Obligatorisk trenerattest

Kategori:

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. 

Hvorfor trenerattesten

For utøverne:

  • Etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

For trenerne:

  • Gjøre det enklere og mer oversiktlig for trenerne på hva som er de viktigste oppgavene som skal løses.
  • Samle og tilgjengeliggjøre grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren.
  • Lettere for treneren å kunne forankre retning og prioriteringer overfor foreldre og andre interessenter.

For klubbene:

  • Lettere for klubben å kunne forankre retning og prioriteringer overfor trenere, foreldre og andre interessenter.
  • Bedre oversikt over egne trenere og deres kompetanse.
  • Bedre oversikt over hvilken kompetanse og kompetansebehov klubben har.
  • Enklere å kunne kommunisere med klubbens trenere

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Må alle trenere ta denne?

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Implementeringen av det obligatoriske kravet skal være fullført i løpet av tingperioden.  Les mer her

Lyst til å bli en enda bedre trener? Ta trenerattesten her!

https://trener.nif.no/