere om regelendringer og annet nødvendig for å utøve dommergjerningen
  • Ha ansvaret for utarbeidelse av det dommerfaglige innholdet i Dommerløypa.
  • Ansvaret for samarbeid og dialog med regionale dommeransvarlige / dommerutvalg

Følgende personer oppnevnt til DK:
Leder: Robert Spilmann, (tlf.) 908 60 342, (epost) robert.spilman@gmail.com
Medlem: Camilla H. Skjelstad, (tlf.) 975 84 320, (epost) camilla.h.skjelstad@gmail.com
Medlem: Bente Skaug Hermansen, (tlf.) 930 15 303 (epost) bente@skaug-transport.no
Administrasjonsmedlem: David Cox (tlf.) 948 79 173, (epost) david.cox@volleyball.no

Kontaktinfo regional DK

RegionØstSydvestVestMøre og Romsdal / Sogn og FjordaneTrøndelagNord
LEDERJørn LarsenJens Olav RydningenSvein Gunnar BolstadHåkon SudmannJon Erik VollanRoger Østvik
E-POSTdommerkomite.ost@gmail.comjens-ola@online.novest.drk@gmail.comhakon.sudmann@gmail.comjonerikvollan@gmail.comrogoestv@online.no
MEDLEMMorten NæriTrond KrogsæterMartin EriksenDag Morten SkartlienVegard BusetKjetil Larsen
MEDLEMAlice ZaikovaGeir VestbøSynnøve HufthammerRobert Spilmann
MEDLEMAlaa Mohamed
Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search