Sandvolleyballtreneren – en intro

Kategorier: ,

Dette kurset er for deg som kan tenke deg å bidra som trener for barn og unge i sandvolleyball, men som mangler erfaring enten med sandvolleyball, eller med trenerrollen generelt.

Om kurset

Dette kurset er for deg som kan tenke deg å bidra som trener for barn og unge i sandvolleyball, men som mangler erfaring enten med sandvolleyball, eller med trenerrollen generelt. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hva man må tenke på i en trenerrolle, og hvordan man enkelt kan organisere sandvolleyballtrening for barn og unge.

Kurset består av:

  • En rask innføring i trenerens rolle
  • Kort innføring i regler for sandvolleyball, inkludert minisandvolleyball og teenvolley som konsept.
  • Praktiske eksempler på hvordan gjennomføre en økt, med forslag til øvelser og spillvarianter som kan brukes ved ulikt antall baner og spillere.

Kurset blir arrangert i sammenheng med andre arrangementer, slik at foresatte eller andre kan delta mens barna deltar på aktiviteter. Kurset holdes utendørs så langt det er mulig, på eller i umiddelbar nærhet av en sandvolleyballbane.

Varighet

Kurset har en varighet på ca 3 timer.

Målgruppe

Målgruppen er foresatte og andre personer som har ingen eller liten erfaring med trenerrollen i sandvolleyball eller med trenerrollen generelt.

Mål med kurset

Målet med kurset er å minske terskelen for å ta på seg et trenerverv i sandvolleyball for barn og unge.

Deltakerne skal etter kursdeltakelse ha:

  • En grunnleggende forståelse for trenerrollen – gjennom diskusjoner basert på trenerattesten
  • Grunnleggende kunnskap om reglene i sandvolleyball
  • Kompetanse til å gjennomføre sandvolleyballtreninger for barn og unge
  • Fått innspill til konkrete øvelser og spillvarianter

Krav til deltakelse

Alle skal ha gjennomført «Trenerattesten» på forhånd.

Trenerattesten finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/om-trenerattesten/

Ditt brukernavn og passord til minidrett skal benyttes for å få tilgang til trenerattesten.

Kursavgift

Kursavgift for kurset er kr. 300,-

Dette betales direkte ved påmelding i idrettskurs.