Støtte til arrangører av lokale turneringer

Noe av den viktigste sandvolleyballaktiviteten som skjer er de små, uformelle turneringene som kjøres rundt om i landet. Noen steder er det fast hver uke, andre steder litt mer sporadisk. Her får utøvere prøve seg i turneringsformatet, og forhåpentligvis inspireres de til deltakelse i flere turneringer. NVBF ønsker å stimulere til flere slike turneringer denne sommeren, og det er blitt satt av en pott som klubbene kan søke om å få midler fra. 

Vi deler ut kr 500,- per turnering til klubber som påtar seg å arrangere LT sommeren 2020 (se denne siden for tips om hvordan LT kan arrangeres). Kravene vi setter for tildeling er som følger: 

  • Klubben planlegger og gjennomfører minimum 6 turneringer gjennom sommeren. Det er ønskelig at disse skal gå på faste dager hver uke (gir forutsigbarhet for deltakerne). 
  • Turneringene kjøres i LT-format. 
  • Maksimal påmeldingsavgift per lag, kr 100,-  
  • Klubben fyller ut en kort rapport etter endt sesong om hvordan det har gått. 

Hensikten er at vi ønsker å stimulere til flere turneringer og flere nye arrangørklubber. Klubbene kan gjerne utfordre egne ungdommer til å ta ansvar for arrangementene. Klubber som allerede er i gang med LT-turneringer kan også søke om midler. 

Rammen per klubb er på kr 3000,-
Dersom eksempelvis 6 turneringer er planlagt, men kun 4 turneringer blir avholdt, vil det gi klubben kr
2000,- i støtte.

Søknadsskjema ligger her.

Rapportskjema ligger her. Det fylles ut etter endt sesong.

Å arrangere LT er miljøskapende og det gir mye god aktivitet. Den beste form for dugnad i klubben!

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search