Frem til 20. august 2020 fantes det ikke et definert volleyballtilbud for personer med utviklingshemming i NVBF. Organisasjonen bestemte seg for at det var på tide å gjøre noe med, og søkte utviklingsmidler fra Stiftelsen Dam. Denne søknaden ble innvilget 15. desember 2020, og fra mars 2021 ble prosjektet DiamantVolley trådd i gang. Siden den tid har vi jobbet målrettet for å synliggjøre den nye volleyballvarianten ved å holde kurs, inspirasjonsøkter, webinar, paraidrettsdager og holdt undervisning om tilrettelegging. Målet er at flere av NVBFs volleyballklubber vil være med på tankegangen om å være en klubb for alle, og opprette et DiamantVolley tilbud for personer med utviklingshemming.

Gjennomført diamantvolleyball aktivitet i 2021

Til tross for at det har vært en spesiell periode med korona-pandemi med avlysninger av arrangementer og kurs, har det likevel skjedd flere positive ting.

 • Prøvetreninger og oppstart av diamantlag i Gjesdal IL. Les mer HER.
 • Kick-of og oppstart av diamantlag i Blindheim IL. Les mer HER.
 • Kick-of og prøvetreninger med diamantvolleyball i Skjeberg VBK. Les mer HER.
 • Hurdal Idrettsleir for 50 barn og unge med utviklingshemming. Les mer HER.
 • Kurs og økter med diamantvolley på Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen. Les mer HER. 
 • Gjesdal diamant i miniturnering. Les mer HER.
 • KFUM Volda i gang med DiamantVolley. Les mer HER.
 • Diamantvolley på Grenseløs paraidrettsdag i Skien. Les mer HER.
 • Vi har hatt Webinar om hvordan komme i gang med diamantvolleyball.
 • Kurs og økter med diamantvolley på Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Les mer HER.
 • Bli en diamantutøver i en diamantvolleyballklubb. Les mer HER.
 • Vi har lagd brosjyrer, rollups, medaljer og bestilt et eget diamantdraktsett.

NVBF ønsker at volleyball skal være en sport for ALLE!

Vi gleder oss til et nytt år med diamantvolleyball og håper på at vi får til enda mer aktivitet og konkurranser i 2022. Vi skal arrangere  årlig seminar for ressurspersoner og trenere i diamantvolleyball og vi håper at så mange som mulig vil delta. Mer informasjon kommer

NVBF ønsker at volleyball skal være en sport for alle. Har din klubb lyst til å bidra til det? Send en e-post til [email protected] så hjelper hun deg med å komme i gang!

Start typing and press Enter to search